Cantorij

19 september 2021

.

De cantorij van de gemeente bestaat uit dertig enthousiaste mannen en vrouwen, die zingen onder de inspirerende leiding van Chris van Bruggen. Ze vervullen een belangrijke taak tijdens een aantal kerkdiensten in de kerken van Noordlaren en Glimmen.

09bpcantorij

Het repertoire bestaat voornamelijk uit Nederlandstalige liederen van onder anderen Michael Steehouder, Huub Oosterhuis, Herman Verbeek, zoals opgenomen in bundels als het nieuwe Liedboek en de oecumenische liedbundel Zangen van zoeken en zien.
Uitgangspunt van deze vorm van musiceren is niet dat er een optreden plaatsvindt, maar dat wij ons verdiepen in het muzikale deel van de liturgie om tijdens vieringen de gemeente te kunnen ondersteunen en de viering te versterken en te verfraaien.

De cantorij van de PKN Noordlaren-Glimmen komt wekelijks bijeen op maandagavond in de Trefpuntkerk in Glimmen van 19.45 – 21.15 uur.
Voor nadere informatie kunt u terecht bij de coördinator, Dieteke Timmer, dieteke26@gmail.com

 .