Keek-op-de-preek

Aan tafel
Na afloop van een kerkdienst gaan we met een kop koffie of thee om tafel zitten en praten na over ‘de preek’ en over de viering. Wat is blijven hangen en waarom? Wat was mooi, wat stoorde en roept vragen op, wat raakte je en wat wil je meenemen in de week die voor je ligt.
Gewoon een halfuurtje…
====

Aansluitend op diensten van da. Frederique Karelse in de Trefpuntkerk
– zondag 27 november 2022 (Eerste Advent) en
– zondag 26 februari 2023 (Eerste zondag Veertigdagentijd)