Diaconie

In het College van Diakenen hebben zitting:

Jan Eisses Contactpersoon:
jeisses@home.nl
050 4061250
Dieteke Timmer  
Tjaart Vrieling  
De diakenen worden in hun taken ondersteund door een aantal diaconaal medewerkers.
 
Klik door naar de anbi-pagina van de diaconie >>