Tarieven Begraafplaats Noordlaren

Tarieven Begraafplaats Noordlaren vanaf 1 januari 2017

 

 

Huur  algemene  graven 2017€ 2014 €
  Huur voor periode van 30 jaar 1.575 1.500
  Huur voor plaatsing urnenkelder 1.575 1.500
       
       
Huur graf specifiek voor plaatsing urnenkelder    
  Huur voor periode van 30 jaar 890 850
  Recht tot bijplaatsen extra urn, per urn 420 400
       
Grafrechten voor het recht tot begraven of het plaatsen van een urnenkelder bij graven “in eigendom”    
  Graf gekocht voor 1982 770 770
  Graf gekocht in de periode 1982 tot en met 1986 640 640
  Graf gekocht in de periode 1987 tot en met 1991 610 610
  Graf gekocht in de periode 1992 tot en met 1998 545 545
       
       
Terugkoop graven    
  Graven gekocht voor het jaar 1982 190 190
  Graven gekocht in de periode van 1982 tot 1998 Aank. pr. Aank. pr.
  Administratiekosten terugkoop per transactie 50 50
       
       
Kosten voor delven graf    
  Grafdelven 400 304
  Grafdelven t.b.v plaatsen urnenkelder 175 152
  Bijplaatsen urn 100 76
       
       
  Administratiekosten    
  Recht plaatsen monument per gedenkteken 155 137
  Administratiekosten  overboeking graf 50 50
  Administratiekosten terugkoop graven 50 50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vastgesteld door het College van Kerkrentmeesters op 20 december 2016.