Tekst en muziek in de Johannes-Passion

Vanwege een tekort aan aanmeldingen komt deze lezing helaas te vervallen…
.

door Chris van Bruggen

In 2021 heeft Chris van Bruggen in de Trefpuntkerk een uitleg gegeven over de Matthäus-Passion van Johann Sebastian Bach. Dit jaar staat een uitleg over de Johannes-Passion van dezelfde componist op het programma.
Op zondag 26 maart zal onze cantor-organist Chris van Bruggen ingaan op het samenspel van tekst en muziek in deze vertolking van het lijdens- en sterfverhaal van Jezus.
Op de teksten van het passieverhaal componeerde Bach het notenmateriaal zodanig dat het verhaal ook in muzikale zin op talloze manieren wordt uitgebeeld.
Verschillende voorbeelden zal Chris van Bruggen op die zondagmiddag naar voren brengen met behulp van beelden en geluidsfragmenten in de Trefpuntkerk. Een ieder is van harte welkom.
====

Inleider: Chris van Bruggen
Zondagmiddag 26 maart 2023 om 16.00 uur
Trefpuntkerk
Aanmelden (vóór 22 maart) bij Dick Vos: scriba@pkn-ng.nl