Begraafplaats Noordlaren

Begraafplaats Noordlaren

.

150 jaar begraafplaats Noordlaren – Film

Ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de ‘nieuwe’ begraafplaats in Noordlaren, werd in opdracht van de Protestantse Gemeente Noordlaren-Glimmen een documentaire over de begraafplaats gemaakt. Deze is geplaatst op YouTube >>
Het boek De ‘nieuwe’ begraafplaats, 1871-2021, van Friso Bavinck e.a. is nog verkrijgbaar bij Boekhandel Boomker in Haren

Over de begraafplaats schreef Ton Lambeck het lied ‘Stille Getuigen’, dat hij ten gehore bracht tijdens de bijeenkomst vanwege 150 jaar begraafplaats.
Kijk en luister via de pagina Stille Getuigen >> 
  .150  

De begraafplaats

In 1870 kocht de toenmalige Hervormde Gemeente Noordlaren-Glimmen even buiten Noordlaren een perceel, om dit een jaar later als begraafplaats in gebruik te nemen. De oudste graven stammen uit die tijd. De begraafplaats heeft een groen karakter, ligt fraai op de Noordlaarder es en is toegankelijk via de Pollseweg.

Ook enkele bekende Nederlanders vonden hier hun laatste rustplaats, waaronder de orgelbouwer Petrus van Oeckelen en de schrijver Johan Fabricius van het boek De scheepsjongens van Bontekoe.

Tot in de jaren 90 van de vorige eeuw, werden de grafrechten meestal voor onbepaalde tijd in ‘koop’ uitgegeven. Tegenwoordig worden alleen nog graven in huur uitgegeven.

 .

Strooiveld

In 2021 werd de begraafplaats uitgebreid met een strooiveld voor de as van gecremeerde overledenen. Het veld – waardoor een speels graspad loopt – is ingezaaid met diverse bloemen, waarmee direct een bijdrage geleverd wordt aan de biodiversiteit in het dorp.
Zie hiervoor de aparte pagina Strooiveld >> 
 

Contact

Het bestuur van de begraafplaats bestaat uit het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Noordlaren-Glimmen, te bereiken via Nieuwe Schoolweg 5, 9756 BA Glimmen.

Wanneer u vragen heeft over de begraafplaats, kunt contact opnemen met de beheerder. Dit is Hanneke Ossenkoppele: tel. 06 28361281 / e-mail: kosternoordlaren@pkn-ng.nl

De begraafplaats voldoet aan de door de brancheorganisatie LOB gestelde kwaliteitseisen.

.

Meer uitgebreide informatie

Buiten verantwoordelijkheid van het bestuur zijn gegevens over personen die vanaf 1871 begraven op de begraafplaats in Noordlaren, te vinden op:

Rechthebbenden

Diverse oude graven kennen geen rechthebbende meer. Voor klein onderhoud en een blijvend behoud op de langere termijn is dit wel nodig. Meent u rechthebbende te zijn op een graf van uw voorouders, laat het de beheerder  weten.

Wilt u een goed behoud steunen met een gift, dan kan dit op bankrekening NL50RABO0373726090 t.n.v. Protestantse Gemeente Noordlaren Glimmen.
 .

Reglementen

Zie voor het Reglement Beheer en het Reglement Strooiveld de pagina Reglementen >> 
 . 

Enkele concrete bepalingen uit het reglement:

 • Er worden alleen nog graven in huur uitgegeven en wel uitsluitend aan inwoners van Noordlaren, Glimmen en Harenermolen. In bijzondere gevallen beslist het College van Kerkrentmeesters.
 • Het is een oude plaatselijke traditie dat er bij een begrafenis een collecteschaal bij de uitgang van de begraafplaats staat, waar de bezoekers een donatie in kunnen doen. De diaconie bepaalt aan welk diaconale, goede doel de opbrengst besteed wordt, tenzij de nabestaanden zelf aangeven naar welk doel de opbrengst gaat.
 • Voor het plaatsen van een grafsteen, zerk of ander gedenkteken is vooraf schriftelijke toestemming nodig en daarvoor is een vergoeding verschuldigd;
 • Het onderhoud aan graf, bedekking en monument berust bij de rechthebbende.
 • Na het overlijden van een rechthebbende, dienen de erven binnen een jaar een nieuwe rechthebbende door te geven, anders kán het grafrecht aan de begraafplaats vervallen worden verklaard.
 • Bij afloop van de huurtermijn kan de rechthebbende de termijn verlengen. Indien deze van verlenging afziet, vervalt het grafrecht aan de begraafplaats.

Regelmatig wordt er door vrijwilligers gewerkt aan het onderhoud van de begraafplaats. Op de 2e zaterdag in december wordt er blad geruimd.
 . 

Dekking kosten begraafplaats

De begraafplaats kent natuurlijk kosten voor onderhoud, materialen, administratie etc.
Om deze kosten te dekken zijn er onder meer de volgende inkomsten:

 • Huur graf voor 30 jaar
 • Huur urnengraf voor 30 jaar
 • Vergoeding voor het delven van een graf
 • Vergoeding voor het recht om een monument te plaatsen
 • Administratiekosten voor overschrijving grafrechten
 • Vergoeding voor verstrooiing
 • Vergoeding voor een herinneringsplaatje op het gedachtenismonument
 • De opbrengsten van collecten bij een begrafenis
 • Giften

Het streven is om de exploitatie van de begraafplaats kostendekkend te laten zijn. Winst is niet nodig en wordt passend geacht. Verlies is voor de continuïteit op langere termijn evenmin gewenst.

Download bovenstaande informatie in de vorm van een folder >>

.

.