Activiteiten 2022-2023

JAAROVERZICHT  2022-2023  
dit overzicht wordt waar nodig steeds aangevuld en aangepast

 

Uitgangspunten 

Inloopochtend met korte lezing: elke eerste dinsdag van de maand van 10.00 – 12.00 uur.
Repetitie cantorij
: iedere maandagavond van 19.45 tot 21.15 uur (met uitzondering van (school)vakanties en van medio juni tot september)
Vergadering Kerkenraad: in principe elke eerste dinsdag van de maand om 19.30 uur.
Vergadering Kerkrentmeesters: in principe elke tweede dinsdag van de maand
Vergadering Diaconie: maakt deel uit van de vergadering van de kerkenraad

Om praktische redenen staat in de beschrijvingen van de activiteiten soms een mailadres voor aanmelding. Mailen heeft de voorkeur. Indien dit lastig is, kan uiteraard gebeld worden naar de aangegeven contactpersoon.
  .

di. 4 april 10.00 uur Inloopochtend Trefpuntkerk
di. 11 april 19.30 uur Kerkenraadsvergadering Trefpuntkerk
do. 20 april 19.30 uur Avondgebed Bartholomeuskerk
di. 25 april 20.00 uur ‘Predikanten die Joden hielpen’ VERVALT
Lezing door ds. Geert Hovingh
Trefpuntkerk
di. 2 mei 10.00 uur Inloopochtend Trefpuntkerk
di. 9 mei 19.30 uur Kerkenraadsvergadering Trefpuntkerk
do. 18 mei 06.00 uur Hemelvaartspelgrimage
Spiritueel dauwtrappen met Haren-Onnen
Bartholomeuskerk Noordlaren
do. 25 mei 19.30 uur Avondgebed Bartholomeuskerk
di. 6 juni 10.00 uur Inloopochtend Trefpuntkerk
di. 6 juni 19.30 uur Kerkenraadsvergadering Trefpuntkerk
do. 22 juni 19.30 uur Avondgebed Bartholomeuskerk
di. 4 juli 19.30 uur Kerkenraadsvergadering Trefpuntkerk

 

Varia 2022-2023

Laatste zondag kerkelijk jaar / Gedachteniszondag: 20 november
Eerste Advent: 27 november
Aswoensdag: 22 februari
Eerste zondag 40-dagentijd: 26 februari
Pasen: 9 april
Hemelvaart: 18 mei
Pinksteren: 28 mei

 .

De schoolvakanties in het Noorden in 2022-2023

Herfstvakantie Noord: 15 t/m 23 oktober
Kerstvakantie Noord: 24 december t/m 8 januari 2022
Voorjaarsvakantie Noord: 25 februari t/m 5 maart
Meivakantie Noord: 29 april t/m 7 mei
Zomervakantie Noord: 22 juli t/m 3 september
.