Informatie over het Leerhuis en de Bijbelkring in het seizoen 2018-2019

Leerhuis 2018-2019         Wat geloven wij nu?

Catechismus, een oud woord dat doet denken aan vroeger, aan lesjes uit je hoofd leren, aan vragen stellen terwijl de antwoorden al klaar liggen. Onderricht in wat geloven inhoudt, dat is wat het woord catechismus betekent. Maar dat werd steeds meer: vaste leerstelligheden, waar je niet vanaf mocht wijken. Als gelovige – en helemaal als voorganger – moest je er wel voor zorgen binnen de lijntjes van de geloofsleer te blijven. Catechismus, of zoals we nu meestal zeggen, catechese, is in de loop der jaren van vorm en inhoud veranderd. Het is nu veel meer een zoektocht naar wat geloven betekent, wat het voor jou – in jouw leven en in de wereld van nu – inhoudt. In zijn boek Alles voor allen, een nieuwe catechismus neemt Huub Oosterhuis ons mee langs de geloofsmonumenten van de traditie. Het boek volgt de klassieke onderwerpen: Wie is God, en wie was Jezus van Nazareth, de moeder van Jezus, Heilige Geest, lijden, dood en opstanding, liturgie, doop en eucharistie, schuld en vergeving, hiernamaals, het komt allemaal langs. Hij stelt er vragen bij, weeft er beelden omheen, geeft er nieuwe kleur aan. ‘Ja’, denk je als je het leest: ‘zo zou het kunnen, zo worden oude begrippen in onze tijd nieuw gevuld’. Zijn schrijfstijl is meditatief en betrokken. Zijn zoektocht naar een hedendaags verstaan heeft een stevig uitgangspunt: een intensieve en zorgvuldige omgang met de Schrift. Hij schrijft een catechismus die bijbels-theologisch is en niet dogmatisch. Maar er is ook ruim aandacht voor de inbreng van literatuur en filosofie. Hij geeft geen afgeronde, logisch kloppende leer, er blijft ruimte en openheid. Niet alle vragen krijgen een antwoord en de antwoorden die hij geeft blijven voorlopig. Een citaat uit het voorwoord:

“Geloven betekent oorspronkelijk: vertrouwen schenken en goede hoop hebben; wat het betekent tussen mensen in vriendschap en liefde. Een grote liefde is een groot geloof.”

In het leerhuis – joods begrip voor een gesprekskring over geloofsvragen – gaan we het komende seizoen met deze nieuwe catechismus van Oosterhuis aan de slag. De titel die ik heb gekozen voor ons leerhuis is: wat geloven wij nu? Het boek van Oosterhuis is daarbij leidraad, maar niet het laatste woord. Ook zullen we andere visies erbij betrekken. Maar het gaat eerst en vooral om onze eigen zoektocht met betrekking tot de vraag: wat geloven wij nu?

Huub Oosterhuis, Alles voor allen, een nieuwe catechismus. Uitgeverij Kok, 2016

De bijeenkomsten van het leerhuis zijn steeds op donderdagavond van 20:00 – 21:30 uur in het Trefpunt. Data: 11 oktober, 15 november, 24 januari, 21 februari en 21 maart

Als u mee wilt doen, wilt u zich dan even bij mij opgeven? Tel: 06 23903020 of per email ahkosterman@gmail.com

 

Bijbelkring 2018-2019

In de bijbelkring zijn we vorig seizoen bezig geweest met het boek van ds Ad van Nieuwpoort Uit de tijd. Wat bezielt een liberale dorpsdominee?. Daarin vertelt Van Nieuwpoort over zijn ervaringen als predikant en legt die steeds naast een bijbelverhaal. Zo geeft hij zicht op een manier van bijbellezen die niet historiserend is, maar steeds aansluit bij de ervaringen van mensen nu. Levensverhaal en bijbelverhaal krijgen betekenis in het licht van elkaar.

Omdat het boek nog niet uit was hebben we besloten ook het komende seizoen hiermee aan de slag te gaan. Iedere bijeenkomst lezen we een hoofdstukje uit het boek en het bijbehorende bijbelverhaal. We duiken wat dieper in de bijbeltekst, kijken wat deze voor ons kan betekenen en wat Van Nieuwpoort ermee doet. Werpt dat nieuw licht op het verhaal, gaat het daardoor meer voor ons leven? Hebben we zelf misschien een ervaring die bijdraagt aan een levendig begrip van het verhaal?

In het komende seizoen lezen we over psalm 23, de bruiloft te Kana, de profeet Jona en de beide scheppingsverhalen (Genesis 1 en 2). Omdat elk hoofdstuk op zichzelf staat en er steeds een ander bijbelverhaal aan de orde is, is het geen enkel bezwaar als u nu besluit mee te gaan doen met de kring, terwijl u vorig jaar niet meedeed. Wilt u zich wel even bij mij melden? Tel: 06 23903020 of per email ahkosterman@gmail.com

 

De bijbelkring komt steeds bijeen op woensdagmiddag van 14:30 – 16:00 uur in het Trefpunt.

Data: 17 oktober, 28 november, 16 januari, 13 februari en 13 maart.

Cantorij

Afgelopen zondag heeft de cantorij voor de laatste keer in dit seizoen medewerking verleend aan de kerkdienst. Hoewel al verschillende leden op vakantie waren, bleven er genoeg mensen beschikbaar om energiek en positief aan deze dienst mee te werken.

De cantorij heeft het voorrecht om zich wat langer op de diensten waarin zij meewerkt voor te bereiden dan een doorsnee gemeentelid omdat op maandagavond tijdens de repetitie de liederen uitvoerig worden doorgenomen en als het nodig is worden ook de achtergronden bij een lied verteld. Het zondag gezongen ‘lied van de tuin’ is velen inmiddels dierbaar geworden.

De cantorij (26 leden)is in de afgelopen 9 jaar een hechte groep geworden die met veel energie op hun eigen wijze meewerkt aan de diensten. Iedere maandag wordt bij toerbeurt door een paar leden tevoren koffie en thee t.b.v. de pauze gezet.

Afgelopen maandag was de laatste repetitie van het seizoen en ter gelegenheid daarvan is de bekende Zweedse film “As It Is in Heaven” van de regisseur Kay Pollak met muziek van Steffan Nilsson vertoond. Deze film gaat o.m. over een kerkkoor. Herkenbaar.

De koorleden hadden zelfgemaakte hapjes en drankjes meegebracht om op feestelijke wijze het seizoen uit te luiden.

We beginnen weer te repeteren in september en nu kan ik alvast meedelen dat in het nieuwe seizoen ruim tijd wordt uitgetrokken voor de instudering van het oratorium ‘Als de graankorrel sterft’ geschreven door Marijke de Bruijne, Peter Rippen, Anneke van der Heide en Chris van Bruggen.

Het oratorium zal worden uitgevoerd op palmzondag met de dan aanwezig gemeente.

Wilt u ook meezingen met de cantorij? Van harte welkom op maandag 3 september om 19.45 uur tot 21.15 uur in het Trefpunt. Natuurlijk kunt u ook eerst proberen of het iets voor u is.

Van mijn kant wil ik de cantorij, Anja Kosterman en de gemeente van Glimmen danken voor de inspirerende werkplek en het enthousiasme waarmee vorm wordt gegeven aan de kerkdienst. Een fijne vakantie.

Chris van Bruggen

INLOOPOCHTEND

De eerste dinsdag van de maand juni was er weer, zoals iedere eerste dinsdag, inloopochtend in het Trefpunt in Glimmen.

Behalve tijd om met elkaar in contact te komen, was er ook weer een spreker uitgenodigd. Deze keer was dat Bert Haan om iets te vertellen over het Appelbergenfestival.

Wat kan hij enthousiast vertellen over dit festival, dat ook dit jaar weer wordt gehouden en wel op 31 augustus.

Onder de indruk waren we allemaal van al het werk dat komt kijken bij de organisatie van dit feest.

Het is niet alleen zorgen dat er mensen komen, die muziek willen maken en het regelen van geluid. Het begint al bij het jaarlijks aanvragen van een vergunning. Wat een gedoe. Dat de gemeente daar niet iets op kan vinden. Elk jaar andere vragen, ook heel onzinnige vragen en heel veel papieren rompslomp. Verder moet het terrein geschikt worden gemaakt: de paden worden vrijgemaakt van obstakels, opdat niemand struikelt, verlichting die past in de omgeving worden aangebracht en ook weer gedoofd als iedereen op zijn plek zit, stoeltjes, drank etc. worden besteld en uitgereikt, medische verzorging, veiligheidsvoorzieningen, etc. En dat alles gebeurt door vrijwilligers. Alleen het geluid gebeurt door beroepskrachten. Fantastisch allemaal. Veel van de aanwezigen waren zo enthousiast, dat ze meteen wel kaartjes wilden bestellen voor 31 augustus.

Bert gaf aan dat de kaartjes eerst beschikbaar worden gesteld aan degenen, die vriend van het festival zijn. Daarna komen er borden aan het begin en eind van het dorp dat het festival er is. Dat is het moment dat u kaartjes kunt kopen.

Voor meer informatie zie www.festivalappelbergen.nl Daar vindt u ook contactadressen om u aan te melden als vrijwillig medewerker.

 

De inloopochtend gaat ook in de vakantieperiode door. Dat wil zeggen de eerste dinsdag van juli en augustus bent u ook weer van 10 – 12 uur welkom in het Trefpunt. Dat is ook het moment dat u spullen kunt brengen voor de voedselbank.

 

Graag tot ziens

Corke van der Weijden.

 

 

 

Nieuwe classispredikant: ds. Jan Hommes

WOENSDAG 16 MEI
Ds. Jan Hommes (1957, Appingedam) is gisteravond gekozen als nieuwe classispredikant van de nieuwe classis Groningen-Drenthe van de Protestantse Kerk in Nederland. De classispredikant stimuleert de onderlinge ontmoeting, ondersteunt waar nodig en signaleert wat er leeft in de plaatselijke gemeente. Dat is nodig voor het proces Kerk 2025 om te komen tot ruimte voor vernieuwing met minder middelen en minder regels, met meer vertrouwen en inzet voor het geheel van de kerk.

Ds. Jan Hommes is blij met het vertrouwen dat de classis in hem stelt. “Ik voel mij verantwoordelijk voor het geheel van de kerk en de plaats van de lokale gemeente in dat geheel; bovendien meen ik dat de kerk van belang is voor de samenleving. Het voelt wel heel bijzonder om in deze functie de kerk te mogen dienen”.

Ds. Jan Hommes is getrouwd, heeft drie kinderen en woont in Glimmen.

WERKERVARING
Ds. Hommes is momenteel predikant van de Protestantse gemeente de Woldkerken en de Protestantse gemeente Slochteren. Daarvoor was hij predikant in Noordlaren-Glimmen en Aduard. Ook was hij actief als interimpredikant in verschillende gemeenten in verschillende situaties waaronder samenvoeging, fusie, onderzoek naar vernieuwing met de jongere generatie en het omgaan met conflicten. Tot dit moment is hij bovendien voorzitter van het Regionaal College voor het Opzicht Groningen-Drenthe.
Naast het predikantschap bekleedt ds. Jan Hommes een aantal bestuurlijke functies: voorzitter Adviesraad Sociaal Domein Haren en voorzitter dorpshuis de Groenenberg in Glimmen.

Het nieuwe Breed Moderamen bestaat uit dhr. Henk van Dijk uit Engelbert (voorzitter), dhr. Jochem Abbas uit Bourtange (assessor), mw. ds. Annemiek Boonstra uit Haren (2e assessor), dhr. Nico Becht uit Diever (scriba).

Luidklokkenestafette

Luidklokkenestafette

Op zaterdag 9 juni wordt er in Groningen een luidklokkenestafette gehouden.

Doordat er veel deelnemers zijn, zijn er drie estafette-routes uitgezet. Er is daarbij getracht van drie plaatsen aan de rand van de provincie uit te komen bij de stad Groningen om daar om 16.30 uur het eindgelui te laten plaats vinden op de Martinitoren. De klok van de toren in Noordlaren wordt geluid om 16.20 uur. Dat is na het luiden in Westerbroek (16.15 uur) en voor het luiden van de klok van de Dorpskerk in Haren (16.25 uur).Andrea Horneman zal 0m 16.20 uur met het luiden beginnen en dat maximaal 5 minuten laten duren. U kunt haar dus om 16.20 uur aan het werk zien in de toren. U zult versteld staan van het geluid, maar ook van de krachtsinspanning, die er nodig is om dat geluid te realiseren.

Doel van deze gebeurtenis is om de Groninger schat aan luidklokken nog eens nadrukkelijk onder de aandacht te brengen en de Open Toren-dag, 9 juni, is daar een goede gelegenheid voor.

College van kerkrentmeesters
PKN Noordlaren Glimmen

Corke van der Weijden

Feest van de Geest in de Bartholomeüskerk in Noordlaren 2018

Het feest van de Geest 2018 trok bijna 500 bezoekers op vijf middagen  naar de Bartholomeüskerk. De viering op zondagmorgen werd bijgewoond door 45 mensen, waaronder een flink aantal van ‘buiten’.
De combinatie van kunst, architectuur en religie werkte ook dit jaar weer goed. De één kwam af op de kleurrijke schilderijen van Sophia Heeres, een ander om eindelijk eens de kerk van binnen te kunnen bekijken en weer een ander om even gewoon tot rust te komen in eeuwenoude religieuze omgeving.
Er vonden vele bijzondere ontmoetingen plaats en er werden veel verhalen doorgegeven.
Niet iedereen heeft een bezoek aan de kerk kunnen brengen. Hieronder kunt u daarom nu een aantal foto’s bekijken.
De geest kan nu weer in de fles en komt in 2020 er  misschien weer uit.
Bernard van de Beek.

 

Zingen in Glimmen zondag 10 juni 16.30 uur

Op zondagmiddag 10 juni om 16.30 uur is er in de Trefpuntkerk van Glimmen (Schoolweg) een zanguur waarin verschillende nieuwe liederen worden gezongen. Ook zullen ter afwisseling een aantal bekende liederen op het programma staan.

Het doel van dit zanguur is de rijkdom ontdekken die de nieuwe liederen uit het Nieuwe Liedboek en andere bundels in zich bergen. Het zijn liederen die in maar ook buiten de zondagse liturgie een functie kunnen hebben.

We worden bij het zingen geholpen door het zangkwartet ‘Mozayk’ uit Heerenveen.

bestaande uit Froukje Rispens, Willemien Lolkema, Atse Numan en Andries Visser.

De solopartijen worden gezongen door Anneke van der Heide.

De piano en het orgel worden bespeeld door Chris van Bruggen die tevens uw gastheer is. De toegang is vrij. Collecte bij de uitgang.

Van harte welkom!!

Vleermuistelling in de Bartholomeüskerk 2018

Vleermuistelling in de Bartholomeüskerk 2018.

Een bericht van Klarissa Nienhuys, coördinator  van de Stichting Vleermuizenwerkgroep Groningen en Bernard van de Beek.

Het CBS houdt bij op welke plaatsen precies in de winter en wanneer welke vleermuizen aangetroffen worden. Daarvoor moeten de tellingen onder leiding van een bekwame telleider worden uitgevoerd in een aangewezen periode, in elk geval voor medio februari. Ook dit jaar vond de telling plaats in de Bartholomeüskerk.

Omdat vleermuizen in de winterperiode vrijwel op de zelfde plaats blijven, geven alle waarnemingen samen een indicatie over de stand van zaken voor verschillende vleermuis soorten. Uiteraard na statistische correcties.

Vleermuizen hebben niets te eten in de winter. Dat soort dieren heeft maar twee mogelijkheden: of naar een warm land vliegen waar wel te eten is (zwaluwen) of in winterslaap gaan. Sommige vleermuizen vliegen in de herfst wel honderden kilometers naar het zuiden en naar plaatsen waar het ‘s winters veel minder hard vriest dan in de eigen omgeving en gaan daar in winterslaap. Zo is bekend dat sommige uit Groningen/Friesland naar de grotten bij Maastricht verhuizen voor de winterslaap.

In de winterslaap zakt de temperatuur van het beestje tot die van de omgeving mits boven het vriespunt en de hartslag en ademhaling worden extreem langzaam. Om uit de winterslaap wakker te kunnen worden en weer te kunnen vliegen, kost gauw een kwartier. Vleermuizen zijn dus heel kwetsbaar voor dieren met klauwen die wel een hapje zoogdier lusten. Zelfs muizen eten vleermuizen, als ze er bij kunnen in de winter! Ook zijn ze kwetsbaar voor uitdroging. Daarom kruipen vleermuizen vaak diep weg, buiten het bereik van zulke dieren, in spleten, vooral in spleten van “vochtige” stenen van dikke kerkmuren en tussen deze muren en dakbalken. Als het harder gaat vriezen kruipen ze dieper weg.

Dan zijn ze voor de tellers moeilijker te vinden!

 

De Bartholomeüskerk had dit jaar een goede score dit jaar

Op de zolderverdieping werden maar liefst 22 vleermuizen gespot.

Twee Laatvliegers achterin boven het koor (deze soort overwintert vaak alleen of met zijn tweeën bij elkaar).

Twaalf Gewone Dwergvleermuizen in het grootste deel achterin boven het koor in diepe kieren/voegen steen en een kleiner deel tussen de balken in de houtverbindingen van het schip. Deze soort overwintert vaak in grote aantallen bij elkaar, bijvoorbeeld in de toren bij de der Aa kerk in Groningen.

Drie Ruige Dwergvleermuizen zitten zowel achterin het koor in diepe kieren/voegen als tussen de balken van het schip in houtverbindingen.

Twee Dwergvleermuizen waarvan de soort (zie boven) niet kon worden vastgesteld achter in het koor in diepe kieren/voegen.

Twee Baardvleermuizen: één achter een houtplaat in het schip, de andere achter een balk in het koorgedeelte.

Eén myoot, soort niet nader te identificeren,  heel hoog in de muur tussen schip en koor.

 

In totaal totaal 22 vleermuizen! Voor vleermuizen is het dus lekker toeven in de oude kerk.

 

Feest van de geest

Feest van de Geest in de Bartholomeüskerk te Noordlaren (2)

Het Feest van de Geest is een landelijk evenement, dat eens per twee jaar tussen Hemelvaart en Pinksteren wordt gehouden. Ook de Bartholomeüskerk in Noordlaren doet weer mee.
De open kerken zijn een speelse en beeldende inspiratiebron voor mensen die op zoek zijn naar kunst, cultuurhistorie, vormen van spiritualiteit, geloof, zingeving en ontspanning. Dit  evenement maakt, als feest van inspiratie, vanuit Pinksteren een verbinding met hedendaagse kunst.

Het thema is dit jaar “Levensadem”. Sophia Heeres neemt de kunst voor haar rekening. Zij is geboren in Zuidlaren en opgegroeid te midden van het stroomdal-landschap De Drentsche Aa.
Na haar afstuderen aan de Academie Minerva woont en werkt ze in Amstelveen. Haar schilderijen kenmerken zich door krachtige composities, waarbij elk vlak een eigen kleur krijgt. In sommige werken worden de lijnen lichter van kleur om het werk meer diepte te geven. Licht en donker worden weggelaten om zo bij de eenvoud van het thema te blijven.

Anja Kosterman verzorgt het religieuze aspect van het project en leidt op 20 mei (1e Pinksterdag) de viering in de Bartholomeüskerk, aanvang 10.00 uur.
De officiële opening van de expositie van Sophia Heeres is op Hemelvaartsdag 10 mei om 13.00 uur. Iedereen is daarvoor van harte uitgenodigd.

Op de volgende dagen is de Bartholomeüskerk aan de Lageweg open: 10, 12, 13, 20 en 21 mei van 13.00 – 17.00 uur. Vrijwilligers van de PG Noordlaren Glimmen zijn  gastheer/gastvrouw.

 

Palmzondag

 Op 25 maart a.s. 10.00 uur – palmzondag- gaat ds. R. Fortuin voor in de dienst in de trefpuntkerk. Het thema is “lijden en opstanding…” Zie hieronder.

Er is met de predikant een nabespreking van de dienst op woensdag 28 maart in het trefpunt, 20.00 – 21.30 uur

U kunt zich daarvoor opgeven d.m.v. de intekenlijst in de kerk op zondagmorgen of door een email te sturen naar Hans Peereboom, peerweijd@telfort.nl

 

 Lijden en opstanding…

 

Mensen hebben Jezus gedood. Maar wat niemand voorzien had, is gebeurd: door zijn dood heen werd hij voor ons bron van leven en van een niet meer te doden inspiratie. De blijde boodschap is niet dat hij geleden heeft, maar dat hij tot op de dag van vandaag mensen bezielt en gaande houdt. Want het Jezusverhaal eindigt niet op het kruis en ook niet in het graf We mogen opzien naar het kruis van Jezus, niet om er neerslachtig van te worden. Ook niet om er een ongezond schuldgevoel aan over te houden. Maar om ons op te trekken aan zijn liefde en trouw ten einde toe. En ons daardoor te laten oriënteren. Want het lijdensverhaal werd niet te boek gesteld om ons te bedroeven, maar om ons te bemoedigen.

 

Ik denk dat we niet te vlot moeten spreken over dé zin van hét lijden. Maar daarmee hoeven we nog niet te ontkennen dat ervaringen van iets pijnlijks in ons leven ons soms innerlijk toch verder brengen. Verdriet en tegenslag kunnen in ons soms ook iets teweeg brengen van verdieping, loutering en groei. Verdriet kan mensen ook dichter bij elkaar brengen of bij hun eigen kern. Dat gebeurt rond menig ziekbed en in menig rouwproces.

Leed kan ons de ogen openen voor andere dimensies. Niet ten onrechte kent onze traditie de uitdrukking: de “leerschool” van het lijden. Verlies kan soms, na een langdurig proces, ook winst brengen. Maar dat mag eigenlijk alleen gezegd worden door mensen die dat zelf ondervonden hebben. En bovendien blijft het verlies of gemis vaak zwaarder wegen dan de winst.

We moeten daar dus voorzichtig mee omgaan. Want er blijft in onze wereld ook veel leed dat ons helemaal niet verder brengt. Moorden en martelen blijft enkel verwoestend en leidt nergens toe. We moeten daarom niet alle lijden onder één noemer willen brengen. Niet alle leed heeft dezelfde context. Er is leed dat in ons leven gaandeweg een plaats moet krijgen. Maar er is ook lijden dat enkel verzet blijft oproepen en weerzin.

 

Het verhaal over het lijden van Jezus moeten we ook daarom in ere houden, omdat het bij ons het besef levend houdt dat we geroepen worden om te doen wat we kunnen om te voorkomen dat mensen worden vernederd of beschadigd. En we lezen het lijdensverhaal ook in de stille hoop dat wij zelf bij alles wat ons persoonlijk overkomt, gewetensvol blijven, trouw aan het beste en het diepste in onszelf. Ook dan als het moeilijk wordt.