Koster Noordlaren – beheer Begraafplaats

Voor informatie over het gebruik van de Bartholomeuskerk in Noordlaren, dan wel over de begraafplaats en het strooiveld in Noordlaren, kunt u contact opnemen met koster Hanneke Ossenkoppele: 06 28361281 / kosternoordlaren@pkn-ng.nl

Gebruik maken van de kerk? Download onze Tariefkaart >>
Tarieven Begraafplaats Noordlaren? Download onze Tariefkaart >>
De begraafplaats voldoet aan de door de brancheorganisatie LOB gestelde kwaliteitseisen.

De begraafplaats is op zoek naar…

In de loop der jaren zijn er heel wat mensen begraven op onze begraafplaats. U kunt dat inzien op de website, getiteld www.begraafplaatsnoordlaren.nl en dan klikken op openbaar register. Ook op deze website staat de nodige informatie.
Van heel veel van de graven hebben wij geen of geen actuele adressen van rechthebbenden of contactpersonen. Mochten wij vóór 1 mei 2024 geen reacties op de ontbrekende of onjuiste gegevens hebben ontvangen, dan vervallen de grafrechten en zal het graf op termijn geruimd kunnen gaan worden. Wij willen voorkomen dat wij dat doen zonder familieleden daarbij betrokken te hebben. Vandaar deze oproep.

Oproep
Heeft u familieleden, die op de begraafplaats zijn begraven en vermoedt u dat de gegevens wel eens niet meer zouden kloppen, wilt u dan contact opnemen met de koster-beheerder? Contactgegevens, zie boven.


.