Collectes – ook bij online diensten!

Wanneer diensten online plaatsvinden, kan er niet fysiek gecollecteerd worden. Dat betekent niet dat er geen nood in de wereld is, en ook niet dat de kerk geen kosten maakt.

Uw bijdrage voor de diaconale doelen kunt u overmaken op rekening NL09 RABO 0325101795 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Noordlaren Glimmen. U kunt aangeven voor welk doel uw bijdrage is. Zo niet, dan kent de diaconie uw gift toe aan een van de collectedoelen.

Voor het beheer van de kerk kunt u storten op rekening NL50 RABO 0373 726 090 t.n.v. Prot. Gemeente Noordlaren Glimmen.

Voorinschrijving Gedenkboek Begraafplaats

De begraafplaats in Noordlaren bestaat 150 jaar. Het is een bijzondere plek tussen dorp en bos en een plek met veel geschiedenis. Veel inwoners van Noordlaren en Glimmen zijn er op de een of andere manier bij betrokken.

Voor het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Noordlaren-Glimmen – de eigenaar en beheerder van de begraafplaats – is de grote betrokkenheid aanleiding om ruim aandacht te besteden aan het jubileum. Hoe precies en wanneer is om de u bekende reden nog niet goed aan te geven. Maar één ding is wel zeker: er wordt dit jaar een boek over de begraafplaats gepresenteerd. Een bijzonder boek!
.

Onder de klokslag van Noordlaren
De ‘nieuwe’ begraafplaats: 1871-2021
.

Een begraafplaats zonder verhalen is maar een dooie boel! Het 150-jarige bestaan is verbonden met talloze verhalen – van en over overledenen, van nabestaanden, van mensen die zorg hebben voor de begraafplaats en van alle inwoners uit het gebied die zich betrokken voelen.
Een aantal van deze verhalen heeft een plek gekregen in het boek: informatief, interessant, aangrijpend, tragisch en persoonlijk. Voor de totstandkoming zijn gesprekken gevoerd met (oud-)inwoners en nabestaanden. Naast verhalen bevat het boek veel foto’s en is er aandacht voor rituelen, teksten en tekens op de begraafplaats.

Voorinschrijving
Er worden 400 exemplaren gedrukt. Er komen geen nieuwe als ze op zijn. Het boekje komt uit in de Harener Historische Reeks en Friso Bavinck uit Haren is de schrijver. De prijs is 13,50 euro en het is nu mogelijk het boek bij voorinschrijving te bestellen.

U kunt uw exemplaar online reserveren bij de secretaris van het College van Kerkrentmeesters: secretaris.cvk@pkn-ng.nl. Een briefje door de bus bij Dick Vos (de kosterij, Lageweg 45) volstaat ook.
Vermeld bij uw bestelling duidelijk uw naam en adres, het aantal exemplaren dat u ontvangen wilt, en als u dat hebt uw e-mailadres. Voorinschrijving kan tot 1 juni.

We hopen dat de inwoners van Noordlaren en Glimmen veel plezier gaan beleven aan het lezen van dit boek. Theo Sieling
.

De 'Nieuwe' Begraafplaats

.
.

Kerkdiensten Glimmen online

De diensten in de Trefpuntkerk zijn op internet te volgen via www.kerkomroep.nl.
Zoek op ‘Glimmen’ of ‘Trefpuntkerk’ en klik vervolgens op ‘luisteren’.

De diensten zijn ook te horen via de speciale Kerkomroep-App die gratis te downloaden is vanuit de App-store of Google Play. Handig voor onderweg en op vakantie!
.

Bij uitgebreid onderhoud aan het interieur van de Trefpuntkerk is onder meer een nieuwe geluidsinstallatie geïnstalleerd – een installatie met internetverbinding. Hierdoor heeft de kerk zich kunnen aansluiten bij Kerkomroep.nl en is het geluid van de diensten die gehouden worden in Glimmen sinds april ook via internet te volgen. Dit kan live op het moment waarop de kerkdienst plaatsvindt, maar ook naderhand. De geluidsopnamen zijn nog een jaar terug te luisteren.

De Bartholomeuskerk in Noordlaren heeft deze apparatuur niet, vanwege de monumentenstatus van dit gebouw is dat ook minder makkelijk te realiseren. Wanneer de gemeente in Noordlaren samenkomt voor de eredienst, gewoonlijk elke tweede zondag in maand, is er geen uitzending.
.

Bladruimen – vrijwilligers gevraagd voor 12 december

Op zaterdag 12 december is het weer zover: het jaarlijkse bladruimen op de begraafplaats in Noordlaren. Onder het motto van vele handen maken licht werk, willen wij deze ochtend gezamenlijk de begraafplaats bladvrij maken. Uiteraard zal dit plaatsvinden met catering om er ook een leuke ochtend van te maken.

Wat: bladruimen op de begraafplaats
Wanneer: zaterdag 12 december 2020 om 09:00
Waar: begraafplaats Noordlaren
Hoe: met eigen hark, bladblazer, kruiwagen, etc.
Waarom: voor en met elkaar, vele handen maken licht werk.

Wilt u i.v.m. de catering even laten weten of u komt ?
E mail: secretaris.cvk@pkn-ng.nl of via app 06 14257566 – Corke van der Weijden.
kj

Fall leaves with rake

Kerst voor het dorp – 20 december

Evenement met muziek en zang, warme chocomel en Glühwein, lichtjes en zo mogelijk een levende kerststal. Als het even kan, wordt ook dit jaar een feestelijk kerstprogramma georganiseerd bij de Trefpuntkerk, waarbij iedereen welkom is.

Zondagmiddag 20 december, vanaf 16.00 uur in en om de Trefpuntkerk.
De opzet en het programma zijn afhankelijk van wat op dat moment mogelijk is in het licht van corona. Nadere informatie volgt in december.

Ontspannend precisiewerk tijdens Klusdag Noordlaren

Op zaterdag 18 mei is er hard gewerkt op de Noordlaarder begraafplaats. Vrijwilligers leerden er graven beletteren – een precies, maar ontspannend werkje.

‘Is dit een krulletje of een punt?’ Alie Honebeek wijst op de grafzerk die ze onder handen neemt. Alle ‘verheven’ delen – de hoger uitstekende stukken, zoals de letters – maakt ze zwart. Als het goed gebeurt, is straks weer duidelijk leesbaar wie hier begraven ligt. Met een aantal vrijwilligers buigen ze zich over de tekst. ‘Daar staat net zo’n letter’, ziet iemand. ‘Het moet een krulletje zijn.’ Dat betekent dat dit stukje steen niet volgekwast moet worden met zwarte verf. Met een penseeltje brengt Alie dus een klein cirkeltje aan.

.
‘Als het er netjes bij ligt, is het veel prettiger langskomen hier’
.

‘Met blad vegen lijkt het of je veel meer werk verzet’, constateert ze. Al jaren helpt ze in het voorjaar en het najaar een dagje om de begraafplaats achter de ijsbaan in Noordlaren netjes te houden. In het najaar is er altijd een ‘bladruimdag’ en dan gaat het onderhoud per strekkende meter. Nu gaat het per vierkante millimeter. Maar het is mooi werk. De begraafplaats is een prachtig begroeide oase en het is heel ontspannend om daar in alle rust te priegelen aan een grafsteen. En je hebt eer van je werk. Zelf woont ze in Roden, maar ze herinnert zich goed hoe ze hier speelde wanneer ze als kind bij haar grootvader aan de Duinweg kwam.
Truida Harms uit Noordlaren komt hier vaker omdat hier een paar generaties voorouders liggen. ‘Bijna altijd zijn er ook anderen die het graf van een overleden partner, vader of moeder bezoeken’, weet ze. ‘Als het er netjes bij ligt hier, is het veel prettiger langskomen.’

Niet bang zijn
Het opnieuw beletteren van een aantal oudere graven was één van de activiteiten tijdens de ‘klusdag’ afgelopen zaterdag op het kerkhof. Om de aanwezige vrijwilligers in te wijden in dit ambacht waren twee ervaren schilders van de Noorderbegraafplaats Assen uitgenodigd. Heerlijk werk, weet Corrie Nederend al jaren. Ze legt uit dat je niet bang hoeft te zijn voor foutjes. Als je een beetje uitschiet, kun je dat later gewoon wegschuren met een stukje fijn schuurpapier. ‘Nee, niet direct – als de verf nog niet goed droog is, smeer je het uit en dan wordt het een knoeiboel.’
Het zou mooi zijn wanneer er een vast groepje ontstaat dat de belettering gaat onderhouden, zegt Bernard van de Beek. Als kerkrentmeester van de Protestantse gemeente Noordlaren Glimmen is hij verantwoordelijk voor het beheer van de begraafplaats. De sfeer was goed en hij vermoedt dat hij een aantal mensen weer zal terugzien. Er zijn stenen genoeg voor nog een aantal schilders.
Eén van de graven waarvan de tekst weer leesbaar is gemaakt, is die van de beroemde Petrus van Oeckelen, die in 1878 in Glimmen overleed. Het huis ‘Oeckelenhof’, Rijsstraatweg 20 in Glimmen, verwijst nog naar deze familie van orgelbouwers. Architect Egbert Reitsma noemde het pand zo omdat in dat huis eerder één van de zonen van Van Oeckelen gewoond had.

www.pkn-ng.nl/begraafplaats-noordlaren

Begraafplaats Noordlaren op OOG Radio

Zaterdag 4 mei, rond 12.45 uur, besteedde OOG Radio (106.6 FM) aandacht aan de begraafplaats in Noordlaren. Bernard van de Beek, contactpersoon voor de begraafplaats namens de Protestantse Gemeente Noordlaren Glimmen, werd toen geïnterviewd. Aanleiding voor de uitzending was de ‘Klusdag’ op 18 mei, waarvoor de kerk vrijwilligers uitnodigt.
Helaas is de uitzending nog niet beschikbaar via ‘Uitzending gemist’.
 
Zie ook: www.pkn-ng.nl/begraafplaats-noordlaren
 

Begraafplaats_Noordlaren