Inloopochtenden

Elke eerste dinsdag van de maand komen wij bij elkaar in de grote zaal van het Trefpunt. De inloop is gestart in februari 2015. Na een oproep vanuit de kerk meer om te zien naar elkaar en zichtbaarder te worden in het dorp, zijn we met de inloopochtenden begonnen.
Al brainstormend kwamen we erachter dat een verhaal door iemand gedaan meer voldoening zou schenken. Het idee ontstond om mensen van het dorp te vragen, die iets over het dorp of iets over zichzelf te vertellen hebben. Glimmen is immers rijk aan interessante mensen.
Tot op de dag van vandaag zijn wij daar steeds in geslaagd en is de bron nog lang niet opgedroogd. We hebben de inloop de volgende slogan meegegeven: ‘Voor het dorp, door het dorp’. En zo functioneren de bijeenkomsten ook: de gasten zijn voor de helft kerkmensen en voor de helft niet-kerkmensen uit het dorp.

Vanuit de inloop is ook het project Voedselbank ontstaan. Elke maand kunnen wij een volle krat houdbare producten bij de Voedselbank afleveren.
Om de zaal wat gezelliger te maken, zijn wij een boekeninzameling begonnen. Eerst was er een kast, die groeide uit tot twee kasten en nu is het een echte bibliotheek geworden waar gretig gebruik van wordt gemaakt.

De inloop is elke eerste dinsdag van de maand.
Inloop 10.00 uur, om ongeveer 10.30 uur krijgt de spreker het woord.

Sprekers en thema’s worden een paar weken van tevoren bekendgemaakt via de website, de zondagse Nieuwsbrief, 4-Luik en lokale publieksbladen.
Van  de inloop wordt elke maand verslag uitgebracht in de dorpskrant Glimmerlei, zodat het hele dorp weet waarmee wij die ochtend bezig zijn geweest.

Verwacht:
6 februari – Patchwork en Quilten, door Hanneke Ossenkoppele
5 maart – Ontwikkelingen rond Dorpshuis de Groenenberg, met Miep Romkes en Margriet Jansen
2 april – Een project in Namibië, muzikaal omlijst door Dali Todria en Caroline Babendererde
7 mei – Genealogie, door Paul Wortelboer