Kerkenraad

Personen en functie

Henk Jan Bolding   Ouderling / voorzitter kerkenraad
Bert Haan   Ouderling / voorzitter kerkenraad
Jan Eisses   Diaken
Henriëtte van der Kamp   Ouderling
Tjaart Vrieling   Diaken
Alice Westerdijk   Ouderling
Corke van der Weijden   Ouderling-Kerkrentmeester
secr. College van Kerkrentmeesters
corkevanderweijden@gmail.com
0592-580206
     
Scribaat:    
Dick Vos   scriba@pkn-ng.nl
0610-695490
     

Ouderling voor bijzondere diensten (rouw en trouw)

Jitske Vrieling    
Erna Benthem