Bijbelkring over het boek Uit de Tijd van ds Ad van Nieuwpoort

Bijbelkring over het boek Uit de Tijd van ds Ad van Nieuwpoort

In het boek Uit de Tijd, wat bezielt een liberale dorpsdominee?  verbindt ds Ad van Nieuwpoort verhalen uit de Bijbel met situaties van mensen in zijn gemeente. Zowel het persoonlijke verhaal als het Bijbelverhaal worden belicht. In de Bijbelkring lezen we de verschillende hoofdstukken van het boek en leggen deze naast de betreffende passages uit de Bijbel. Hoe lezen wij de Bijbelteksten? Wat doet ds van Nieuwpoort ermee?  En hebben ze ook iets te maken met ons eigen leven?

Bijbelteksten die in het boek aan de orde komen zijn en waaruit we met elkaar een keuze zullen maken:

De Emmaüsgangers

Het visioen van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde uit het boek Openbaring van Johannes

De bruiloft te Kana (water wordt wijn)

Jezus loopt over het water

De lofzang van Simeon

Psalm 23: de Heer is mijn herder

Jacobs worsteling in de nacht bij de Jabbok

De roeping van Abram, de belofte van nageslacht, het offer van Isaäc

Het scheppingsverhaal

De profeet Jona wil niet naar Nineve

 

Er is een woensdagmiddagkring, die bij elkaar komt van 14:30 – 16.00 uur en een donderdagavondkring van 19:30 – 21:00 uur. Plaats: het Trefpunt, Nieuwe Schoolweg 5 te Glimmen.

Data woensdagmiddagkring: 11 oktober, 1 november, 13 december, 24 januari, 21 februari, 21 maart en 18 april.
Data donderdagavondkring: 12 oktober, 2 november, 14 december, 25 januari, 22 februari, 22 maart en 19 april.

U kunt ook af en toe eens komen.

Verdere informatie en aanmelden kan bij ds Anja Kosterman, ahkosterman@gmail.com of
06 23903020