Concept – Plaatselijke Regeling

Elke gemeente die deel uitmaakt van de Protestantse Kerk in Nederland dient te beschikken over een zogeheten ‘Plaatselijke Regeling’. Hierin staan bepalingen waarvoor de Kerkorde van de PKN tot op zekere hoogte keuzemogelijkheden biedt en die door een gemeente zelf vastgesteld worden.

De bestaande Plaatselijke Regeling van Noordlaren-Glimmen is 10 jaar oud. Intussen heeft de wijze waarop we kerk zijn zich ontwikkeld, en ook de Kerkorde PKN is gereviseerd.
De kerkenraad, in overleg met het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen, heeft de oude regeling daarom ge-update en legt deze aan de gemeente voor.

Het voorstel voor de nieuwe Plaatselijke Regeling kan hier gedownload worden >>

Reacties kunnen tot maandag 8 mei doorgegeven worden aan de kerkenraad via scriba Dick Vos: scriba@pkn-ng.nl.
Na verwerking van steekhoudende reacties zal de kerkenraad de Plaatselijke Regeling definitief vaststellen.