Kerkenraad

Personen en functie

Jan Beijert   Ouderling / voorzitter kerkenraad
Marit Stokkentreeff   Diaken
Elsbeth Willemse   Diaken
Dieteke Timmer   Diaken
Tjaart Vrieling   Diaken
da. Frederique Karelse   Predikant
Dick Vos  

Ouderling / scriba
scriba@pkn-ng.nl / 0610-695490

     

Ouderling voor bijzondere diensten (rouw en trouw)

Jitske Vrieling    
Corke van der Weijden   Tevens secr. College van Kerkrentmeesters
secretaris.cvk@pkn-ng.nl
0592-580206