Protestantse Gemeente te Noordlaren-Glimmen

Bartholomeuskerk Noordlaren
.

Wij willen een aanstekelijke gemeente zijn. In woord en daad, onderling en naar buiten in de samenleving, in het klein – onze dorpen – en in het groot – de wereld waarin wij leven. Daarbij sluiten wij niemand uit, iedereen is welkom.

Vanuit het Evangelie zoeken wij antwoorden op hedendaagse (zingevings)vragen en actuele maatschappelijke thema’s, waarvoor wij op verschillende manieren ontmoetingen organiseren. Daarbij spreken wij elkaar aan in naam van Jezus Christus, die ons als gemeente aan elkaar verbindt.

.