College van Kerkrentmeesters

In het College van Kerkrentmeesters hebben zitting:

Frans Muller   Voorzitter
Marinus Leenstra   Penningmeester
penningmeestercvk@pkn-ng.nl
Jan Willem Timmer    
Gert Vrieling    
Corke van der Weijden  
Secretariaat CvK
(Corke van der Weijden)
  0592-580206
secretaris.cvk@pkn-ng.nl