Protestantse Gemeente te Noordlaren Glimmen

Bartholomeuskerk Noordlaren
.

Vanwege het coronavirus komen de kerkdiensten en andere activiteiten in de Trefpuntkerk tot nader bericht te vervallen.

De kerkenraad heeft hiertoe besloten in navolging van de adviezen van de overheid en het advies van de protestantse classis Groningen-Drenthe in het bijzonder.
U wordt op de hoogte gehouden via deze website en via de Nieuwsbrief van de kerk die gewoonlijk op woensdagavond gemaild wordt.
Aan- of afmelden voor de Nieuwsbrief kan door een e-mail te sturen naar nieuwsbrief@pkn-ng.nl.

De kerkdienst die op 29 maart zonder aanwezigen plaatsvond in de Trefpuntkerk is te beluisteren via Kerkomroep. Het bijbehorende overzicht van de liturgie staat op de pagina Diensten.

.

  • De Raad van Kerken in Nederland heeft opgeroepen om op de woensdagavonden 18 en 25 maart en 1 april van 19.00-19.15 uur de kerkklokken te luiden als uiting van verbondenheid in deze bijzondere tijd. Als teken van hoop en troost voor degenen die ziek zijn of vereenzamen en als signaal dat we respect hebben voor hardwerkende hulpverleners. Zie www.klokkenvanhoop.nl.
  • De landelijke kerk houdt iedereen zoveel mogelijk op de hoogte van de ontwikkelingen rond kerk en corona via de webpagina www.protestantsekerk.nl/corona.
  • Voor een goed woord in tijden van onzekerheid en verwarring, klik door naar ‘Luistertroost‘ – elke dag een korte meditatie rond een lied.
  • Op zondag zendt een aantal kerken via kerkomroep.nl een dienst uit die te volgen is via internet of de telefoon-app Kerkomroep.

.