Tarieven Begraafplaats Noordlaren

Tarieven Begraafplaats Noordlaren vanaf 1 januari 2019

 

 

Huur  algemene  graven 2019€ 2017 €
  Huur voor periode van 30 jaar 1.680 1.575
  Huur voor plaatsing urnenkelder 1.680 1.575
       
       
Huur graf specifiek voor plaatsing urnenkelder    
  Huur voor periode van 30 jaar 950 890
  Recht tot bijplaatsen extra urn, per urn 450 420
       
Grafrechten voor het recht tot begraven of het plaatsen van een urnenkelder bij graven “in eigendom”    
  Graf gekocht voor 1982 820 770
  Graf gekocht in de periode 1982 tot en met 1986 685 640
  Graf gekocht in de periode 1987 tot en met 1991 650 610
  Graf gekocht in de periode 1992 tot en met 1998 580 545
       
       
Terugkoop graven    
  Graven gekocht voor het jaar 1982 190 190
  Graven gekocht in de periode van 1982 tot 1998 Aank. pr. Aank. pr.
  Administratiekosten terugkoop per transactie 50 50
       
       
Kosten voor delven graf    
  Grafdelven 425  400
  Grafdelven t.b.v plaatsen urnenkelder 185 175
  Bijplaatsen urn 105 100
       
       
  Administratiekosten    
  Recht plaatsen monument per gedenkteken 165 155
  Administratiekosten  overboeking graf 55 50
  Administratiekosten terugkoop graven 55 50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vastgesteld door het College van Kerkrentmeesters op 13 november 2018.