Kerkenraad

Personen en functie

Jan Beijert   Ouderling / voorzitter kerkenraad
Marit Stokkentreeff   Diaken
Elsbeth Willemse   Diaken
Dieteke Timmer   Diaken
Tjaart Vrieling   Diaken
da. Frederique Karelse   Predikant
Dick Vos  

Ouderling / scriba
scriba@pkn-ng.nl / 0610-695490

     

Ouderling voor bijzondere diensten (rouw en trouw)

Jitske Vrieling    
     
     

Vergaderdata 2023

Dinsdag 10 januari 2023
Dinsdag 7 februari 2023
Dinsdag 7 maart 2023
Dinsdag 11 april 2023
Dinsdag 9 mei 2023
Dinsdag 6 juni 2023
Dinsdag 4 juli 2023 en
Dinsdag 5 september 2023

 

Download desgewenst het Beleidsplan 2021-2025 van onze gemeente
of onze Plaatselijke Regeling.