Feest van de Geest

Kunst in de Bartholomeus

In de periode tussen Hemelvaart en Pinksteren zijn vele kerken in Nederland open voor het publiek. Professionele kunstenaars presenteren en exposeren er dan kunst, geïnspireerd op het Pinksterfeest en op de architectuur van het betreffende kerkgebouw. In disciplines als schilderen, beeldhouwen, keramiek, textiel, fotografie verrassen zij bezoekers en kerkgangers met hun creativiteit en hun werk.

Ook de Bartholomeus doet weer mee. Tijdens de Pinksterdienst – die daarom in Noordlaren plaatsvindt! – zal een serieuze ontmoeting plaatsvinden tussen kunst en kerk. Thema van deze editie van Feest van de Geest is ‘In Vuur en Vlam’, net als de editie die in 2020 kwam te vervallen.
(de tekst gaat door onder de foto)

Josefien Alkema in haar atelier

In Noordlaren komt Josefien Alkema uit Huizinge exposeren. Wat ze gaat doen, is nog een verrassing. Josefien maakt tekeningen, collages, maar ook objecten, waarin steeds nadruk ligt op structuren, ritme en compositie. Het alledaagse kun je met andere ogen bekijken, schrijft ze op haar website. Dat opent een diepere laag van de zichtbare werkelijkheid. We kunnen het gevoel krijgen opgenomen te zijn in iets groters, dat iets te zeggen heeft. Een mystieke ervaring noemt ze dat, die ook iets zegt over betekenissen van stilte, ruimte en natuur. ‘Een beeld kan het onzichtbare met zichtbare verbinden, het moment met de oneindigheid.’

Meer weten? Zie www.feestvandegeest.nl/gnd en www.josefienalkema.nl.

Meer over de expositie van Josefien Alkema in de Bartholomeuskerk,
zie: ‘Ritme is mijn beeldtaal’
===

Van Hemelvaart tot en met Tweede Pinksterdag
Bartholomeuskerk Noordlaren (Lageweg 8)
De kerk is open voor bezoekers: 26, 28 en 29 mei & 4, 5 en 6 juni, steeds van 13.00 – 17.00 uur.