Begraafplaats Noordlaren

Begraafplaats Noordlaren

.

Algemeen

In 1870 kocht de toenmalige Hervormde gemeente Noordlaren Glimmen even buiten Noordlaren een perceel, om dit een jaar later als begraafplaats in gebruik te nemen. De oudste graven stammen uit die tijd. De begraafplaats heeft een groen karakter en ligt fraai op de Noordlaarder es.

Ook enkele bekende Nederlanders vonden hier hun laatste rustplaats, waaronder de orgelbouwer Petrus van Oeckelen en de schrijver Johan Fabricius, van het boek “De scheepsjongens van Bontekoe”.

Tot in de jaren ’90 van de vorige eeuw, werden de grafrechten meestal voor onbepaalde tijd in “koop” uitgegeven. Tegenwoordig worden alleen nog graven in huur uitgegeven.

Het bestuur van de begraafplaats bestaat uit het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse gemeente Noordlaren Glimmen, te bereiken via Nieuwe Schoolweg 5, 9756 BA Glimmen.

 

Informatie op Internet

Elders op deze website is meer informatie over de begraafplaats te vinden, waaronder het reglement, de tarieven en de plattegrond.

Een inventarisatie van de personen die vanaf 1871 zijn gegraven zijn te vinden op te vinden op: www.online-begraafplaatsen.nl en www.genealogieonline.nl/familieverbanden-rond-noordlaren

 

Rechthebbenden

Diverse oude graven kennen geen rechthebbende meer. Voor klein onderhoud en een blijvend behoud op de langere termijn is dit wel nodig. Meent u rechthebbende te zijn op een graf van uw voorouders, laat het de beheerder  weten.

Wilt u een goed behoud steunen met een gift, dan kan dit op bankrekening NL50RABO0373726090 t.n.v. Protestantse Gemeente Noordlaren Glimmen.
 

Reglement

Zie voor het Reglement Beheer, de Aanvulling op het Reglement en de Uitvoeringsbepalingen (met o.a. de vereisten voor gedenkstenen), de pagina Reglementen >>  

Enkele concrete bepalingen uit het reglement:

 • Er worden alleen nog graven in huur uitgegeven en wel uitsluitend aan inwoners van Noordlaren, Glimmen en Harenermolen. In bijzondere gevallen beslist het College van Kerkrentmeesters.
 • Het is een oude plaatselijke traditie dat er bij een begrafenis een collecteschaal bij de uitgang van de begraafplaats staat, waar de bezoekers een donatie in kunnen doen. De diaconie bepaalt aan welk diaconale, goede doel de opbrengst besteed wordt, tenzij de nabestaanden zelf aangeven naar welk doel de opbrengst gaat.
 • Voor het plaatsen van een grafsteen, zerk of ander gedenkteken is vooraf schriftelijke toestemming nodig en daarvoor is een vergoeding verschuldigd;
 • Het onderhoud aan graf, bedekking en monument berust bij de rechthebbende.
 • Na het overlijden van een rechthebbende, dienen de erven binnen een jaar een nieuwe rechthebbende door te geven, anders kán het grafrecht aan de begraafplaats vervallen worden verklaard.
 • Bij afloop van de huurtermijn kan de rechthebbende de termijn verlengen. Indien deze van verlenging afziet, vervalt het grafrecht aan de begraafplaats.

Regelmatig wordt er door vrijwilligers gewerkt aan het onderhoud van de begraafplaats. Op de 2e zaterdag in december wordt er blad geruimd.
 

Dekking kosten begraafplaats

De begraafplaats kent natuurlijk kosten voor onderhoud, materialen, administratie etc.

Om deze kosten te dekken zijn er onder meer de volgende inkomsten:

 • Huur graf voor 30 jaar;
 • Huur urnengraf voor 30 jaar;
 • Vergoeding voor het delven van een graf
 • Vergoeding voor het recht om een monument te plaatsen;
 • Administratiekosten voor overschrijving grafrechten;
 • De opbrengsten van collecten bij een begrafenis;
 • Giften.

Het streven is om de exploitatie van de begraafplaats kostendekkend te laten zijn. Winst is niet nodig, noch passend. Verlies is voor de continuïteit op langere termijn evenmin gewenst.

 

Bij vragen over de begraafplaats

Wanneer u vragen heeft over de begraafplaats, neemt u dan contact op met de waarnemend beheerder. Dit is Corke van der Weijden, tel: 0614-257566.
E-mail: corkevanderweijden@gmail.com

.

Contactgegevens

Waarnemend beheerder: mw. C. van der Weijden, kerkrentmeester.
.
.

lezing 004_1.

.

Download bovenstaande informatie in de form van een folder >>

.