Collectes

Wanneer diensten online plaatsvinden, kan er niet fysiek gecollecteerd worden. Dat betekent niet dat er geen nood in de wereld is, en ook niet dat de kerk geen kosten maakt.
.

  • Voor de diaconale doelen kunt u uw bijdrage overmaken op rekening NL09 RABO 0325101795 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Noordlaren Glimmen.
    U kunt aangeven voor welk doel uw bijdrage is. Zo niet, dan kent de diaconie uw gift toe aan een van de collectedoelen.
  • Voor het beheer van de kerk kunt u storten op rekening NL50 RABO 0373 726 090 t.n.v. Prot. Gemeente Noordlaren Glimmen.
    .