Diaconie

In het College van Diakenen hebben zitting:

Jan Eisses Contactpersoon:
jeisses@home.nl
050 4061250
Tjaart Vrieling  
De diakenen worden in hun taken ondersteund door een aantal diaconaal medewerkers.