Zingen in Glimmen zondag 10 juni 16.30 uur

Op zondagmiddag 10 juni om 16.30 uur is er in de Trefpuntkerk van Glimmen (Schoolweg) een zanguur waarin verschillende nieuwe liederen worden gezongen. Ook zullen ter afwisseling een aantal bekende liederen op het programma staan.

Het doel van dit zanguur is de rijkdom ontdekken die de nieuwe liederen uit het Nieuwe Liedboek en andere bundels in zich bergen. Het zijn liederen die in maar ook buiten de zondagse liturgie een functie kunnen hebben.

We worden bij het zingen geholpen door het zangkwartet ‘Mozayk’ uit Heerenveen.

bestaande uit Froukje Rispens, Willemien Lolkema, Atse Numan en Andries Visser.

De solopartijen worden gezongen door Anneke van der Heide.

De piano en het orgel worden bespeeld door Chris van Bruggen die tevens uw gastheer is. De toegang is vrij. Collecte bij de uitgang.

Van harte welkom!!

Vleermuistelling in de Bartholomeüskerk 2018

Vleermuistelling in de Bartholomeüskerk 2018.

Een bericht van Klarissa Nienhuys, coördinator  van de Stichting Vleermuizenwerkgroep Groningen en Bernard van de Beek.

Het CBS houdt bij op welke plaatsen precies in de winter en wanneer welke vleermuizen aangetroffen worden. Daarvoor moeten de tellingen onder leiding van een bekwame telleider worden uitgevoerd in een aangewezen periode, in elk geval voor medio februari. Ook dit jaar vond de telling plaats in de Bartholomeüskerk.

Omdat vleermuizen in de winterperiode vrijwel op de zelfde plaats blijven, geven alle waarnemingen samen een indicatie over de stand van zaken voor verschillende vleermuis soorten. Uiteraard na statistische correcties.

Vleermuizen hebben niets te eten in de winter. Dat soort dieren heeft maar twee mogelijkheden: of naar een warm land vliegen waar wel te eten is (zwaluwen) of in winterslaap gaan. Sommige vleermuizen vliegen in de herfst wel honderden kilometers naar het zuiden en naar plaatsen waar het ’s winters veel minder hard vriest dan in de eigen omgeving en gaan daar in winterslaap. Zo is bekend dat sommige uit Groningen/Friesland naar de grotten bij Maastricht verhuizen voor de winterslaap.

In de winterslaap zakt de temperatuur van het beestje tot die van de omgeving mits boven het vriespunt en de hartslag en ademhaling worden extreem langzaam. Om uit de winterslaap wakker te kunnen worden en weer te kunnen vliegen, kost gauw een kwartier. Vleermuizen zijn dus heel kwetsbaar voor dieren met klauwen die wel een hapje zoogdier lusten. Zelfs muizen eten vleermuizen, als ze er bij kunnen in de winter! Ook zijn ze kwetsbaar voor uitdroging. Daarom kruipen vleermuizen vaak diep weg, buiten het bereik van zulke dieren, in spleten, vooral in spleten van “vochtige” stenen van dikke kerkmuren en tussen deze muren en dakbalken. Als het harder gaat vriezen kruipen ze dieper weg.

Dan zijn ze voor de tellers moeilijker te vinden!

 

De Bartholomeüskerk had dit jaar een goede score dit jaar

Op de zolderverdieping werden maar liefst 22 vleermuizen gespot.

Twee Laatvliegers achterin boven het koor (deze soort overwintert vaak alleen of met zijn tweeën bij elkaar).

Twaalf Gewone Dwergvleermuizen in het grootste deel achterin boven het koor in diepe kieren/voegen steen en een kleiner deel tussen de balken in de houtverbindingen van het schip. Deze soort overwintert vaak in grote aantallen bij elkaar, bijvoorbeeld in de toren bij de der Aa kerk in Groningen.

Drie Ruige Dwergvleermuizen zitten zowel achterin het koor in diepe kieren/voegen als tussen de balken van het schip in houtverbindingen.

Twee Dwergvleermuizen waarvan de soort (zie boven) niet kon worden vastgesteld achter in het koor in diepe kieren/voegen.

Twee Baardvleermuizen: één achter een houtplaat in het schip, de andere achter een balk in het koorgedeelte.

Eén myoot, soort niet nader te identificeren,  heel hoog in de muur tussen schip en koor.

 

In totaal totaal 22 vleermuizen! Voor vleermuizen is het dus lekker toeven in de oude kerk.

 

Feest van de geest

Feest van de Geest in de Bartholomeüskerk te Noordlaren (2)

Het Feest van de Geest is een landelijk evenement, dat eens per twee jaar tussen Hemelvaart en Pinksteren wordt gehouden. Ook de Bartholomeüskerk in Noordlaren doet weer mee.
De open kerken zijn een speelse en beeldende inspiratiebron voor mensen die op zoek zijn naar kunst, cultuurhistorie, vormen van spiritualiteit, geloof, zingeving en ontspanning. Dit  evenement maakt, als feest van inspiratie, vanuit Pinksteren een verbinding met hedendaagse kunst.

Het thema is dit jaar “Levensadem”. Sophia Heeres neemt de kunst voor haar rekening. Zij is geboren in Zuidlaren en opgegroeid te midden van het stroomdal-landschap De Drentsche Aa.
Na haar afstuderen aan de Academie Minerva woont en werkt ze in Amstelveen. Haar schilderijen kenmerken zich door krachtige composities, waarbij elk vlak een eigen kleur krijgt. In sommige werken worden de lijnen lichter van kleur om het werk meer diepte te geven. Licht en donker worden weggelaten om zo bij de eenvoud van het thema te blijven.

Anja Kosterman verzorgt het religieuze aspect van het project en leidt op 20 mei (1e Pinksterdag) de viering in de Bartholomeüskerk, aanvang 10.00 uur.
De officiële opening van de expositie van Sophia Heeres is op Hemelvaartsdag 10 mei om 13.00 uur. Iedereen is daarvoor van harte uitgenodigd.

Op de volgende dagen is de Bartholomeüskerk aan de Lageweg open: 10, 12, 13, 20 en 21 mei van 13.00 – 17.00 uur. Vrijwilligers van de PG Noordlaren Glimmen zijn  gastheer/gastvrouw.

 

Palmzondag

 Op 25 maart a.s. 10.00 uur – palmzondag- gaat ds. R. Fortuin voor in de dienst in de trefpuntkerk. Het thema is “lijden en opstanding…” Zie hieronder.

Er is met de predikant een nabespreking van de dienst op woensdag 28 maart in het trefpunt, 20.00 – 21.30 uur

U kunt zich daarvoor opgeven d.m.v. de intekenlijst in de kerk op zondagmorgen of door een email te sturen naar Hans Peereboom, peerweijd@telfort.nl

 

 Lijden en opstanding…

 

Mensen hebben Jezus gedood. Maar wat niemand voorzien had, is gebeurd: door zijn dood heen werd hij voor ons bron van leven en van een niet meer te doden inspiratie. De blijde boodschap is niet dat hij geleden heeft, maar dat hij tot op de dag van vandaag mensen bezielt en gaande houdt. Want het Jezusverhaal eindigt niet op het kruis en ook niet in het graf We mogen opzien naar het kruis van Jezus, niet om er neerslachtig van te worden. Ook niet om er een ongezond schuldgevoel aan over te houden. Maar om ons op te trekken aan zijn liefde en trouw ten einde toe. En ons daardoor te laten oriënteren. Want het lijdensverhaal werd niet te boek gesteld om ons te bedroeven, maar om ons te bemoedigen.

 

Ik denk dat we niet te vlot moeten spreken over dé zin van hét lijden. Maar daarmee hoeven we nog niet te ontkennen dat ervaringen van iets pijnlijks in ons leven ons soms innerlijk toch verder brengen. Verdriet en tegenslag kunnen in ons soms ook iets teweeg brengen van verdieping, loutering en groei. Verdriet kan mensen ook dichter bij elkaar brengen of bij hun eigen kern. Dat gebeurt rond menig ziekbed en in menig rouwproces.

Leed kan ons de ogen openen voor andere dimensies. Niet ten onrechte kent onze traditie de uitdrukking: de “leerschool” van het lijden. Verlies kan soms, na een langdurig proces, ook winst brengen. Maar dat mag eigenlijk alleen gezegd worden door mensen die dat zelf ondervonden hebben. En bovendien blijft het verlies of gemis vaak zwaarder wegen dan de winst.

We moeten daar dus voorzichtig mee omgaan. Want er blijft in onze wereld ook veel leed dat ons helemaal niet verder brengt. Moorden en martelen blijft enkel verwoestend en leidt nergens toe. We moeten daarom niet alle lijden onder één noemer willen brengen. Niet alle leed heeft dezelfde context. Er is leed dat in ons leven gaandeweg een plaats moet krijgen. Maar er is ook lijden dat enkel verzet blijft oproepen en weerzin.

 

Het verhaal over het lijden van Jezus moeten we ook daarom in ere houden, omdat het bij ons het besef levend houdt dat we geroepen worden om te doen wat we kunnen om te voorkomen dat mensen worden vernederd of beschadigd. En we lezen het lijdensverhaal ook in de stille hoop dat wij zelf bij alles wat ons persoonlijk overkomt, gewetensvol blijven, trouw aan het beste en het diepste in onszelf. Ook dan als het moeilijk wordt.

 

 

Feest van de Geest 2018 in de Bartholomeüskerk te Noordlaren

In de periode tussen Hemelvaart en Pinksteren zijn er in heel Nederland kerken open voor publiek. Kunstenaars presenteren en exposeren nieuw gemaakte kunst, geïnspireerd op het Pinksterfeest en de architectuur van kerkgebouwen. De open kerken zijn een speelse en beeldende inspiratiebron voor mensen die op zoek zijn naar hedendaagse kunst, cultuurhistorie, vormen van spiritualiteit, geloof, zingeving en recreatieve ontspanning. Dit prachtige evenement maakt vanuit het Pinksterfeest, als feest van inspiratie, een verbinding met de hedendaagse kunst.
Dit jaar wordt het Feest van de Geest voor de negende keer georganiseerd. Net als in 2016 doet de Bartholomeüskerk in Noordlaren mee. Het thema is Levensadem
Sophia Heeres uit Amstelveen neemt de kunst voor haar  rekening. Op www.sophiaheeres.nl is informatie over haar en haar werk te vinden.
Onze predikant, Anja Kosterman verzorgt het religieuze aspect van het project en leidt op 20 mei de viering in de Bartholomeüskerk.
We willen graag in contact komen met vrijwilligers uit onze gemeente die op de  10, 12, 13, 20 en 21 mei van 13.00 – 17.00 uur gastheer/gastvrouw willen zijn.
Voor informatie over het project en opgave voor gastheer/gastvrouw kun je terecht bij Bernard van de Beek, tel: 050-8517501 of bernardvandebeek@home.nl en Gerard Smit, tel: 050-5262348, gerard-smit@hetnet.nl

Uitnodiging bladruiming 24 februari

Zaterdag 24 februari is het weer zover; het jaarlijkse bladruimen op de
begraafplaats in Noordlaren. Onder het motto van vele handen maken
licht werk willen wij deze dag gezamenlijk de begraafplaats bladvrij
maken. Uiteraard zal dit plaatsvinden met catering om er een leuke
ochtend van te maken.

Wat: bladruimen op de begraafplaats
Wanneer: zaterdag 24 februari 2018 om 09:00
Waar: begraafplaats Noordlaren
Hoe: met eigen hark, blazer et cetera.
Waarom: voor en met elkaar, vele handen maken licht werk.

 

 

 

 

Uitnodiging bladruiming 24 februari

Zanguur in Glimmen 25 maart 16.30 uur

Op zondagmiddag 25 maart  om 16.30 uur is er in de Trefpuntkerk van Glimmen een zanguur waarin verschillende nieuwe liederen worden gezongen. Ook zullen ter afwisseling een aantal bekende liederen op het programma staan.

Het doel van dit zanguur is de rijkdom ontdekken die de nieuwe liederen uit het Nieuwe Liedboek en andere bundels in zich bergen. Het zijn liederen die in maar ook buiten de zondagse liturgie een functie kunnen hebben.

We worden bij het zingen geholpen door het zangkwartet ‘Mozayk’ uit Heerenveen, bestaande uit Froukje Rispens, Willemien Lolkema, Atse Numan en Andries Visser.

De solopartijen worden gezongen door Anneke van der Heide.

Piano en orgel worden bespeeld door Chris van Bruggen die tevens uw gastheer is.

Toegang is vrij. Collecte bij de uitgang.

 

Van harte welkom!!

Inloopochtend voor alle dorpsbewoners en andere belangstellenden

We zijn het nieuwe jaar goed begonnen. Hoewel het jaar nog heel jong en pril was en wij dachten dat het wel eens heel stil zou worden, was de zaal goed bezet.
De goede voornemens en hartelijke wensen waren dan ook niet van de lucht. Ook nu kwamen de  gesprekken goed op gang. Wat hebben we zoal besproken. Allereerst natuurlijk de decembermaand die zo succesvol was verlopen. Wat hebben we genoten van alles wat ons ten deel is gevallen. Natuurlijk doen we er zelf ook veel aan om de morgens zo goed mogelijk te laten verlopen en als je dan merkt dat het aanslaat, ja dan kun je er alleen maar heel gelukkig van worden. We gaan dus ook dit jaar gewoon door. Het zou mooi zijn als nog meer mensen de weg naar het Trefpunt weten te vinden.
We zijn druk bezig het programma voor dit jaar klaar te maken. Gelukkig hebben we voldoende sprekers om er een interessant jaar van te maken. In februari komt Guido Bolding ons vertellen over zijn uitzending naar Irak. Guido is beroepsmilitair en het afgelopen jaar was het zijn beurt om op vredesmissie te gaan. Heel spannend. Wij zijn benieuwd naar zijn verhaal en alle belevenissen. Mocht dit onderwerp u ook zo interesseren, schroom dan niet en kom naar het Trefpunt. Wij zullen u hartelijk begroeten.
Wellicht tot ziens.

Wanneer: elke eerste dinsdag van de maand (dinsdag 6 februari 2018)
Waar: in de grote zaal van het Trefpunt ( ingang Kastanjelaan )
Hoe laat: vanaf 10 uur tot een uur of 12

Wil Hiensch

Een serie vieringen over de beden van het Onze Vader

Een vast en geliefd onderdeel van de gebeden in de kerk is het Onze Vader. Ook in de privésfeer wordt dit gebed veel gebeden. Er bestaan verschillende vertalingen van en onlangs is er nog discussie geweest in de Rooms Katholieke Kerk omdat de paus het niet eens was met de vertaling: ‘breng ons niet in beproeving.’ Want veronderstelt dat niet dat God ons beproeft? Ook andere vragen worden opgeroepen door het Onze Vader. We bidden het vaak zonder er diep bij na te denken, maar wat betekenen die grote woorden eigenlijk, die erin voorkomen: hemel(en), heiligen van de Naam, koninkrijk, vergeving. In het komende jaar word in een serie van 8 vieringen stilgestaan bij de vraag wat de verschillende beden van het Onze Vader betekenen.

28 januari: Onze Vader in de hemelen

Dit is een viering van Schrift en Tafel, met medewerking van de cantorij olv Chris van Bruggen.

Trefpuntkerk Glimmen

 

18 februari:  heiligen van de Naam

In deze viering werkt de cantorij mee.

Trefpuntkerk Glimmen

 

11 maart: koninkrijk/koningschap

Bartolomeuskerk Noordlaren

 

29 maart: (Witte Donderdag): het brood dat wij nodig hebben

Dit is een viering van Schrift en Tafel, met medewerking van de cantorij

 

22 april: vergeving

Trefpuntkerk Glimmen

 

3 juni: goed en kwaad

Trefpuntkerk Glimmen

 

17 juni: beproeving

In deze dienst werkt de cantorij mee

Trefpuntkerk Glimmen

 

1 juli: kracht en heerlijkheid

Trefpuntkerk Glimmen

 

Alle diensten beginnen om 10 uur. In deze serie vieringen gaat ds Anja Kosterman voor.