Word jij onze nieuwe preekvoorziener?

Hans Peereboom is ongeveer 8 jaar onze preekvoorziener geweest en gaat daar nu mee stoppen. We zijn hem enorm veel dank verschuldigd voor de zorgvuldigheid waarmee hij al die jaren deze functie heeft vervuld.


Nu zoeken we een nieuwe preekvoorziener en daarom doen we een beroep op u, op jou.
Wat houdt het in? Aan het begin van ieder jaar wordt het rooster van predikanten en voorgangers voor het volgende jaar gemaakt. Het rooster voor 2023 is dus al klaar!! De nieuwe preekvoorziener gaat aan de slag met het rooster voor 2024. Indien nodig, is er bij de start ondersteuning van Hans mogelijk. 

De eerste stap die een preekvoorziener zet, is het overleg met en de inroostering van de eigen predikant. Daarna worden gastpredikanten en voorgangers benaderd die graag voorgaan in de ca 15 diensten waaraan de cantorij meewerkt. Dan blijven er nog 20 tot 25 diensten over die ingevuld moeten worden. We beschikken over een lijst met gastpredikanten waarvan we weten dat ze ‘goed liggen’ in onze gemeente, die passen bij de dynamiek en identiteit van onze geloofsgemeenschap en graag bij ons voorgaan.

De preekvoorziener vervult een belangrijke verbindende taak in de achterliggende organisatie van kerkdiensten. We hopen van harte op een reactie.

Bij interesse of vragen, bel of mail gerust.
– Hans Peereboom, aftredend preekvoorziener: 06-44030750
– Marit Stokkentreeff, praeses: 06-50248898
– Dick Vos: scriba@pkn-ng.nl

Tafelgesprek op maandag – 10 oktober

Een aantal maandagmiddagen kan aan de hand van uiteenlopende, inspirerende en ook humorvolle thema’s over allerlei maatschappelijke, politieke, persoonlijke en levensbeschouwelijke onderwerpen gesproken worden. Op tafel liggen kaartjes met daarop allerlei vragen / stellingen, waarop ieder kan reageren. Bijvoorbeeld: idealen vroeger en nu, vreugde, een brief schrijven: aan wie?, voltooid leven, samenleving, eenzaamheid…

Op 10 oktober is het eerste Tafelgesprek op de Maandagmiddag van 14.00 tot 15.30 in de Trefpuntkerk in Glimmen.

Kerkdiensten Glimmen online

De diensten in de Trefpuntkerk zijn op internet te volgen via www.kerkomroep.nl.
Zoek op ‘Glimmen’ of ‘Trefpuntkerk’ en klik vervolgens op ‘luisteren’.

De diensten zijn ook te horen via de speciale Kerkomroep-App die gratis te downloaden is vanuit de App-store of Google Play. Handig voor onderweg en op vakantie!
.

De Bartholomeuskerk in Noordlaren heeft deze apparatuur niet. Wanneer de gemeente in Noordlaren samenkomt voor de eredienst, gewoonlijk elke tweede zondag in maand, wordt deze dienst opgenomen. Het geluid van deze dienst komt later beschikbaar via Kerkomroep.nl.
.

Voor wie steek jij een kaarsje aan? – 30 okt.

Aansluitend bij Allerzielen – een oude kerkelijke traditie – nodigt de Protestantse Gemeente Noordlaren-Glimmen iedereen, jong of oud, gelovig of niet, van harte uitnodigen om ter herinnering aan dierbaren een kaarsje aan te steken. Dit kan in de Bartholomeuskerk in Noordlaren, die voor deze gelegenheid van binnen en van buiten in het licht gehuld wordt. Organist Jan-Arjen Mondria zorgt voor passende muziek.
===

Zondagmiddag 31 oktober 17.00 – 18.30 uur
Bartholomeuskerk Noordlaren.

Kerst voor het dorp – 18 december

Met glühwein, chocomel en samenzang

Op zondagmiddag 18 december is het al even kerst in en rond de Trefpuntkerk. Met sfeervolle lichtjes, chocolademelk, glühwein, muziek en zang…

Het hele dorp wordt uitgenodigd voor dit laagdrempelig evenement, waarin we al vierend wellicht naar voren kunnen brengen dat het in dit feest van de kerk om net wat meer gaat dan gezellig samenzijn.

Zondagmiddag 19 december, vanaf 16.00 uur in en om de Trefpuntkerk.

Boek 150 jaar Begraafplaats Noordlaren

In 1871 is de begraafplaats van Noordlaren in gebruik genomen voor overledenen uit Noordlaren, Glimmen en Harendermolen. Dat betekent dat deze bijzonder plek met veel bijzondere graven nu 150 jaar bestaat.

Het College van Kerkrentmeesters van de Protestante Gemeente Noordlaren-Glimmen, eigenaar en beheerder van de begraafplaats, heeft daarom in september een boek uitgebracht over begraven in Noordlaren: De ‘nieuwe begraafplaats. 1871-2021. Uiteraard staat de begraafplaats daarin centraal staan, maar ook maar ook het kerkhof rond de Bartholomeuskerk in Noordlaren komt aan bod. Daarnaast bevat het boek een groot aantal verhalen van inwoners uit Noordlaren en Glimmen.

Het boek is geschreven door Friso Bavinck (voormalig docent Nederlands), in samenwerking met Eppo van Koldam (voormalig gemeentesecretaris van Haren en voorzitter van Old Go) en Hein Bekenkamp (voormalig journalist van het Harener Weekblad). Het is verschenen als deel 23 in de Harener Historische Reeks.

Het boek is te koop bij boekhandel Boomker in Haren en kost 13,50 euro.
..

Bekijk eventueel ook de documentaire die ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de ‘nieuwe’ begraafplaats gemaakt werd. Deze is geplaatst op YouTube >>
..

Bladruimen – vrijwilligers gevraagd voor 12 december

Op zaterdag 12 december is het weer zover: het jaarlijkse bladruimen op de begraafplaats in Noordlaren. Onder het motto van vele handen maken licht werk, willen wij deze ochtend gezamenlijk de begraafplaats bladvrij maken. Uiteraard zal dit plaatsvinden met catering om er ook een leuke ochtend van te maken.

Wat: bladruimen op de begraafplaats
Wanneer: zaterdag 12 december 2020 om 09:00
Waar: begraafplaats Noordlaren
Hoe: met eigen hark, bladblazer, kruiwagen, etc.
Waarom: voor en met elkaar, vele handen maken licht werk.

Wilt u i.v.m. de catering even laten weten of u komt ?
E mail: secretaris.cvk@pkn-ng.nl of via app 06 14257566 – Corke van der Weijden.
kj

Fall leaves with rake

Ontspannend precisiewerk tijdens Klusdag Noordlaren

Op zaterdag 18 mei is er hard gewerkt op de Noordlaarder begraafplaats. Vrijwilligers leerden er graven beletteren – een precies, maar ontspannend werkje.

‘Is dit een krulletje of een punt?’ Alie Honebeek wijst op de grafzerk die ze onder handen neemt. Alle ‘verheven’ delen – de hoger uitstekende stukken, zoals de letters – maakt ze zwart. Als het goed gebeurt, is straks weer duidelijk leesbaar wie hier begraven ligt. Met een aantal vrijwilligers buigen ze zich over de tekst. ‘Daar staat net zo’n letter’, ziet iemand. ‘Het moet een krulletje zijn.’ Dat betekent dat dit stukje steen niet volgekwast moet worden met zwarte verf. Met een penseeltje brengt Alie dus een klein cirkeltje aan.

.
‘Als het er netjes bij ligt, is het veel prettiger langskomen hier’
.

‘Met blad vegen lijkt het of je veel meer werk verzet’, constateert ze. Al jaren helpt ze in het voorjaar en het najaar een dagje om de begraafplaats achter de ijsbaan in Noordlaren netjes te houden. In het najaar is er altijd een ‘bladruimdag’ en dan gaat het onderhoud per strekkende meter. Nu gaat het per vierkante millimeter. Maar het is mooi werk. De begraafplaats is een prachtig begroeide oase en het is heel ontspannend om daar in alle rust te priegelen aan een grafsteen. En je hebt eer van je werk. Zelf woont ze in Roden, maar ze herinnert zich goed hoe ze hier speelde wanneer ze als kind bij haar grootvader aan de Duinweg kwam.
Truida Harms uit Noordlaren komt hier vaker omdat hier een paar generaties voorouders liggen. ‘Bijna altijd zijn er ook anderen die het graf van een overleden partner, vader of moeder bezoeken’, weet ze. ‘Als het er netjes bij ligt hier, is het veel prettiger langskomen.’

Niet bang zijn
Het opnieuw beletteren van een aantal oudere graven was één van de activiteiten tijdens de ‘klusdag’ afgelopen zaterdag op het kerkhof. Om de aanwezige vrijwilligers in te wijden in dit ambacht waren twee ervaren schilders van de Noorderbegraafplaats Assen uitgenodigd. Heerlijk werk, weet Corrie Nederend al jaren. Ze legt uit dat je niet bang hoeft te zijn voor foutjes. Als je een beetje uitschiet, kun je dat later gewoon wegschuren met een stukje fijn schuurpapier. ‘Nee, niet direct – als de verf nog niet goed droog is, smeer je het uit en dan wordt het een knoeiboel.’
Het zou mooi zijn wanneer er een vast groepje ontstaat dat de belettering gaat onderhouden, zegt Bernard van de Beek. Als kerkrentmeester van de Protestantse gemeente Noordlaren Glimmen is hij verantwoordelijk voor het beheer van de begraafplaats. De sfeer was goed en hij vermoedt dat hij een aantal mensen weer zal terugzien. Er zijn stenen genoeg voor nog een aantal schilders.
Eén van de graven waarvan de tekst weer leesbaar is gemaakt, is die van de beroemde Petrus van Oeckelen, die in 1878 in Glimmen overleed. Het huis ‘Oeckelenhof’, Rijsstraatweg 20 in Glimmen, verwijst nog naar deze familie van orgelbouwers. Architect Egbert Reitsma noemde het pand zo omdat in dat huis eerder één van de zonen van Van Oeckelen gewoond had.

www.pkn-ng.nl/begraafplaats-noordlaren

Begraafplaats Noordlaren op OOG Radio

Zaterdag 4 mei, rond 12.45 uur, besteedde OOG Radio (106.6 FM) aandacht aan de begraafplaats in Noordlaren. Bernard van de Beek, contactpersoon voor de begraafplaats namens de Protestantse Gemeente Noordlaren Glimmen, werd toen geïnterviewd. Aanleiding voor de uitzending was de ‘Klusdag’ op 18 mei, waarvoor de kerk vrijwilligers uitnodigt.
Helaas is de uitzending nog niet beschikbaar via ‘Uitzending gemist’.
 
Zie ook: www.pkn-ng.nl/begraafplaats-noordlaren
 

Begraafplaats_Noordlaren

Reactie Nashville verklaring

Wij geloven dat alle mensen zijn geschapen naar Gods beeld en geroepen zijn om dit in hun leven gestalte te geven. We zijn verschillend, stuk voor stuk. We zijn anders, mens voor mens. En daarom ben je bij ons welkom zoals je bent, in alle veelkleurigheid. Zoals Paulus schrijft in zijn brief aan de gemeente te Corinthe: “Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde”. Wie of wat je ook bent, weet je welkom in de protestantste gemeente Noordlaren Glimmen. We zegenen in onze gemeente trouwens al jaren met liefde alle mensen die van elkaar houden.

Omdat we beseffen dat er in de PKN verschillende opvattingen bestaan over homoseksualiteit, sekse-identiteit en transgender-zijn, benadrukken we het belang van een open discussie en wijzen de oordelende manier waarop in de Nashville-verklaring gesproken wordt nadrukkelijk af.

We sluiten ons aan bij de reactie van ds. René de Reuver, scriba van de generale synode van de PKN hieromtrent. Hieronder volgt de tekst van zijn reactie.

“De Nashville-verklaring is theologisch eenzijdig en gesloten en pastoraal onverantwoord. Ze is daarom niet dienstbaar aan het gesprek in gemeenten over gender, seksualiteit en zegen.

Dit gesprek is sowieso niet gediend met verklaringen en statements over en weer, maar komt alleen verder als het op een veilige manier gevoerd wordt op de plek waar het thuishoort, namelijk in de gemeente. Het kan alleen in een open houding waarin ruimte is voor ieder om zich uit te spreken en gehoord te worden.

In november jl. heeft de generale synode van de Protestantse Kerk uitgesproken dat in de kerk van Jezus Christus ieder mens als beelddrager van de Schepper, aangeraakt door de liefde van Christus, van harte welkom is en zich thuis mag voelen.

Bovendien heeft zij, in tegenstelling tot de verklaring van Nashville, uitgesproken dat de Protestantse Kerk geen waardeoordeel uitspreekt over de seksuele geaardheid van haar leden noch over het huwelijk of andere levensverbintenissen.

Deze terughoudendheid is noodzakelijk voor een veilig en open gesprek over seksualiteit en gender in de gemeenten.”

Einde citaat Ds. René de Reuver, scriba generale synode