Kerkenraad

Personen en functie

     
Marit Stokkentreeff   Ouderling / voorzitter kerkenraad
Jan Eisses   Diaken
Dieteke Timmer   Diaken
Tjaart Vrieling   Diaken
da. Frederique Karelse   Predikant
Scribaat:    
Dick Vos   scriba@pkn-ng.nl
0610-695490
     

Ouderling voor bijzondere diensten (rouw en trouw)

Jitske Vrieling    
Corke van der Weijden   Tevens secr. College van Kerkrentmeesters
secretaris.cvk@pkn-ng.nl
0592-580206