Activiteiten 2022-2023

JAAROVERZICHT  2022-2023  
dit overzicht wordt waar nodig steeds aangevuld en aangepast

 

Uitgangspunten 

Inloopochtend met korte lezing: elke eerste dinsdag van de maand van 10.00 – 12.00 uur.
Repetitie cantorij
: iedere maandagavond van 19.45 tot 21.15 uur (met uitzondering van (school)vakanties en van medio juni tot september)
Vergadering kerkenraad: in principe elke eerste woensdag van de maand om 19.30 uur.
Vergadering Kerkrentmeesters: in principe elke tweede dinsdag van de maand
Vergadering Diaconie: maakt deel uit van de vergadering van de kerkenraad

Om praktische redenen staat in de beschrijvingen van de activiteiten soms een mailadres voor aanmelding. Mailen heeft de voorkeur. Indien dit lastig is, kan uiteraard gebeld worden naar de aangegeven contactpersoon.
  .

Datum Tijd Activiteit Plaats
do. 22 sept. 19.30 uur Avondgebed Bartholomeuskerk
zo. 25 sept. 11.00 uur Vriendschapszondag Trefpuntkerk
di. 4 okt. 10.00 uur Inloopochtend Trefpuntkerk
wo. 5 okt. 19.30 uur Kerkenraadsvergadering Trefpuntkerk
ma. 10 okt. 14.00 uur Tafelgesprekken op de maandagmiddag Trefpuntkerk
do. 27 okt. 19.30 uur Avondgebed Bartholomeuskerk
zo. 30 okt. 17.00 uur Voor wie steek jij een kaarsje aan? Bartholomeuskerk
di. 1 nov. 10.00 uur Inloopochtend Trefpuntkerk
wo. 2 nov. 19.30 uur Kerkenraadsvergadering Trefpuntkerk
di. 8 nov. 19.30 uur Film: ‘Sorry, We Missed You’ Trefpuntkerk
ma. 14 nov. 14.00 uur Tafelgesprekken op de maandagmiddag Trefpuntkerk
do. 24 nov. 19.30 uur Avondgebed Bartholomeuskerk
zo. 27 nov. 11.00 uur Keek-op-de-preek Trefpuntkerk
ma. 28 nov. 14.00 uur Rouwmaal of feestmaal?
Gespreksmiddag over de Maaltijd van Heer
Trefpuntkerk
di. 6 nov. 10.00 uur Inloopochtend Trefpuntkerk
wo. 7 dec. 19.30 Kerkenraadsvergadering Trefpuntkerk
ma. 12 dec. 14.00 uur Tafelgesprekken op de maandagmiddag Trefpuntkerk
zo. 18 dec. 16.00 uur Kerst voor het dorp Trefpuntkerk
do. 22 dec. 19.30 uur Avondgebed Bartholomeuskerk
di. 3 jan. 10.00 uur Inloopochtend Trefpuntkerk
di. 10 jan. 19.30 uur Kerkenraadsvergadering Trefpuntkerk
ma. 16 jan. 14.00 uur ‘Aan tafel’ in de literatuur
Poëziemiddag door Friso Bavinck
Trefpuntkerk
do. 26 jan. 19.30 uur Avondgebed Bartholomeuskerk
wo. 2 febr. 19.30 uur Kerkenraadsvergadering Trefpuntkerk

 

Varia 2022-2023

Laatste zondag kerkelijk jaar / Gedachteniszondag: 20 november
Eerste Advent: 27 november
Aswoensdag: 22 februari
Eerste zondag 40-dagentijd: 26 februari
Pasen: 9 april
Hemelvaart: 18 mei
Pinksteren: 28 mei

 .

De schoolvakanties in het Noorden in 2022-2023

Herfstvakantie Noord: 15 t/m 23 oktober
Kerstvakantie Noord: 24 december t/m 8 januari 2022
Voorjaarsvakantie Noord: 25 februari t/m 5 maart
Meivakantie Noord: 29 april t/m 7 mei
Zomervakantie Noord: 22 juli t/m 3 september
.