Kerkdiensten Glimmen online

Voor online diensten in coronatijd, klik door naar: www.pkn-ng.nl/diensten
.

Bij uitgebreid onderhoud aan het interieur van de Trefpuntkerk is onder meer een nieuwe geluidsinstallatie geïnstalleerd – een installatie met internetverbinding. Hierdoor heeft de kerk zich kunnen aansluiten bij Kerkomroep.nl en is het geluid van de diensten die gehouden worden in Glimmen sinds april ook via internet te volgen. Dit kan live op het moment waarop de kerkdienst plaatsvindt, maar ook naderhand. De geluidsopnamen zijn nog een jaar terug te luisteren.

De Bartholomeuskerk in Noordlaren heeft deze apparatuur niet, vanwege de monumentenstatus van dit gebouw is dat ook minder makkelijk te realiseren. Wanneer de gemeente in Noordlaren samenkomt voor de eredienst, gewoonlijk elke tweede zondag in maand, is er geen uitzending.

De diensten in de Trefpuntkerk zijn op internet te vinden via www.kerkomroep.nl. Zoek op ‘Glimmen’ of ‘Trefpuntkerk’ en klik vervolgens op ‘luisteren’.
De diensten zijn ook te volgen via de speciale kerkomroep-app die gratis te downloaden is vanuit de App-store of Google Play. Handig voor onderweg en op vakantie!

Startzondag – 20 sept

De Startzondag staat in het teken van het nieuwe jaarthema ‘Het goede leven’. Aan de hand van inzichten bij het Bijbelboek Prediker komen een aantal gedachten hierover naar voren. De de dienst, die afgesloten wordt met de viering van het Avondmaal, is voorbereid door een aantal gemeenteleden onder leiding van dominee Frederique Karelse.

De viering begint om 10.30 uur met aansluitend een uitgebreide koffie mét, waarna we samen nog een ‘aangekleed’ drankje nuttigen waarbij de afstand van anderhalve meter uiteraard gehandhaafd wordt.

Filosoferen over ouder worden – vanaf 6 okt.

In een tijd waarin zoveel nadruk ligt op wat er allemaal nog kan en zou moeten kunnen – de ‘jacht op de eeuwige jeugd’ – pleit Wilhelm Schmidt voor een soort (krachtige) gelatenheid. Hierdoor wordt het ouder worden dragelijker, is de achterliggende gedachte.

Schmid behandelt in zijn boek Een kleine filosofie van het ouder worden diverse aspecten van het ouder worden: vriendschap en liefde, lust en verlangen, gewoonten, zicht op de dood.
==

Dinsdagmiddag: 6 okt, 27 okt, 17 nov. en 8 dec, 14.00 – 15.30 uur.
Trefpuntkerk
Boek: Wilhelm Schmid, Een kleine filosofie van het ouder worden van,
2016 (€ 13,99)
Gespreksleiding en opgave (vóór 29 sept.): frederiquekarelse@gmail.com

Inloopochtend – 6 oktober

In oktober hopen wij weer te kunnen beginnen met onze inloopochtenden. Het is al zo lang geleden, dat wij elkaar gezien of gesproken hebben. De inleiding, die Eric de Hoog in maart zou houden, hebben we kunnen verplaatsen naar oktober. Daar zijn we heel blij mee. Onderwerp en titel van zijn inleiding zijn: ‘Veilig op uw computer’.

Nu maar hopen, dat u er ook weer allemaal bij kunt zijn. U hoeft zich niet van tevoren aan te melden, maar het is misschien toch wel gemakkelijk. Dan weten wij hoe de stoelen neergezet moeten worden.
Het zal best een beetje vreemd zijn de eerste keer. Met elkaar kunnen wij ervoor zorgen, dat de sfeer en het enthousiasme van voor de coronacrisis er weer zal zijn. Alle mensen, die de inloopochtenden trouw bezocht hebben, krijgen een mailtje. Via die mail kunt u zich opgeven en/of suggesties doen voor invulling van de verdere inloopochtenden. We zien er naar uit u weer allemaal te kunnen begroeten op onze eerste inloopochtend.
Natuurlijk zijn ook nieuwe gasten heel hartelijk welkom. Met elkaar nemen wij de coronavoorschriften in acht.

Met vriendelijke groet,
het inloopochtendteam.

Koffie met cake of een borrel met een bitterbal: goed afscheid nemen – 21 okt

De traditie van koffie met een plakje cake bij de uitvaart wordt steeds vaker verdrongen door een borrel met een hapje. Zwarte kleding maakt plaats voor meer kleuren. Speeches en fotoslides vertellen over de overledene. Mozart, Ede Staal, psalmen of Normaal? Gedragen muziek hoeft niet meer, liever de favoriete muziek van de overledene.

Afscheid nemen is in de loop der jaren veelkleurig geworden. Steeds meer kiezen we voor een manier van afscheid nemen die bij de overleden maar ook bij de nabestaanden zelf past. De rituelen blijven, maar afscheid nemen is persoonlijker geworden. Wat is er allemaal mogelijk? Daarover zal een aantal mensen vertellen, waarna er alle gelegenheid is om vragen te stellen.
===

Inleiders: Sil van Hettema, uitvaartondernemer te Groningen, Dick Vos, uitvaartfotografie en da. Frederique Karelse
Woensdag 21 oktober om 19.45 uur (inloop v.a. 19.30 uur).
Trefpuntkerk
Aanmelding (vóór 14 okt.) bij frederiquekarelse@gmail.com.

Muziek in de liturgie – vanaf 29 okt.

Twee opeenvolgende bijeenkomsten onder leiding van Chris van Bruggen.
Tijdens deze avonden willen we ons buigen over de liturgie van de zondagse kerkdienst en dan met name de muziek.  We kennen liedbundels als het nieuwe Liedboek (2013) en de oecumenische liedbundel Zangen van Zoeken en Zien. Daarnaast is er ook de bundel Weerklank die vooral wordt gebruikt in de Biblebelt en de bundel Hemelhoog die in de evangelische kerken zijn aanhangers heeft.
Wat zijn de overeenkomsten, wat de verschillen? Ook wordt stilgestaan bij de vraag waarom de ene gemeente vooral liederen zingt uit de ene bundel en de andere gemeente een ander repertoire kent.
Het accent zal liggen, zoals gezegd, op de muziek waarbij talloze muziekvoorbeelden worden beluisterd en besproken.

Chris van Bruggen is oud-muziekdocent en cantor-organist van de Protestantse Kerk De Ark in Groningen en de Protestantse Gemeente Noordlaren-Glimmen.
===

Leiding: Chris van Bruggen
Donderdagavond 29 oktober en 5 november om 20.00 uur
Trefpuntkerk
Aanmelding (vóór 15 oktober) bij Dick Vos: scriba@pkn-ng.nl

Voor wie steek jij een kaarsje aan? – 1 nov.

De Protestantse gemeente Noordlaren Glimmen wil iedereen, jong of oud, gelovig of niet, van harte uitnodigen om ter herinnering aan dierbaren een kaarsje aan te steken. Dit kan in de Bartholomeuskerk in Noordlaren, die voor deze gelegenheid van binnen en van buiten in het licht gehuld wordt. Organist Jan-Arjen Mondria zorgt voor passende muziek.
===

Zondagmiddag 1 november 16.00 – 17.30 uur
Bartholomeuskerk Noordlaren.
De opzet is afhankelijk van wat op dat moment  mogelijk is in het licht van corona. Nadere informatie volgt in de loop van oktober.

‘Pranzo di ferragosto’ – 12 nov.

Gianni is vijftig en zorgt voor zijn veeleisende moeder. Met enige regelmaat vlucht hij dan ook naar de kroeg. Ferragosto, het traditionele vrije weekend in Italië (Maria Hemelvaart) staat voor de deur. De stad Rome ligt er verlaten bij. Gianni krijgt bezoek van zijn huisbaas: … kan hij misschien dit weekend voor diens moeder zorgen? Gezien de hoge huurschuld kan Gianni niet weigeren. Kort daarna komt de huisarts, die hem eenzelfde vraag stelt. Zo kan het gebeuren dat Gianni deze dagen niet alleen het appartement maar ook de maaltijden deelt met een groepje oude dames met een sterke wil.
===

Donderdag 12 november om 19.30 uur in de Trefpuntkerk.
Inloop vanaf 19.15 uur.
Aanmelding (vóór 10 november) via frederiquekarelse@gmail.com

Wandelen met Advent – 30 nov.

In de aanloop naar Kerst bezinnen we ons wandelend. Twee aan twee lopend en pratend, ervaar je misschien iets van de onbekende derde – zoals de twee volgelingen van Jezus op weg naar Emmaüs een derde persoon tegenkwamen, die met hen meeliep en het gesprek een verrassende wending gaf.

Een zogeheten Emmaüswandeling begint met twintig minuten wandelen in stilte. Daarna gaat de wandeling gewoon verder maar volgt uitwisseling rondom het thema. Eerst vertelt de een waaraan hij of zij heeft gedacht en mag de ander vragen ter verduidelijking stellen. Daarna worden de rollen omgedraaid. De tweetallen krijgen een (bijbel)tekst mee voor het gesprek tijdens de wandeling.
Na afloop van de wandelingen is gelegenheid om na te praten onder het genot van een aangekleed kopje thee.

Op maandagmiddag 30 november 2020, start de wandeling om 13.30 uur bij de Bartholomeuskerk in Noordlaren.
Aanmelding (vóór 28 november) bij Dick Vos: scriba@pkn-ng.nl.

Kerst voor het dorp – 20 december

Evenement met muziek en zang, warme chocomel en Glühwein, lichtjes en zo mogelijk een levende kerststal. Als het even kan, wordt ook dit jaar een feestelijk kerstprogramma georganiseerd bij de Trefpuntkerk, waarbij iedereen welkom is.

Zondagmiddag 20 december, vanaf 16.00 uur in en om de Trefpuntkerk.
De opzet en het programma zijn afhankelijk van wat op dat moment mogelijk is in het licht van corona. Nadere informatie volgt in december.