College van Kerkrentmeesters

In het College van Kerkrentmeesters hebben zitting:

Frans Muller   Voorzitter /
Ouderling-kerkrentmeester
voorzittercvk@pkn-ng.nl
Marinus Leenstra   Penningmeester
penningmeestercvk@pkn-ng.nl
Jan Willem Timmer    
Gert Vrieling    
Alice Westerdijk   Secretaris
secretariscvk@pkn-ng.nl
     
   

Vergaderdata 2023

Woensdag 18 januari
Woensdag 15 februari
Woensdag 29 maart
Woensdag 26 april
Woensdag 31 mei
Woensdag 5 juli
Woensdag 6 september
Woensdag 11 oktober
Woensdag 1 november
Woensdag 6 december