Opnieuw coronamaatregelen…

Ook in de kerk krijgen we opnieuw te maken met coronamaatregelen. Voor de kerkdiensten heeft de kerkenraad besloten mee te gaan in de basisadviezen, waarbij verschillende kerkgenootschappen in Nederland zich hebben aangesloten.

 • Bij binnenkomst dient ieder een mondkapje te dragen, dat pas af mag op de plaats in de kerkzaal.
 • Ieder wordt ook gevraagd zijn/haar handen in de hal te ontsmetten.
 • De stoelen in de Trefpuntkerk worden weer strikter op anderhalve meter geplaatst, in de Bartholomeuskerk zullen mogelijke zitplaatsen aangegeven worden.
 • Er zal hernieuwde aandacht gegeven worden aan het ventileren van de ruimtes.
 • En natuurlijk: als je klachten hebt – ook als ze vaag zijn – blijf je thuis…
 • Er wordt geen QR-code gevraagd.
  .

Inzake het koffiedrinken na de dienst wil de kerkenraad op 21 november – de gedachtenisdienst op de laatste zondag van het kerkelijk jaar – proberen in ieder geval eventuele gasten van ver(der) een kop koffie aan te bieden.

Kerken mogen zelf beslissen of er voor het bezoek aan een kerkdienst om een QR-code getoond moet worden. In sommige kerken kan dat voordelig zijn, omdat er dan meer mensen de dienst kunnen bijwonen. Tegelijk verhoogt dit de drempel tot het bezoeken van een dienst en dat wil een gemeente uiteraard voorkomen.
In Noordlaren-Glimmen bleek in het verleden dat de bezoekersaantallen bij de diensten waarvoor anderhalve meter in acht genomen werd eigenlijk nooit problemen opleverden. Onder het motto ‘Sluit niemand uit, maar geef elkaar de noodzakelijke ruimte’ vragen we daarom geen QR-code.

Laten we ons bij dit alles realiseren dat er één groot verschil is met de situatie in het verleden: verreweg de meeste van ons zullen gevaccineerd zijn, wat de risico’s voor onszelf en onze medekerkgangers aanmerkelijk kleiner maakt.

Uiteraard geldt wel – net als eerder – dat onze maatregelen aangepast kunnen worden wanneer de situatie in ons land of onze regio dit vraagt. Check voor de laatste aanpassingen eventueel de website van de kerk.


.

Avondgebed in de Bartholomeus

Voor allen die behoefte hebben aan een moment van verstilling en bezinning, wordt elke vierde donderdagavond van de maand een Avondgebed gehouden in de Bartholomeuskerk in Noordlaren.
De eenvoudige liturgie bestaat uit een lezing, stilte, gebed en een enkel lied. Voor wie dat wil, is er gelegenheid een kaarsje te branden. Iedereen is welkom: gelovig, niet-gelovig, belangstellend, nieuwsgierig…
Het Avondgebed wordt beurtelings geleid door verschillende liturgen.

Het volgende Avondgebed vindt plaats op donderdag 25 november. Inloop in stilte vanaf 19.15 uur, aanvang 19.30 uur.

Leven met het virus – 23 nov. – UITGESTELD

UITGESTELD vanwege corona tot 3 februari

Het lijkt erop dat we moeten leren leven met COVID-19. Dat is zeker ook de afgelopen tijd duidelijk geworden. De wetenschap zoekt naar oplossingen om het virus te beteugelen en ons te beschermen tegen de gevolgen ervan. De politiek zoekt een middenweg tussen het beperken van besmettingsmogelijkheden en de continuïteit van het sociaal en maatschappelijk verkeer. Wat betekent het virus nu voor het leven van alledag? Welke impact heeft de constante dreiging op ons en wat vraagt deze van ons – niet alleen op dit moment, maar zeker ook voor de langere termijn?

Esther Metting – epidemioloog en gedragsdeskundige verbonden aan het UMCG en regelmatig te gast in diverse media – gaat in op achtergronden, op de actualiteit en op mogelijke gevolgen van de nabijheid van het virus. Uiteraard is er gelegenheid voor vragen en gesprek.
===

Inleider: dr. Esther Metting
Donderdagavond 3 november 2022 om 20.00 uur
Trefpuntkerk Aanmelding (vóór 31 januari) bij Dick Vos: scriba@pkn-ng.nl

Wandelen met Advent – 6 dec. (aangepast)

In de aanloop naar Kerst bezinnen we ons wandelend. Twee aan twee lopend en pratend, ervaar je misschien iets van de onbekende derde – zoals de twee volgelingen van Jezus op weg naar Emmaüs een derde persoon tegenkwamen, die met hen meeliep en het gesprek een verrassende wending gaf.

Een zogeheten Emmaüswandeling begint met twintig minuten wandelen in stilte. Daarna gaat de wandeling gewoon verder maar volgt uitwisseling rondom het thema. Eerst vertelt de een waaraan hij of zij heeft gedacht en mag de ander vragen ter verduidelijking stellen. Daarna worden de rollen omgedraaid. De tweetallen krijgen een (bijbel)tekst mee voor het gesprek tijdens de wandeling.
Na afloop van de wandelingen is gelegenheid om na te praten onder het genot van een aangekleed kopje thee.
===

In de Adventsperiode, op maandagmiddag 6 december, start de wandeling om 13.30 uur bij de Bartholomeuskerk in Noordlaren.
Aanmelding (vóór 3 december) bij Dick Vos: scriba@pkn-ng.nl.

Bladruimen op de begraafplaats – 11 dec.

IJs en weder dienende wordt er op de tweede zaterdag van december, 11 december, weer blad geruimd op de begraafplaats.

Wilt u meedoen ? Neem een hark, bladblazer en/of kruiwagen mee en u bent vanaf 9.00 uur van harte welkom bij de begraafplaats aan de Pollseweg in Noordlaren (achter de ijsbaan).

Wilt u koffie, thee, soep en/of een drankje? Geef uw komst dan van tevoren door. Dit kan bij Corke van der Weijden: tel. (0592)580206 / e-mail: cvk@pkn-ng.nl.

Indien slecht weer dreigt, wordt op de website www.pkn-ng.nl aangegeven of het bladruimen doorgaat.

Kerst voor het dorp – 19 december

Met glühwein, chocomel en samenzang

Lichtjes, chocolademelk, glühwein, een levende kerststal, muziek… Op zondagmiddag 19 december is het al helemaal kerst rond de Trefpuntkerk, waar iedereen welkom is!

Zodra het begint te schemeren – om een uur of vier in de middag – gaan de vuurkorven en de lichtjes aan. In de tuin staat een kerststal.

Om half vijf is wie maar wil welkom in de kerkzaal. Daar is muziek. Bekende kerstliederen worden samen gezongen, klassiek en modern wisselen elkaar af. Kerst vóór het dorp, en als het even kan ook dóór het dorp.
===

Zondagmiddag 19 december, vanaf 16.00 uur in en om de Trefpuntkerk.

Midwintermaaltijd

Stamppot, muziek en verhalen

Samen een midwintermaaltijd vieren, met daarbij ook de gezelligheid van het elkaar ontmoeten.
Het biedt een mooie gelegenheid om uit te wisselen wat jou bezighoudt of wat jij belangrijk vindt. Misschien een boek, een gedicht, een krantenknipsel, een foto of een herinnering. Een mooie manier om elkaar eens van een onverwachte kant te leren kennen!
De maaltijd, die in samenwerking met de diaconie wordt voorbereid, wordt omlijst met muzikale momenten.
===

Vrijdag 28 januari 2022, eind van de middag
Nadere informatie over plaats, tijd en aanmelding volgt via de Nieuwsbrief.

‘Pranzo di Ferragosto’ – 10 febr.

Gianni is vijftig en zorgt voor zijn veeleisende moeder. Met enige regelmaat vlucht hij dan ook naar de kroeg. Ferragosto, het traditionele vrije weekend in Italië (Maria Hemelvaart) staat voor de deur. De stad Rome ligt er verlaten bij. Gianni krijgt bezoek van zijn huisbaas: … kan hij misschien dit weekend voor diens moeder zorgen? Gezien de hoge huurschuld kan Gianni niet weigeren. Kort daarna komt de huisarts, die hem eenzelfde vraag stelt. Zo kan het gebeuren dat Gianni deze dagen niet alleen het appartement maar ook de maaltijden deelt met een groepje oude dames met een sterke wil.
===

Donderdag 10 februari om 19.30 uur in de Trefpuntkerk.
Inloop vanaf 19.15 uur.
Aanmelding (vóór 8 februari) via frederiquekarelse@gmail.com

God in de supermarkt

Een inspirerende workshop onder leiding van Alfred Slomp

Hoe vaak komt het voor dat je in de supermarkt staat en je afvraagt wat je die avond wilt eten. Keus te over en dat maakt het alleen maar ingewikkelder. Kies je voor ‘ingevlogen boontjes’ uit Egypte of toch de Hollandse? En die reep chocola in de aanbieding grijnst je tegemoet. Of doe je er goed aan die duurdere, eerlijke en verantwoorde chocola mee te nemen?

In de workshop ‘God in de supermarkt’ verkennen we onder leiding van Alfred Slomp met elkaar – in een levendige en ook informatieve interactie – onze argumenten en verbinden die met een ethisch kader.

Voor wie meer wil lezen: www.godindesupermarkt.nl
===

Donderdag 3 maart 2022 om 20.00 uur
Trefpuntkerk
Aanmelden (vóór 24 februari) via frederiquekarelse@gmail.com

Haken zonder patroon

Over blaadjes en bloemen…

Voor wie van handwerken houdt, is er nu – onder leiding van Hil van Hulst – de gelegenheid om eens zonder patroon aan de slag te gaan. Een workshop!

Van heel veel dingen in het leven krijg je geen patroon, geen voorbeeld en is er geen cursus. Als je iets doet, kijk je naar het effect. Het is boetseren of schilderen met (haak)naald en draad. Je haakt met inzicht en fantasie! En je kijkt naar de voorbeelden.
Het is wel van belang dat je de basistechniek van het haken beheerst: lossen/vasten/minderen/losjes haken.

Benodigdheden – om zelf mee te nemen

 • Borduur- of stopnaald , handwerkschaar en ijzerkniptang (ca. € 15,-)
 • Haaknaald nr.2 de Luxe (€ 8,25)
 • Haakgaren (4 kleuren) (€ 5,50)
 • IJzerdraad (€ 1,00)
 • Meeldraden (€ 0,25)

Leiding: Hil van Hulst-Pasma
Data: woensdag 23 maart, 30 maart en 6 april 2022 van 14.00 – (ca.) 16.00 uur
Maximaal 8 deelnemers
Aanmelding (vóór 1 maart) bij frederiquekarelse@gmail.com

De bloemen zullen in eerste instantie op Goede Vrijdag bij het kruis gelegd worden. Na Pasen kunt u ze mee naar huis nemen.