In gesprek met Schrift en Traditie

De Griekse filosoof Heraclitus wist het al: panta rhei, alles stroomt. Alle dingen in de wereld zijn in beweging en aan verandering onderhevig. Dat geldt ook voor mensen, niet alleen voor hun leven, maar ook voor hun geloof. Nog nooit kwam ik iemand tegen die op z’n oude dag precies zo geloofde als in z’n kindertijd. En mocht ik die persoon tegen het lijf lopen, dan vrees ik dat hij niet geleefd heeft.

De manier waarop mensen geloven verandert door de tijd heen naar vorm en inhoud. Ik geloof dat het nodig is dat er beweging blijft in het christelijk geloof, zodat het niet stolt of versteent. Hertalen en herijken is nodig.

Nu is er de afgelopen decennia in de kerkelijke wereld misschien erg veel tegelijk in beweging gekomen. Zo heel feestelijk staat het er niet voor met de kerk. We maken ons zorgen. Teruglopende ledenaantallen, een dramatische terugval in het kerkbezoek en zo zoetjes aan neemt bij ons zelf en bij de mensen om ons heen het enthousiasme voor de geloofsgemeenschap af.
Kunt u in deze tijd nog gemeente zijn, ook als u het met bepaalde ontwikkelingen in de gemeente niet eens bent en u uw visie en overtuiging niet in beleid vertaald ziet?
Wat is daarbij voor u onopgeefbaar?

De kerkenraad heeft ons gevraagd om in een serie van 5 á 6 woensdagavonden met de gemeente daarover in gesprek te gaan. Aanleiding en thema voor dat gesprek op de woensdagavond vinden we in de daaraan voorafgaande zondagse eredienst.

Ons staat een open gesprek voor ogen met als doel: verbondenheid en verdieping naar aanleiding van ons gesprek met de bijbel in de zondagse eredienst en dit vooral ten dienste van de geestverwantschap binnen onze geloofsgemeenschap. Juist in een periode zonder eigen predikant is het van groot belang dat we elkaar niet uit het oog verliezen en inspireren tot geloof, hoop en liefde!

Hier volgen de data van de zondagen waarop wij in Glimmen hopen voor te gaan:23 oktober, 20 november, 4 december, 25 december, 22 januari, 19 februari, 19 maart, 13 april en 16 april. In de meeste gevallen volgt de gespreksavond op de woensdag in de week na de kerkdienst waarin wij voorgaan. Elke gespreksavond wordt t.z.t. nog afzonderlijk afgekondigd. In december zullen er geen “woensdaggesprekken” zijn.

De gespreksavonden beginnen om 20.00 uur en duren ongeveer 1 ½ uur. Wij gaan uit van maximaal 15 deelnemers per keer, liefst in wisselende samenstelling. De ervaring leert dat met maximaal 15 kringleden een goed gesprek mogelijk is. Een kring met meer mensen bemoeilijkt het gesprek en verhindert de persoonlijke deelname.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de scriba.
Wij zien uit naar u in de diensten en de opvolgende gesprekken.

Hartelijke groet,
Ds. Rob Fortuin en Ds. Rosita Fortuin-Reijntjes