Vacature

PROTESTANTSE GEMEENTE NOORDLAREN GLIMMEN

Nieuwe Schoolweg 5

9756 BA  Glimmen

Tel. 0592 580206                                             

Medewerk(ster) gezocht

De Kerkenraad van de protestantse gemeente Noordlaren Glimmen is op zoek naar een medewerk(st)er ter ondersteuning van de werkzaamheden van de Kerkenraad en predikant.

De protestantse gemeente Noordlaren Glimmen is een kleine, hartelijke en actieve gemeente met een groot aantal vrijwilligers. We willen vooruit kijken en initiatieven ontplooien om ook in de toekomst een uitnodigende en aanstekelijke gemeente te zijn. Om dit te realiseren gaan wij over tot het aanstellen van een kerkelijk medewerker met onder andere de volgende taken:

  • Inhoudelijke, organisatorische en administratieve/secretariële ondersteuning van de kerkenraad
  • Initiëren en organiseren van activiteiten voor de gemeente en voor de dorpen. Deze taak wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met de predikant.
  • Communicatie en PR, zowel in- als extern .

Gedacht wordt aan iemand die bekend is met het kerkelijk leven en die flexibel inzetbaar is.

Het dienstverband zal gemiddeld 8 uur per week zijn. De salariëring geschiedt in overeenstemming met de salarisregeling bij de generale regeling kerkelijke medewerkers (maximaal schaal 8)

Nadere informatie is te verkrijgen bij de voorzitter van de Kerkenraad, de heer H.J. Bolding, telefoon 050 5281986 of de wnd scriba Corke van der Weijden, Houtwallen 21, Vries, tel. 0592 580206

Sollicitaties uiterlijk 1 maart  naar: Kerkenraad Noordlaren Glimmen, Nieuwe Schoolweg 5, 9756 BA, Glimmen, of via peerweijd@telfort.nl.