Bijbelkring

In onze gemeente is al vele jaren een Bijbelkring actief, hoewel een naam als “gespreksgroep” misschien beter aangeeft waar de groep mee bezig is. In het afgelopen seizoen bestond de groep uit een twaalftal gemeenteleden. De groep werd geleid door onze vroegere predikant ds. Frederique Karelse. We waren gewoon bijeen te komen bij de deelnemers thuis, maar in 2015 hebben we gekozen voor het Trefpunt.

De gesprekken worden in de regel gevoerd aan de hand van een boekje. In 2015-2016 was dat Vreemd en bizar: Lastige Bijbelverhalen door Piet Schelling. Het ging over verhalen in de bijbel die op ons nu vaak verwarrend en zelfs aanstootgevend overkomen, zoals dat over Lot en zijn dochters die na de vlucht uit Sodom hem dronken voeren om via gemeenschap met hem nageslacht te krijgen. Maar de hoofdstukken in het boekje dienen vaak ook als niet meer dan een aanleiding voor gesprekken over allerlei andere onderwerpen die ons bezighouden.

De gesprekken zijn vaak levendig en openhartig. De deelnemers voelen zich veilig genoeg om uit te komen voor hun eigen manier van geloven, maar ook voor hun twijfels en onzekerheden. Op deze manier voelen we ons door elkaar geaccepteerd en gesteund.

Ook in het seizoen 2016-2017 zal de Bijbelkring ongetwijfeld doorgaan. Berichten daarover komen in deze rubriek in de website, en in de wekelijkse Nieuwsbrief.