Kerstmis 2017

Kerstmis in de Protestantse gemeente Noordlaren Glimmen

 

De diensten met kerstmis zijn :

 

Zondag 24 december, 10.00 uur Trefpuntkerk Glimmen

Klein kerstoratorium van Huub Oosterhuis/Antoine Oomen

Zie toelichting

 

Zondag 24 december, 22.00 uur, Bartholomeuskerk, Noordlaren

Kerstavond

Voorganger ds. Rob Fortuin

 

Zondag 25 december, 10.00 uur Trefpuntkerk, Glimmen

Kerstmis

zie toelichting

 

Klein kerstoratorium Huub Oosterhuis/Antoine Oomen

 

In de dienst van 24 december 10 uur zal in de kerk van Glimmen tijdens de dienst het klein kerstoratorium geschreven door Huub Oosterhuis en gecomponeerd door Antoine Oomen worden uitgevoerd.

In dit kerstoratorium zal behalve koor- en solozang ook een rol zijn weggelegd voor de zingende gemeente.  De cantorij van de kerk van Noordlaren/Glimmen zal met eigen solisten het kerstoratorium uitvoeren.  Cantor is Chris van Bruggen

Voorganger in deze dienst is ds. Ari Troost.

 

Kerstmorgendienst in de kerk van Glimmen

 

Op kerstmorgen 25 december 10 uur zal in de kerk van Glimmen een feestelijke kerstmorgendienst worden gehouden. Voorganger in deze dienst is de eigen predikant ds. Anja Kosterman.

In deze dienst zal de cantorij haar medewerking verleden die voor deze gelegenheid onder leiding staat van Anneke van der Heide. Pianist is Chris van Bruggen.

Er is een kans aanwezig dat het orgel ook weer te horen zal zijn. De orgelbouwer probeert in ieder geval de restauratie van een gedeelte van het orgel gereed te hebben.

In deze dienst worden zowel oude als nieuwe kerstliederen gezongen.

 

Iedereen is van harte welkom in deze diensten.

Na afloop van de diensten is er gelegenheid om bij een kop koffie of thee met elkaar kennis te maken en na te praten.

 

 

Inloopochtend Voedselbank

Inloopochtend Voedselbank

Op dinsdag 7 november is het weer inloopochtend in het Trefpunt aan de Nieuwe Schoolweg.

Maar wie inloopochtend zegt, zegt ook voedselbank. Want op die dag (en op de zondag er voor, dus op 5 november), kunt u tussen 10 en 12 uur weer spullen brengen voor de voedselbank.

Gaat u boodschappen doen Neem dan iets extra’s mee voor mensen die geen geld hebben om zelfs maar basisproducten te kopen. Of kijk eens in uw voorraadkast. Er staan vast zaken in die u best kunt missen.

Maar let wel op: alleen houdbare producten (blikjes, zeep, koffie, thee) waarvan de datum niet verlopen is.

Inlichtingen ? Bel of mail Corke van der Weijden@gmail.com 0592 580206

Oktober in het teken van 500 jaar Reformatie

Oktober in het teken van 500 jaar Reformatie

Eind vorige maand bezochten we het Festival voor Oude Muziek in Utrecht. Het thema van deze week vol concerten was 500 jaar Reformatie: muziek uit de tijd van de Reformatie. Misschien is bij u het beeld blijven hangen van een zeer sobere muziekpraktijk als kenmerkend voor het calvinisme. Maar Maarten Luther was juist een groot voorstander van muziek. Hij hield ervan en speelde ook zelf. Hij schreef kerkliederen, waarvan er nog een flink aantal in ons liedboek staan. Muziek raakt het hart en vindt een ingang bij mensen die het gesproken of geschreven woord niet zo gemakkelijk heeft. Wel moest de muziek dienstbaar zijn aan de inhoud van de liederen. Bij dit alles zijn de melodieën verrassend licht.

In de maand oktober willen we aandacht besteden aan 500 jaar Reformatie. Het is 500 jaar geleden dat Maarten Luther in Wittenberg zijn 95 stellingen publiceerde. Hij riep daarmee op tot een debat over de gang van zaken in de kerk van zijn tijd, de Rooms Katholieke. Met name de aflaatpraktijk was hem een doorn in het oog: de gewoonte dat gelovigen de hen opgelegde boete konden afkopen door een aflaat aan te schaffen. Door dat te doen wordt biechten een juridische praktijk in plaats van een echte omkeer. Daar was Luther het niet mee eens. Als je iets verkeerd gedaan hebt kun je dat niet afkopen, maar moet je oprecht berouw voelen en dit omzetten in een andere levenswandel. Luther was een geleerd theoloog en heeft zich over vele theologische kwesties gebogen. Daarbij was zijn insteek echter altijd pastoraal. Vanuit bewogenheid met mensen heeft hij adviezen gegeven als een ware “Mona weet raad”. Hij schreef dan ook – net als Paulus – vele brieven. De vraag is natuurlijk: wat vieren wij als we stilstaan bij dit jubileumjaar? Welke inzichten en thema’s uit Luthers werk zijn voor ons nog van belang en op welke manier? In de maand oktober zullen we in de vieringen iedere week zo’n aspect van Luthers werk centraal stellen. De eerste dienst is al op 1 oktober en daarin gaat ds Frederique Karelse voor. Het thema van deze dienst is vrijheid.  Ook zal er een gemeenteavond worden gehouden, waarbij er iets verteld zal worden over Luther en zijn tijd. Dan gaan we samen nadenken over ‘Reformatie vandaag’: welke kant moet het op met de kerk in deze tijd? Wat behoort nu tot het wezen van ons geloof en hoe geven we dat vorm in een tijd waarin de kerk een marginale positie lijkt in te nemen? Een positieve insteek, waarbij we willen benadrukken dat ons geloof verschil maakt! Hartelijke groet, ds Anja Kosterman.

Een overzicht van de activiteiten in oktober:

1 oktober, dienst in de Trefpuntkerk in Glimmen. Thema: vrijheid. Voorganger: ds Frederique Karelse

8 oktober, dienst in de Bartolomeuskerk in Noordlaren. Thema: genade, of in moderne termen: ben ik wel goed genoeg? Voorganger: ds Anja Kosterman

15 oktober, dienst in de Trefpuntkerk in Glimmen. Thema: uitverkoren volk? Luthers antisemitisme als struikelsteen. Voorganger: ds Anja Kosterman

18 oktober, gemeente-avond in de Trefpuntkerk in Glimmen, afgesloten met een avondgebed en gezellig samenzijn. Aanvang: 20:00 uur.

22 oktober, dienst in de Trefpuntkerk in Glimmen. Thema: de Bijbel en de overheid. Voorganger: ds Rob Fortuin. Met medewerking van de cantorij o.l.v. Chris van Bruggen.

29 oktober, dienst in de Trefpuntkerk in Glimmen. Thema: doorgaande Reformatie, de betekenis van kerk in onze tijd. Voorganger: ds Anja Kosterman

Alle diensten beginnen om 10 uur.

Open monumentendag 9 september 2017

Afgelopen zaterdag was de Bartholomeüskerks open van 11.00 – 15.30 uur.
Ondanks de regen kwamen er 72  bezoekers langs.
Grote belangstelling was er voor de oude doopboeken en het huwelijksregister. Veel mensen konden zichzelf, familie en
bekenden terugvinden in de boeken. Dit gaf veel blijde herkenning.
Gezina Abbring vertelde over de geschiedenis van de kerk en het kerkhof waar
het afgelopen jaar een aantal graven opnieuw zijn beletterd en hersteld.
Jan Arjan Mondria vertelde over het orgel dat onlangs een grote onderhoudsbeurt heeft gehad.
Voor en na de lezing werd door hem het orgel bespeeld.
De aanwezige vrijwilligers die de bezoekers ontvingen en informatie gaven, merkten ook deze dag weer
hoe er spontaan leuke contacten ontstonden en er veel herinneringen werden opgehaald en gedeeld.
Met dank aan Metje Vrieling die de bloemen verzorgde en Andrea Horneman die zorgde voor ons natje en droogje.

Kerk van het dorp

 

In het beleidsplan van de protestantse gemeente Noordlaren Glimmen is opgenomen dat we “Kerk in het dorp” willen zijn. Dat betekent dat we er willen zijn voor onze dorpsgenoten, ook al zijn ze geen lid van onze gemeente.

Daarom bent u ook van harte welkom in het Trefpunt, Nieuwe Schoolweg 5 in Glimmen,  op  zaterdagavond  9 september a.s. waarin we gaan praten over de activiteiten die voor komend seizoen op stapel staan.

Op zaterdagavond 9 september bent u welkom vanaf 19.00 uur in het Trefpunt, Nieuwe Schoolweg 5 in Glimmen. Om 19:30 houden we een kort avondgebed in de kerkzaal. U kunt hier al dan niet aan deelnemen. Daarna kunt u in de overige ruimtes proeven van de activiteiten die voor het komende jaar op het programma staan. We hebben ervoor gekozen niet alles al in te vullen, maar aan u de keus te laten voor de inhoudelijke invulling. Zo kunt u zelf films kiezen uit films, een onderwerp bepalen voor de Bijbelkring en een cursus uitkiezen en suggesties doen voor de invulling van de gemeente-avond in het voorjaar. Of misschien heeft u een andere belangstelling (b.v. meditatie ?). Die kunt u ook inbrengen.
Er zal informatie zijn over de cantorij, de inloopochtenden, de voedselbank en nog veel meer.  Uiteraard is er ook ruimte voor gezelligheid onder het genot van een glaasje en een hapje. Het programma duurt tot 21:30 uur, maar u kunt gerust langer blijven!

Maar ook op zondag 10 september bent u welkom. Op zondag 10 september beginnen we om 10 uur met een viering van Schrift en Tafel in de Trefpuntkerk. Daarin staat het thema ‘inspiratie’ centraal. Na de dienst is er koffie met allerlei lekkers. Dan kunnen we met elkaar delen wat we inspirerend vinden in ons leven. Denkt u eens na over wat u inspireert en neem dat mee naar de startzondag. We kunnen tijdens het koffiedrinken bekijken wat iedereen heeft meegenomen en er zullen inspirerende verhalen zijn. Zo maken we met elkaar, als kerk en dorp(en)  een mooi begin van het nieuwe seizoen.

 

Startzondag

Startzondag

Het lijkt nog ver weg, september, maar de weken in de zomer lijken altijd sneller te gaan dan je van tevoren bedenkt! We zijn al druk bezig met voorbereiden van het programma voor de startzondag. Het is een tamelijk recente ‘traditie’: na de zomer waarin velen met vakantie gaan en er- buiten de wekelijkse vieringen en het koffiedrinken vrijwel geen gezamenlijke activiteiten zijn (de inloopochtenden gaan gewoon door in de zomer!) – pakken we de draad weer op met een speciale dag. Deze keer hebben we er zelfs een avond aan vastgeknoopt. Op zaterdagavond 9 september en op zondagochtend 10 september komen we bij elkaar om een start te maken met de activiteiten van het nieuwe seizoen. En natuurlijk ook voor de gezelligheid: om met elkaar wat te drinken en wat lekkere hapjes te eten en ieders verhalen te horen!

Het (voorlopige) programma is als volgt:

Zaterdagavond 9 september is de opmaat voor het jaar. We beginnen om 19:30 uur met een kort avondgebed. Daarna is er in de overige ruimtes van het Trefpunt een ‘activiteitenproeverij’. In het kort worden de activiteiten die we in het komende seizoen ondernemen gepresenteerd. Er is informatie over bijvoorbeeld de inloopochtend, de cantorij, filmavonden, gemeente-avonden, groothuisbezoek enz. Voor de leerhuizen, bijbelkring en nog een aantal andere activiteiten kunt u aanschuiven aan verschillende tafeltjes. Het is namelijk de bedoeling dat u zelf een keuze kunt maken uit verschillende onderwerpen voor leerhuis en bijbelkring. Een soort keuzemenu. U kunt daar materiaal bekijken en met elkaar in gesprek gaan over de vragen die u heeft bij een onderwerp en de verwachtingen ten aanzien van de activiteit. Na verloop van tijd kan er worden gewisseld, zodat u van meerdere onderwerpen/activiteiten kunt proeven. Voor bijbelkring en leerhuis wordt, zoals gezegd,  niet één onderwerp aangeboden, maar er wordt een aantal suggesties gedaan. Het is de bedoeling dat u uw voorkeur kenbaar maakt, zodat er het komende seizoen een programma wordt geboden dat u zoveel mogelijk ook echt aanspreekt.

Op Zondagochtend 10 september is het thema: wat inspireert je? We beginnen met koffie drinken met iets lekkers erbij. Daarbij hebben we uw hulp nodig: op de balie in het Trefpunt en in de kerk in Noordlaren liggen intekenlijsten waarop u uw naam kunt zetten als u iets wilt bakken of als u hapjes wilt maken. Vervolgens is er een dienst van Schrift en Tafel. Na de dienst gaan we naar de grote zaal waar iedereen een drankje en een hapje kan nemen. We hopen dat u in de zomer eens wilt stilstaan bij de vraag: wat inspireert me? Misschien is het een voorwerp, een tekst, een afbeelding of een foto. Alles is goed, als het voor u iets bijzonders betekent. De bedoeling is dat er in de verschillende ruimtes van het Trefpunt van die voorwerpen staan, waarbij u een (korte) toelichting kunt geven. Dat kan door middel van een kaartje, maar ook mondeling. Foto’s kunnen ook, die worden dan geprojecteerd middels beamer. Daarbij zou een mondelinge toelichting leuk zijn. Als u dat zelf niet doet, kunt u dat ook aan een ander overlaten. Ook teksten kunnen worden voorgelezen. Het is voor ons handig om te weten hoeveel mensen iets zouden willen vertellen over een voorwerp, tekst of foto. Ook daarvoor ligt een intekenlijst. Maar gewoon iets meenemen en neerzetten kan ook!

Wij verheugen ons op een mooi programma, maar zijn natuurlijk afhankelijk van uw enthousiasme en medewerking! Heeft u nog vragen of suggesties, komt u daar dan gerust mee. Hartelijke groet, Henriëtte van der Kamp en Anja Kosterman.

Gospelkoor Cornerstone 18 juni

Op 18 juni is er een dienst mmv een koor, in deze dienst waarin Ds. Ari Troost voorgaat, zal medewerking worden verleend door:

Interkerkelijk Gospelkoor Cornerstone, Groningen

Foto Interkerkelijk Gospelkoor Cornerstone, GroningenInterkerkelijk Gospelkoor Cornerstone uit Groningen = een enthousiast, energiek, ambitieus en relatief jong koor bestaande uit ca. 15 zangers.
Het koor is opgericht in 1986, werd in 1992 een interkerkelijk koor en staat sinds 2011 onder leiding van Willem de Wit. 

Ondanks grote verschillen o.a. wat betreft religieuze achtergrond, interesses en muzikale kennis, is het een hechte, gezellige en met elkaar meelevende groep. Nieuwkomers geven vaak aan dat ze zich al snel thuis voelen bij het koor en veel van de koorleden hebben ook buiten Cornerstone contact met elkaar. 

Het repertoire van het koor is zeer gevarieerd. In de map zitten Amerikaanse gospels, muziekstukken van The Continental Singers, Händel, het Oslo Gospel Choir, Remko Hakkert etc. 
 
Er wordt zowel a capella, met pianobegeleiding, als (heel af en toe) met orkestband gezongen.

We hopen u allemaal te ontmoeten op 18 juni a.s. om 10 uur in ons kerkgebouw aan de Nw. Schoolweg in Glimmen