Nu ook geven via de app!

Geven kan op meerder manieren
Geven in de kerkdienst kan met contant geld maar ook met de collectebonnen. Het is nu ook mogelijk om met de Givt-app deel te nemen aan de collecte tijdens de dienst. Dat kan ook wanneer je maar wilt. Of je nu in de kerkzaal bent of vanaf huis de dienst mee beleeft. Je downloadt de app, registreert je eenmalig en je bent klaar. Op het moment van geven bepaal je de hoogte van je gift. Met een druk op de knop kun je een overzicht krijgen van al je gedane giften, dat is makkelijk voor het opvoeren van je giften bij de belastingaangifte.

Hoe werkt Givt
Download de Givt-app (gratis) en registreer je en je bent klaar voor gebruik. Wanneer je de app gaat gebruiken om te geven:

Open de app

  • Je komt direct in het geldscherm. Hier geef je aan hoeveel je wilt geven. In de dienst zijn er altijd 2 collectes. In de app is de 1e collecte voor de Diaconie en de 2e collecte is voor de kerk. Klik op + collecte toevoegen en geef aan wat je wilt geven in de 2e collecte.
  • De volgende stap is ‘kies hoe je wilt geven’. Dat kan op vier manieren. In de dienst klik je aan ‘collectemiddel’ en beweeg je telefoon langs de collectezak.
  • Kies de kerk uit je lijst, klik op naam van de kerk en je kunt je telefoon weer opbergen.
  • Locatie: kies voor geven op locatie en bevestig dat je aanwezig bent in de locatie die op je scherm verschijnt, en je kunt je telefoon weer opbergen.

Bij gebruik van een QR-code: er opent een camerascherm, scan de QR-code en volg de stappen.

Heb je een vraag of kom je er niet helemaal uit? Stuur even een mail naar penningmeestercvk@pkn-ng.nl, of vraag na de dienst even de penningmeesters Gerard Smit of Marinus Leenstra. We helpen je graag op weg!

Al onze diensten zijn live te volgen via Kerkomroep.nl

Naast de diensten vanuit de Trefpuntkerk in Glimmen, zijn met ingang van 2023 ook de diensten vanuit de Bartholomeus in Noordlaren live te volgen via www.kerkomroep.nl.
Zoek op ‘Glimmen’, ‘Trefpunt’ of ‘Bartholomeus’ en klik vervolgens op ‘luisteren’.

De diensten zijn ook te horen via de speciale Kerkomroep-App die gratis te downloaden is vanuit de App-store of Google Play. Handig voor onderweg en op vakantie!

Kwaliteitscertificaat voor Begraafplaats Noordlaren

Bericht van het landelijk orgaan LOB

Afgelopen voorjaar heeft het LOB, het Landelijk Orgaan Begraafplaatsen, een ‘kwaliteitstoets begraafplaatsen’ uitgezet onder alle LOB-leden. Kwaliteit óp en van begraafplaatsen, van hun organisatie, van de beschikbare faciliteiten en de geboden dienstverlening, worden als steeds belangrijker gezien en vraagt serieuze aandacht.

Het is de LOB een genoegen te laten weten dat de Begraafplaats te Noordlaren en de organisatie daaromheen behoort bij de 70% van de deelnemende begraafplaatsen die een voldoende score behaald hebben bij de kwaliteitstoets.

Boek 150 jaar Begraafplaats Noordlaren

In 1871 is de begraafplaats van Noordlaren in gebruik genomen voor overledenen uit Noordlaren, Glimmen en Harendermolen. Dat betekent dat deze bijzonder plek met veel bijzondere graven nu 150 jaar bestaat.

Het College van Kerkrentmeesters van de Protestante Gemeente Noordlaren-Glimmen, eigenaar en beheerder van de begraafplaats, heeft daarom in september een boek uitgebracht over begraven in Noordlaren: De ‘nieuwe begraafplaats. 1871-2021. Uiteraard staat de begraafplaats daarin centraal staan, maar ook maar ook het kerkhof rond de Bartholomeuskerk in Noordlaren komt aan bod. Daarnaast bevat het boek een groot aantal verhalen van inwoners uit Noordlaren en Glimmen.

Het boek is geschreven door Friso Bavinck (voormalig docent Nederlands), in samenwerking met Eppo van Koldam (voormalig gemeentesecretaris van Haren en voorzitter van Old Go) en Hein Bekenkamp (voormalig journalist van het Harener Weekblad). Het is verschenen als deel 23 in de Harener Historische Reeks.

Het boek is te koop bij boekhandel Boomker in Haren en kost 13,50 euro.
..

Bekijk eventueel ook de documentaire die ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de ‘nieuwe’ begraafplaats gemaakt werd. Deze is geplaatst op YouTube >>
..

Bladruimen – vrijwilligers gevraagd voor 12 december

Op zaterdag 12 december is het weer zover: het jaarlijkse bladruimen op de begraafplaats in Noordlaren. Onder het motto van vele handen maken licht werk, willen wij deze ochtend gezamenlijk de begraafplaats bladvrij maken. Uiteraard zal dit plaatsvinden met catering om er ook een leuke ochtend van te maken.

Wat: bladruimen op de begraafplaats
Wanneer: zaterdag 12 december 2020 om 09:00
Waar: begraafplaats Noordlaren
Hoe: met eigen hark, bladblazer, kruiwagen, etc.
Waarom: voor en met elkaar, vele handen maken licht werk.

Wilt u i.v.m. de catering even laten weten of u komt ?
E mail: secretaris.cvk@pkn-ng.nl of via app 06 14257566 – Corke van der Weijden.
kj

Fall leaves with rake

Ontspannend precisiewerk tijdens Klusdag Noordlaren

Op zaterdag 18 mei is er hard gewerkt op de Noordlaarder begraafplaats. Vrijwilligers leerden er graven beletteren – een precies, maar ontspannend werkje.

‘Is dit een krulletje of een punt?’ Alie Honebeek wijst op de grafzerk die ze onder handen neemt. Alle ‘verheven’ delen – de hoger uitstekende stukken, zoals de letters – maakt ze zwart. Als het goed gebeurt, is straks weer duidelijk leesbaar wie hier begraven ligt. Met een aantal vrijwilligers buigen ze zich over de tekst. ‘Daar staat net zo’n letter’, ziet iemand. ‘Het moet een krulletje zijn.’ Dat betekent dat dit stukje steen niet volgekwast moet worden met zwarte verf. Met een penseeltje brengt Alie dus een klein cirkeltje aan.

.
‘Als het er netjes bij ligt, is het veel prettiger langskomen hier’
.

‘Met blad vegen lijkt het of je veel meer werk verzet’, constateert ze. Al jaren helpt ze in het voorjaar en het najaar een dagje om de begraafplaats achter de ijsbaan in Noordlaren netjes te houden. In het najaar is er altijd een ‘bladruimdag’ en dan gaat het onderhoud per strekkende meter. Nu gaat het per vierkante millimeter. Maar het is mooi werk. De begraafplaats is een prachtig begroeide oase en het is heel ontspannend om daar in alle rust te priegelen aan een grafsteen. En je hebt eer van je werk. Zelf woont ze in Roden, maar ze herinnert zich goed hoe ze hier speelde wanneer ze als kind bij haar grootvader aan de Duinweg kwam.
Truida Harms uit Noordlaren komt hier vaker omdat hier een paar generaties voorouders liggen. ‘Bijna altijd zijn er ook anderen die het graf van een overleden partner, vader of moeder bezoeken’, weet ze. ‘Als het er netjes bij ligt hier, is het veel prettiger langskomen.’

Niet bang zijn
Het opnieuw beletteren van een aantal oudere graven was één van de activiteiten tijdens de ‘klusdag’ afgelopen zaterdag op het kerkhof. Om de aanwezige vrijwilligers in te wijden in dit ambacht waren twee ervaren schilders van de Noorderbegraafplaats Assen uitgenodigd. Heerlijk werk, weet Corrie Nederend al jaren. Ze legt uit dat je niet bang hoeft te zijn voor foutjes. Als je een beetje uitschiet, kun je dat later gewoon wegschuren met een stukje fijn schuurpapier. ‘Nee, niet direct – als de verf nog niet goed droog is, smeer je het uit en dan wordt het een knoeiboel.’
Het zou mooi zijn wanneer er een vast groepje ontstaat dat de belettering gaat onderhouden, zegt Bernard van de Beek. Als kerkrentmeester van de Protestantse gemeente Noordlaren Glimmen is hij verantwoordelijk voor het beheer van de begraafplaats. De sfeer was goed en hij vermoedt dat hij een aantal mensen weer zal terugzien. Er zijn stenen genoeg voor nog een aantal schilders.
Eén van de graven waarvan de tekst weer leesbaar is gemaakt, is die van de beroemde Petrus van Oeckelen, die in 1878 in Glimmen overleed. Het huis ‘Oeckelenhof’, Rijsstraatweg 20 in Glimmen, verwijst nog naar deze familie van orgelbouwers. Architect Egbert Reitsma noemde het pand zo omdat in dat huis eerder één van de zonen van Van Oeckelen gewoond had.

www.pkn-ng.nl/begraafplaats-noordlaren

Begraafplaats Noordlaren op OOG Radio

Zaterdag 4 mei, rond 12.45 uur, besteedde OOG Radio (106.6 FM) aandacht aan de begraafplaats in Noordlaren. Bernard van de Beek, contactpersoon voor de begraafplaats namens de Protestantse Gemeente Noordlaren Glimmen, werd toen geïnterviewd. Aanleiding voor de uitzending was de ‘Klusdag’ op 18 mei, waarvoor de kerk vrijwilligers uitnodigt.
Helaas is de uitzending nog niet beschikbaar via ‘Uitzending gemist’.
 
Zie ook: www.pkn-ng.nl/begraafplaats-noordlaren
 

Begraafplaats_Noordlaren

Reactie Nashville verklaring

Wij geloven dat alle mensen zijn geschapen naar Gods beeld en geroepen zijn om dit in hun leven gestalte te geven. We zijn verschillend, stuk voor stuk. We zijn anders, mens voor mens. En daarom ben je bij ons welkom zoals je bent, in alle veelkleurigheid. Zoals Paulus schrijft in zijn brief aan de gemeente te Corinthe: “Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde”. Wie of wat je ook bent, weet je welkom in de protestantste gemeente Noordlaren Glimmen. We zegenen in onze gemeente trouwens al jaren met liefde alle mensen die van elkaar houden.

Omdat we beseffen dat er in de PKN verschillende opvattingen bestaan over homoseksualiteit, sekse-identiteit en transgender-zijn, benadrukken we het belang van een open discussie en wijzen de oordelende manier waarop in de Nashville-verklaring gesproken wordt nadrukkelijk af.

We sluiten ons aan bij de reactie van ds. René de Reuver, scriba van de generale synode van de PKN hieromtrent. Hieronder volgt de tekst van zijn reactie.

“De Nashville-verklaring is theologisch eenzijdig en gesloten en pastoraal onverantwoord. Ze is daarom niet dienstbaar aan het gesprek in gemeenten over gender, seksualiteit en zegen.

Dit gesprek is sowieso niet gediend met verklaringen en statements over en weer, maar komt alleen verder als het op een veilige manier gevoerd wordt op de plek waar het thuishoort, namelijk in de gemeente. Het kan alleen in een open houding waarin ruimte is voor ieder om zich uit te spreken en gehoord te worden.

In november jl. heeft de generale synode van de Protestantse Kerk uitgesproken dat in de kerk van Jezus Christus ieder mens als beelddrager van de Schepper, aangeraakt door de liefde van Christus, van harte welkom is en zich thuis mag voelen.

Bovendien heeft zij, in tegenstelling tot de verklaring van Nashville, uitgesproken dat de Protestantse Kerk geen waardeoordeel uitspreekt over de seksuele geaardheid van haar leden noch over het huwelijk of andere levensverbintenissen.

Deze terughoudendheid is noodzakelijk voor een veilig en open gesprek over seksualiteit en gender in de gemeenten.”

Einde citaat Ds. René de Reuver, scriba generale synode

Kerstmis 2018

Kerstmis in de Protestantse gemeente Noordlaren Glimmen

Wij willen u van harte uitnodigen voor de kerstvieringen in de Trefpuntkerk in Glimmen en in de Bartholomeüskerk in Noordlaren.

Op 23 december om 10 uur vieren wij in de Trefpuntkerk in Glimmen de vierde zondag van de advent. In deze dienst zal prof. Michaël Steehouder voorgaan. De cantorij onder leiding van Chris van Bruggen ndersteunt de gemeentezang. Het thema is ‘groeten’: de groet van de engel aan Maria als hij de geboorte van Jezus aankondigt, de groet van Maria aan haar nicht Elisabeth die moeder zal worden van Johannes de Doper en de groet waarmee wij elkaar begroeten, als we elkaar ontmoeten. Een groet betekent dat je elkaar kent en als je gegroet word weet je je gezien. Na de dienst bent u van harte welkom om een kopje koffie of thee te drinken.

Op 24 december om 22.00 uur zal in de mooie oude Bartholomeuskerk in Noordlaren een feestelijke kerstavonddienst gehouden worden. We zingen veel vertrouwde kerstliederen en horen het verhaal van de geboorte van het Christuskind in de nacht. In deze dienst is het thema ‘vrede’. Wat betekent het dat de engelen zingen over vrede, die zal aanbreken door de geboorte van dit kind? Voorganger is de eigen predikant ds. Anja Kosterman. Het orgel wordt bespeeld door Jan-Arjen Mondria.

Op kerstmorgen 25 december 10 uur zal in de prachtig heringerichte kerk van Glimmen een feestelijke kerstmorgendienst worden gehouden. Voorganger in deze dienst is de eigen predikant ds. Anja Kosterman. Thema in deze dienst is ‘Van chaos naar licht’. Is het nog mogelijk in deze tijd te geloven in een leefbare wereld, waarin God onder de mensen woont? In deze dienst zal de cantorij haar medewerking verlenen onder leiding van Anneke van der Heide. Pianist en organist is Chris van Bruggen, Annemiek Bolding bespeelt de dwarsfluit. In deze dienst worden zowel oude als nieuwere kerstliederen gezongen. Na afloop van deze dienst is er gelegenheid om elkaar bij een kop koffie of thee te ontmoeten

Iedereen is van harte welkom in deze diensten