Gedachtenisdienst – 24 november

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, eeuwigheidszondag, herdenken we in de dienst de gemeenteleden die het afgelopen jaar overleden. We noemen hun namen en steken voor elk van hen een kaars aan. Daarna zullen de namen genoemd worden van allen die de aanwezigen aan het begin van de dienst daartoe aandragen. Aan degenen die in anonimiteit ten onder gingen in het wereldgeweld wordt gedacht. Voor degene aan we persoonlijk moeten denken, mogen we zelf een kaars aansteken tijdens de dienst.
Zondag 24 november, in de Trefpuntkerk te Glimmen.
Voorganger ds. Jan Hommes, aanvang 10.00 uur.

Filmavond – 27 november

Vanwege technische problemen in de herkansing: op woensdag 27 november komen we weer bij elkaar voor een film.
We gaan kijken naar ‘Des hommes en des dieux’ (de monniken van Thibirine) van Xavier Beauvois (2010). Ergens hoog in het Algerijnse Atlasgebergte leven acht Franse cisterciënzer monniken in een klooster, in de jaren 90. Ze leven er in harmonie met de plaatselijke islamitische bevolking; zo helpen ze hen bij hun werk, hun leven en nemen deel aan hun festiviteiten. Terreur en geweld dringen echter langzaam maar zeker door in de regio. Zowel persoonlijk als in hun gemeenschap moeten zij steeds verdergaande keuzes maken die alles met hun eigen geloof en roeping te maken hebben.
Ondanks de toenemende bedreigingen en intimidaties groeit de vastberadenheid onder de monniken om te blijven. Hun doel immers is te leven in nederigheid en in navolging van Christus in een niet-christelijke omgeving.
Deze film waarin trouw, solidariteit en liefde de rode draad vormen, is gebaseerd op ware feiten. Zo werd in 1996 het Atlasklooster, dat al 56 jaar in Algerije gevestigd was, vernietigd.
Duur van de film: 120 minuten. Na afloop is er gelegenheid om met elkaar na te praten en gedachten te delen.
Plaats: het Trefpunt. Aanvang: 19.15 uur (inloop vanaf 19.00 uur)

Adventswandeling – 10 december

In de aanloop naar Kerst gaan we ook letterlijk lopen, in de vorm van een meditatieve Adventswandeling. Op dinsdag 10 december starten we om 10.00 uur in de Trefpuntkerk met een kort moment rondom de Paaskaars. Daarna maken we een wandeling van maximaal een uur door de omgeving – deels in stilte, deels in (goed) gesprek met elkaar. We sluiten de wandeling weer af in de Trefpuntkerk.

Stiltebijeenkomsten

We komen om 10.00 uur bijeen in de kerk. We gaan zitten in een kring. De klankschaal – de singing bowl – wordt aangeslagen. We nemen de tijd om de tonen van het instrument in ons door te laten dringen. Dan leest iemand iets voor. Een gedicht, een paar regels uit een tekst. We zijn stil.
Als de klankschaal opnieuw klinkt sluiten we de bijeenkomst af. In een andere ruimte in het Trefpunt drinken we koffie en thee en praten we na. Over de woorden die uitgesproken werden of over wat zomaar voorbijkomt.
Op elke maandagochtend in de even weken, wordt in de Trefpuntkerk een stiltebijeenkomst gehouden zoals beschreven. Op 25 november bijvoorbeeld, daarna op 9 december. Iedereen mag aansluiten.

Kerkdiensten Glimmen online

Bij uitgebreid onderhoud aan het interieur van de Trefpuntkerk is onder meer een nieuwe geluidsinstallatie geïnstalleerd – een installatie met internetverbinding. Hierdoor heeft de kerk zich kunnen aansluiten bij Kerkomroep.nl en is het geluid van de diensten die gehouden worden in Glimmen sinds april ook via internet te volgen. Dit kan live op het moment waarop de kerkdienst plaatsvindt, maar ook naderhand. De geluidsopnamen zijn nog een jaar terug te luisteren.

De Bartholomeuskerk in Noordlaren heeft deze apparatuur niet, vanwege de monumentenstatus van dit gebouw is dat ook minder makkelijk te realiseren. Wanneer de gemeente in Noordlaren samenkomt voor de eredienst, gewoonlijk elke tweede zondag in maand, is er geen uitzending.

De diensten in de Trefpuntkerk zijn op internet te vinden via www.kerkomroep.nl. Zoek op ‘Glimmen’ of ‘Trefpuntkerk’ en klik vervolgens op ‘luisteren’.
De diensten zijn ook te volgen via de speciale kerkomroep-app die gratis te downloaden is vanuit de App-store of Google Play. Handig voor onderweg en op vakantie!

Ontspannend precisiewerk tijdens Klusdag Noordlaren

Op zaterdag 18 mei is er hard gewerkt op de Noordlaarder begraafplaats. Vrijwilligers leerden er graven beletteren – een precies, maar ontspannend werkje.

‘Is dit een krulletje of een punt?’ Alie Honebeek wijst op de grafzerk die ze onder handen neemt. Alle ‘verheven’ delen – de hoger uitstekende stukken, zoals de letters – maakt ze zwart. Als het goed gebeurt, is straks weer duidelijk leesbaar wie hier begraven ligt. Met een aantal vrijwilligers buigen ze zich over de tekst. ‘Daar staat net zo’n letter’, ziet iemand. ‘Het moet een krulletje zijn.’ Dat betekent dat dit stukje steen niet volgekwast moet worden met zwarte verf. Met een penseeltje brengt Alie dus een klein cirkeltje aan.

.
‘Als het er netjes bij ligt, is het veel prettiger langskomen hier’
.

‘Met blad vegen lijkt het of je veel meer werk verzet’, constateert ze. Al jaren helpt ze in het voorjaar en het najaar een dagje om de begraafplaats achter de ijsbaan in Noordlaren netjes te houden. In het najaar is er altijd een ‘bladruimdag’ en dan gaat het onderhoud per strekkende meter. Nu gaat het per vierkante millimeter. Maar het is mooi werk. De begraafplaats is een prachtig begroeide oase en het is heel ontspannend om daar in alle rust te priegelen aan een grafsteen. En je hebt eer van je werk. Zelf woont ze in Roden, maar ze herinnert zich goed hoe ze hier speelde wanneer ze als kind bij haar grootvader aan de Duinweg kwam.
Truida Harms uit Noordlaren komt hier vaker omdat hier een paar generaties voorouders liggen. ‘Bijna altijd zijn er ook anderen die het graf van een overleden partner, vader of moeder bezoeken’, weet ze. ‘Als het er netjes bij ligt hier, is het veel prettiger langskomen.’

Niet bang zijn
Het opnieuw beletteren van een aantal oudere graven was één van de activiteiten tijdens de ‘klusdag’ afgelopen zaterdag op het kerkhof. Om de aanwezige vrijwilligers in te wijden in dit ambacht waren twee ervaren schilders van de Noorderbegraafplaats Assen uitgenodigd. Heerlijk werk, weet Corrie Nederend al jaren. Ze legt uit dat je niet bang hoeft te zijn voor foutjes. Als je een beetje uitschiet, kun je dat later gewoon wegschuren met een stukje fijn schuurpapier. ‘Nee, niet direct – als de verf nog niet goed droog is, smeer je het uit en dan wordt het een knoeiboel.’
Het zou mooi zijn wanneer er een vast groepje ontstaat dat de belettering gaat onderhouden, zegt Bernard van de Beek. Als kerkrentmeester van de Protestantse gemeente Noordlaren Glimmen is hij verantwoordelijk voor het beheer van de begraafplaats. De sfeer was goed en hij vermoedt dat hij een aantal mensen weer zal terugzien. Er zijn stenen genoeg voor nog een aantal schilders.
Eén van de graven waarvan de tekst weer leesbaar is gemaakt, is die van de beroemde Petrus van Oeckelen, die in 1878 in Glimmen overleed. Het huis ‘Oeckelenhof’, Rijsstraatweg 20 in Glimmen, verwijst nog naar deze familie van orgelbouwers. Architect Egbert Reitsma noemde het pand zo omdat in dat huis eerder één van de zonen van Van Oeckelen gewoond had.

www.pkn-ng.nl/begraafplaats-noordlaren

Begraafplaats Noordlaren op OOG Radio

Zaterdag 4 mei, rond 12.45 uur, besteedde OOG Radio (106.6 FM) aandacht aan de begraafplaats in Noordlaren. Bernard van de Beek, contactpersoon voor de begraafplaats namens de Protestantse Gemeente Noordlaren Glimmen, werd toen geïnterviewd. Aanleiding voor de uitzending was de ‘Klusdag’ op 18 mei, waarvoor de kerk vrijwilligers uitnodigt.
Helaas is de uitzending nog niet beschikbaar via ‘Uitzending gemist’.
 
Zie ook: www.pkn-ng.nl/begraafplaats-noordlaren
 

Begraafplaats_Noordlaren