College van Kerkrentmeesters

In het College van Kerkrentmeesters hebben zitting:

Frans Muller   Voorzitter /
Ouderling-kerkrentmeester
voorzittercvk@pkn-ng.nl
Marinus Leenstra   Penningmeester
penningmeestercvk@pkn-ng.nl
Jan Willem Timmer    
Gert Vrieling    
Alice Westerdijk   Secretaris
secretariscvk@pkn-ng.nl
     
   

Vergaderdata 2023-2024

Woensdag 1 november
Woensdag 6 december om 13.30 uur
Woensdag 10 januari om 13.30 uur
Woensdag 28 februari om 13.30 uur
Woensdag 27 maart om 13.30 uur