Kerkenraad

 
Henriëtte van der Kamp   Ouderling
Elsbeth Willemse   Diaken
Jan Eisses   Diaken
Frans Muller   Ouderling-Kerkrentmeester
Dick Vos  

Ouderling / scriba
scriba@pkn-ng.nl / 0610-695490

ds. Harmen Jansen   Consulent / interim-predikant
ds. Nelleke Boonstra   Bijstand in het pastoraat
Mocht u behoefte hebben aan een gesprek dan kunt u contact opnemen, het liefst via e-mail of WhatsApp: caboonstra53@gmail.com / 0626 858304
Als u toch liever belt, dan graag op maandag of dinsdag vóór 10.00 uur.

Ouderling voor bijzondere diensten (rouw en trouw)

Jitske Vrieling    
     
     

Vergaderdata 2023 – 2024

Woensdag 6 september 2023
Woensdag 4 oktober 2023
Woensdag 8 november 2023
Woensdag 13 december 2023
Woensdag 10 januari 2024
Woensdag 14 februari 2024
Woensdag 13 maart 2024
Woensdag 10 april 2024
Maandag 13 mei 2024
Woensdag 5 juni 2024
Woensdag 3 juli 2024
Woensdag 4 september 2024

 

Download desgewenst het Beleidsplan 2021-2025 van onze gemeente
of onze Plaatselijke Regeling.