Kerkenraad

Personen en functie

Marit Stokkentreeff Ouderling / voorzitter kerkenraad
Jan Eisses Diaken
Henriëtte van der Kamp Ouderling
Dieteke Timmer Diaken
Tjaart Vrieling Diaken
Corke van der Weijden Ouderling-Kerkrentmeester
secr. College van Kerkrentmeesters
corkevanderweijden@gmail.com
0592-580206
Scribaat:
Dick Vos scriba@pkn-ng.nl
0610-695490

Ouderling voor bijzondere diensten (rouw en trouw)

Jitske Vrieling