Contact

Protestantse Gemeente Noordlaren-Glimmen
Postadres:
Nieuwe Schoolweg 5, 9756 BA Glimmen

Koster Glimmen – Trefpuntkerk
Als u informatie nodig hebt voor zaken in Glimmen, kunt u contact opnemen met koster Felix Stephanus:  0629 408846 / kosterglimmen@pkn-ng.nl
Trefpuntkerk: (050) 3647424
Gebruik maken van de kerk? Download onze Tariefkaart >>

Koster Noordlaren – Bartholomeuskerk & Begraafplaats
Als u informatie nodig hebt voor zaken in Noordlaren, inclusief de begraafplaats en het strooiveld, kunt u contact opnemen met koster Hanneke Ossenkoppele: 06 28361281 / kosternoordlaren@pkn-ng.nl
Gebruik maken van de kerk? Download onze Tariefkaart >>
Tarieven Begraafplaats Noordlaren? Download onze Tariefkaart >>

Kerkenraad
Dick Vos: scriba@pkn-ng.nl / 0610 695490

College van Kerkrentmeesters
Alice Westerdijk-Eisses: secretariscvk@pkn-ng.nl

College van Diakenen
Jan Eisses: (050) 4061250

Predikant
Onze gemeente is vacant momenteel en heeft geen regulier gemeentepredikant.
Bij bijzonderheden kunt u zich wenden tot het scribaat: Dick Vos, scriba@pkn-ng.nl / 0610 695490.
Interim-predikant en consulent: Ds. H. (Harmen) Jansen.

Bijstand in het pastoraat: Ds. C.A. (Nelleke) Boonstra.
AFWEZIG tot begin maart
– bij bijzonderheden kan contact opgenomen worden met de scriba.

Mocht u behoefte hebben aan een gesprek dan kunt u contact opnemen, het liefst via e-mail of WhatsApp: caboonstra53@gmail.com / 0626 858304
Als u toch liever belt, dan graag op maandag of dinsdag vóór 10.00 uur.

.

Wilt u een bericht versturen aan de redactie die de website van Noordlaren-Glimmen verzorgt, dan klik hier om een email te sturen. Of stuur een mail naar: redactie@pkn-ng.nl

.