Cijfers ANBI 2017

Cijfers Anbi 2017
Protestantse Germeente Noordlaren Glimmen
Baten  Werkelijk 2017  Begroting 2017  Werkelijk 2016
Vrijwillige kerkelijke bijdragen  €     52.709,00  €      50.000,00  €    49.793,00
Collecten/giften  €       5.578,00  €        6.000,00  €      5.629,00
Opbrengsten bezit  €     53.521,00  €      49.000,00  €    57.361,00
Begraafplaats  €       8.459,00  €        3.913,00  €           49,00
Huisvestingsbaten  €       1.608,00  €                 –  €                –
Totaal baten  €    121.875,00  €    108.913,00  €   112.832,00
Lasten
Personeelslasten  €     72.312,00  €      72.723,00  €    63.954,00
Pastoraat  €       8.854,00  €        7.700,00  €      9.379,00
Afschrijvingen  €                 –  €                 –  €                –
Huisvestingslasten  €                 –  €        1.375,00  €         153,00
Algemene lasten  €     40.074,00  €      24.197,00  €    31.257,00
Bovengemeentelijke lasten  €       5.323,00  €        5.323,00  €      5.453,00
Begraafplaats  €                 –  €                 –  €                –
Totaal lasten  €    126.563,00  €    111.318,00  €   110.196,00
Financiéle baten  €       6.536,00  €    15.466,00
Batig saldo  €       1.848,00  €    18.102,00
Nadelig saldo  €        2.405,00