Opnieuw beletteren grafplaten kerkhof

De afgelopen weken is er door de vrijwilligers (Corrie  Nederhend, Janneke Bulder en Lucas Ocken) uit Assen hard gewerkt aan het opnieuw beletteren van de grafplaten op het kerkhof.
In het najaar was daar al een begin meegemaakt en nu komt het einde al weer in zicht. Hieronder een aantal foto’s van de vrijwilligers en het resultaat van hun vakwerk.
In nauw overleg met mevrouw Caroline de Sitter uit Haren wordt het graf van de familie de Sitter onder handen genomen. Eind vorig jaar is door Wim Nederhend en Lucas Ocken begonnen met het herstel van het hekwerk (laswerk).
Deze week is dat klaargekomen. Het hekwerk gaat nu naar de firma Wilpstra in Grootegast, waar het opnieuw geverfd en bewerkt zal worden.
Daarna wordt het teruggeplaatst. In de tussentijd zal het metselwerk onder de platen worden hersteld. Ook van deze pittige klus een paar foto’s.

Leerhuis “het kwaad en ik”

De eerste bijeenkomst is geweest in oktober. Toen hebben we met elkaar kennisgemaakt, het thema verkend en eigen vragen geformuleerd.
We zetten het leerhuis voort in de eerste drie maanden van 2017. De data van de volgende bijeenkomsten zijn: 19 januari, 2 februari, 16 februari, 2 maart, 9 maart en 30 maart 2017.
Als u belangstelling heeft, u kunt nog meedoen. In het Trefpunt ligt een intekenlijst op de balie, maar u kunt ook bellen of mailen met de scriba 0592-580206 of peerweijd@telfort.nl.

Op 19 januari gaan we het hebben over de rol van wij-zij denken. Bij allerlei uitingen van geweld vormt wij-zij denken de basis. Blijkbaar moet je eerst een groep mensen als ‘anders dan jijzelf’ gaan zien voordat je overgaat tot geweld. We lezen een aantal teksten uit het boek van Colet van der Ven, waarin de rol van wij-zij denken duidelijk wordt gemaakt. Vervolgens gaan we kijken hoe dat bij onszelf werkt: wanneer ben ik zelf bezig te denken in termen van wij-zij? Welke gevoelens roept dat bij mij op en welke impulsen tot handelen zijn eraan verbonden? Komt wij-zij denken ook in de Bijbel voor en zo ja, is dat in negatieve of in positieve zin?

Op 2 februari gaat het over de vraag wat de oorzaken zijn van geweld. Waardoor worden mensen tot daders? Zijn het de omstandigheden? Liggen de oorzaken vooral in de opvoeding, in karakter of in een combinatie van factoren? Ook nu lezen we uit het boek van Van der Ven en gaan we ook bij onszelf te rade: wanneer zou ik zelf wel eens iemand iets willen doen? Wat maakt dat het zover niet komt? Het zal ook gaan over de vraag: is het een kwestie van geluk hebben als je geen dader wordt en een kwestie van pech als je dat wel wordt? Maar ben je dan wel verantwoordelijk? Ook zal de vraag aan de orde komen of (monotheïstische) religies eerder aanzetten tot geweld dan niet-religieuze levensovertuigingen.

Op 16 februari gaan we kijken naar de manier waarop slachtoffers omgaan met het hun aangedane geweld. Hoe leven ze daarna verder en op welke manier kijken ze naar de daders? Wat gebeurt er met de menselijke waardigheid als je slachtoffer of juist dader van geweld bent? We lezen over Jean Améry die ervan overtuigd is dat wrok het enige juiste antwoord is op aangedaan geweld. En over Imre Kertesz, die van mening is dat je ook midden in het geweld nog gelukkig kunt zijn. Natuurlijk komt hier ook de vraag naar vergeving aan de orde.
Ook nu denken we ook weer na over onszelf. Hoe ga ik om met onrecht dat mij is aangedaan? Hoe denk ik over de waardigheid van slachtoffers en van daders? Vind ik dat ik altijd moet vergeven, zoals Jezus ons lijkt op te dragen? Of is het juister om dat niet (altijd) te doen?

Op 2 maart kijken we naar een gedeelte uit de film over Hannah Arendt. Zij was aanwezig bij het proces tegen Eichmann in Jeruzalem en schreef daarover een uitgebreid verslag. Dit was indertijd zeer omstreden. Haar verslag benadrukt de gewoonheid van Eichmann en haar conclusie was: alle mensen zijn potentieel daders. Kwaad is eigenlijk heel banaal. Naar aanleiding hiervan staat de vraag centraal: zijn daders een ‘speciaal soort mensen’? Of zijn het mensen die niet zelf nadenken? Verschillende visies komen langs, maar natuurlijk is het vooral de bedoeling dat we uiteindelijk zelf nadenken over deze vraag. Heeft Abel Herzberg gelijk dat heel veel mensen en misschien ook wij zelf het allereerst in de Joodse godsdienst gegeven gebod om de naaste lief te hebben eigenlijk niet verdragen?

De twee laatste bijeenkomsten (op 9 en 30 maart) gaan vooral over de vraag: hoe maken we ons weerbaar tegen geweld? Daarbij gaat het vooral om onze eigen neiging tot geweld. Is het vermogen tot empathie aangeboren en zo ja, hoe ontwikkel je dat dan?
Welke rol spelen emoties? Kunnen we spreken van een voortgaande evolutie, met andere woorden: worden wij steeds betere mensen en gaat het eigenlijk goed met de wereld? Wat kunnen we eraan doen om deze ontwikkeling te bevorderen? Hoe oefen je je geweten? (Hoe) Spelen onze kerkdiensten daarin een rol?

Wijziging adres bestellen collectebonnen

Voor de collecte kunnen naast de reguliere betaalmiddelen ook de
collectebonnen van de Protestantse Gemeente Noordlaren Glimmen worden gebruikt.
Deze zijn te verkrijgen respectievelijk in vellen ter waarde van € 10,00 met 20 bonnen
à € 0,50 en/of in vellen ter waarde van € 20,00 met 20 bonnen à € 1,00 .

Collectebonnen kunnen worden besteld bij:

Tjaart Vrieling Parallelweg 22 9756CD Glimmen
per telefoon: 050-406 17 39 (eventueel inspreken antwoordapparaat)
of
per e-mail : vriekoop@home.nl
Uw bestelling met daarbij de rekening wordt dan zo spoedig mogelijk bij u thuis bezorgd. Betalen na ontvangst van de bonnen.

Opknappen kerkhof rond de Bartholomeüskerk.

Op, in en rond de Bartholomeüskerk wordt de laatste weken hard gewerkt. Het dak is verstevigd en het orgel krijgt een grote onderhoudsbeurt.

Het college van kerkrentmeesters is begonnen met het opknappen/restaureren van het kerkhof. Er is contact met nabestaanden van de graven van de familie van Swinderen en de Sitter achter de kerk.De verwachting is dat het hekwerk van beide graven in de eerste maanden van 2017 gerestaureerd zal worden.

Begin oktober zijn spontaan een viertal vrijwilligers begonnen met het beletteren van de overige zes graven naast de kerk, twee staande grafstenen en vier liggende. De stenen zijn inmiddels schoongemaakt en gereed om opnieuw beletterd te worden.

Het viertal vrijwilligers noemt zich het team 0cken en zij hebben veel ervaring  met beletteren van graven. Het team bestaat uit: Corrie Nederend, Giny Hulseggen, Janneke Bulder en Lucas Ocken.
De liggende graven proberen zij klaar te krijgen voordat het kouder wordt. Ze zijn echter al een heel eind op weg.

Op onderstaande foto’s kun je ze in actie zien en de eerste resultaten al bewonderen.

Het college is erg blij met hun werk en hoopt dat vrijwilligers uit onze gemeente mee willen helpen aan het klaren van deze klus. In het verlengde daarvan ligt het beletteren van graven op de begraafplaats.

Ben je geïnteresseerd en wil je meewerken neem dan contact op Bernard van de Beek, bernardvandebeek@home.nl of tel: 050-8517501.

Het college streeft er naar om het kerkhof in april 2017 weer in goede staat te hebben.

We houden jullie op de hoogte.

Bernard van de Beek.

20161005-bartholomeus-geknoei-met-water-2

20161010_122324

20161010_115922

20161010_122043

20161010_120041

20161010_122152

20161012-beckeringh-trijntje-reints-1777-1840

Ds. Marco Schut en MUSIS in ochtenddienst van 30 oktober

Op zondag 30 oktober gaat voor in onze morgendienst, Ds. Marco Schut, fijn dat we hem weer mogen begroeten nadat hij vorig jaar met Hennie vertrokken is naar Elburg. Heel fijn vinden we het ook dat aan deze dienst zullen meewerken: MUSIS. Dit is het groepje, waar ook de dochters van Marco en Hennie in zingen. Ze omschrijven hun groep als volgt:

“Wij zijn MuSis: drie keer twee zusjes met een passie voor muziek. Hoewel we elkaar al sinds kleins af aan kennen, zingen we nu ongeveer drie jaar samen en genieten ontzettend van alle muzikale momenten die we mogen delen. We hopen mensen te inspireren met onze harmonieën en veelkleurige meerstemmigheid.”

Fijn dat ze medewerking verlenen en we mogen gaan genieten van hun zang. Het thema van de dienst is: “Ik zal er voor je zijn”.

Alice Westerdijk