Cantorij

Wat doet de cantorij en wanneer oefent de cantorij ?

 

De cantorij komt wekelijks op maandag bij 09bpcantorijelkaar in de Trefpuntkerk van 19.45 – 21.15 uur. De cantorij bestaat uit circa 25 enthousiaste mannen en vrouwen, die zingen onder de inspirerende leiding van Chris van Bruggen.

Het repertoire bestaat uit voornamelijk nederlandstalige liederen van o.a. Michael Steehouder, Huub Oosterhuis, Herman Verbeek. Veel van de teksten zijn door Peter Rippen en Chris van Bruggen op muziek gezet.

De Cantorij werkt mee aan een aantal erediensten, zowel in Glimmen als in Noordlaren. Wanneer dat het geval is, dan wordt dit aangekondigd in de Nieuwsbrief.

Uitgangspunt van deze vorm van musiceren is niet dat er een optreden plaatsvindt, maar dat wij ons verdiepen in het muzikale deel van de liturgie om tijdens vieringen de gemeente te ondersteunen en de viering te versterken en verfraaien. Wij zijn nog op zoek naar nieuwe leden van alle stemsoorten. Na afloop van elke dienst kunt u hierover contact zoeken met een van de leden van de cantorij. Ook kunt u voor nadere informatie terecht bij de coordinator, de heer Hans Wortmann, tel. 06 51107882 of email hanswortmann@htnet.nl

Wij oefenen wekelijks (behalve de schoolvakanties) op maandagavond van 19.45 – 21.15 uur.

Kom eens luisteren en/of meezingen!

 

In de volgende diensten in 2018 zal de cantorij haar medewerking verlenen:

28 januari
18 februari
18 maart
28 maart
1 april
27 mei
30 september
7 oktober
18 november
23 december
25 december

Nieuws

Afgelopen zondag heeft de cantorij voor de laatste keer in dit seizoen medewerking verleend aan de kerkdienst. Hoewel al verschillende leden op vakantie waren, bleven er genoeg mensen beschikbaar om energiek en positief aan deze dienst mee te werken.

De cantorij heeft het voorrecht om zich wat langer op de diensten waarin zij meewerkt voor te bereiden dan een doorsnee gemeentelid omdat op maandagavond tijdens de repetitie de liederen uitvoerig worden doorgenomen en als het nodig is worden ook de achtergronden bij een lied verteld. Het zondag gezongen ‘lied van de tuin’ is velen inmiddels dierbaar geworden.

De cantorij (26 leden)is in de afgelopen 9 jaar een hechte groep geworden die met veel energie op hun eigen wijze meewerkt aan de diensten. Iedere maandag wordt bij toerbeurt door een paar leden tevoren koffie en thee t.b.v. de pauze gezet.

Afgelopen maandag was de laatste repetitie van het seizoen en ter gelegenheid daarvan is de bekende Zweedse film “As It Is in Heaven” van de regisseur Kay Pollak met muziek van Steffan Nilsson vertoond. Deze film gaat o.m. over een kerkkoor. Herkenbaar.

De koorleden hadden zelfgemaakte hapjes en drankjes meegebracht om op feestelijke wijze het seizoen uit te luiden.

We beginnen weer te repeteren in september en nu kan ik alvast meedelen dat in het nieuwe seizoen ruim tijd wordt uitgetrokken voor de instudering van het oratorium ‘Als de graankorrel sterft’ geschreven door Marijke de Bruijne, Peter Rippen, Anneke van der Heide en Chris van Bruggen.

Het oratorium zal worden uitgevoerd op palmzondag met de dan aanwezig gemeente.

Wilt u ook meezingen met de cantorij? Van harte welkom op maandag 3 september om 19.45 uur tot 21.15 uur in het Trefpunt. Natuurlijk kunt u ook eerst proberen of het iets voor u is.

Van mijn kant wil ik de cantorij, Anja Kosterman en de gemeente van Glimmen danken voor de inspirerende werkplek en het enthousiasme waarmee vorm wordt gegeven aan de kerkdienst. Een fijne vakantie.

Chris van Bruggen