Pastoraal werk

Met elkaar proberen wij gestalte te geven aan de kerntaken van onze christelijke gemeente. Eén van de belangrijkste taken is het ‘omzien naar elkaar’. Dit doen wij omdat wij het belangrijk vinden dat een ieder zich gezien en gehoord voelt en over levensvragen kan praten.  In het pastoraat gaat het om fundamentele geloofs- en zingevingsvragen in het leven van mensen. We gaan er daarbij vanuit, dat ieder mens zich mens van God mag weten. Pastoraat beperkt zich niet tot de predikant en de ouderlingen, maar is een opdracht voor de hele gemeente.
.

Organisatie

In de gemeente Noordlaren Glimmen is naast de predikant ook een pastoraal team actief. Dit wordt gevormd door de ouderling voor het pastoraat en een aantal pastoraal medewerkers.

De pastoraal medewerkers zijn als het ware de ogen en oren van onze gemeente in de wijk. Zij hebben ieder een wijk van de Protestantse gemeente Noordlaren Glimmen onder zijn of haar hoede. U ziet ze wanneer ze, bij bijzondere gelegenheden een bloemetje brengen. Of wanneer zij de envelop voor de actie kerkbalans bij u langs brengen en ophalen. Maar vooral kunnen zij een eerste aanspreekpunt zijn als er eens iets is. U kunt dan ook altijd contact met hen opnemen als u behoefte heeft aan een gesprek of gewoon even iemand wilt zien die aandacht voor u heeft.
.

Het pastoraal team is als volgt samengesteld:

Mw. J. Meijberg, tel. 050-4061232 voor de Boerlaan, Doorrid, Viaductweg, Westerveen en Rijksstraatweg-noord. (wijk 1A)

Mw. Y. de Blok, tel. 050-4062650 en mw. B. Kooistra, tel. 050-4061874 voor de Nieuwe Schoolweg, Beukenlaan, Lindeweg en Kastanjelaan. (wijk 1B)

Dhr. F. Muller, tel. 06-53323502 voor de Oude Boerenweg, Hoge Herenweg-noord, Boerhoorn, Markeweg, Brempad en Parallelweg-noord. (wijk 1C)

Mw. J. Vrieling, tel. 050-4061528 en mw. M. Vrieling, tel. 050-4061739 voor de gemeenteleden in Zuidlaren, Schipborg, Vries, Eelde-Paterswolde, Haren, Onnen en diversen. (wijk 1X)

Mw. L. de Hoog, tel. 050-4062040 en mw. H.D. van der Kamp, tel. 050-5262348 voor de Meidoornlaan, Eikenweg, Hulstweg, Dennenlaan, Oude Schoolweg, Parallelweg-zuid, Zuidlaarderweg, Pollselaan en Hoge Hereweg-zuid. (wijk 2D)

Mw. Y. de Blok, tel. 050-4062650 en mw. W. Hiensch, tel. 050-4061293 voor de Rijksstraatweg-zuid, Oude Steeg, Brinkweg, Meentweg en Nieuwe Kampsteeg. (wijk 2 E). Voor deze wijk is ook nog een vacature.

Mw. H. Abbring, tel. 050-4062481 en mw. K. Timmer, tel. 050-5343336 voor Noordlaren-noord (van Vogelzangsteeg tot de Kerkstraat) (wijk 2 F)

Voor de wijk Noordlaren Zuid (van de Kerkstraat tot Midlaren) is op dit moment een vacature.
.

Ouderling voor het pastoraat is Henriëtte van der Kamp. Zij coördineert en ondersteunt het werk van de pastoraal medewerkers. U kunt haar bereiken op telefoonnummer 050-5262348 of 06-20323752
.

De predikant, ds Anja Kosterman, is beschikbaar voor begeleiding bij ingrijpende levensveranderingen en keuzemomenten zoals geboorte, huwelijk/samenwonen, problemen in de relatie of in de werksfeer, ernstige ziekte, overlijden. Daarnaast is zij er voor gesprekken over zingeving en geloofsvragen. Zij is bereikbaar op 06-23903020 of via e-mail: dsanjakosterman@gmail.com
.