College van Kerkrentmeesters

In het College van Kerkrentmeesters hebben zitting:

Frans Muller   Voorzitter
Marinus Leenstra   Penningmeester
penningmeestercvk@pkn-ng.nl
Jan Willem Timmer    
Gert Vrieling    
vacature   Secretaris
Secretariaat CvK   secretariscvk@pkn-ng.nl
   

Vergaderdata 2023

Woensdag 18 januari
Woensdag 15 februari
Woensdag 29 maart
Woensdag 26 april
Woensdag 31 mei
Woensdag 5 juli
Woensdag 6 september
Woensdag 11 oktober
Woensdag 01 november
Woensdag 6 december