Leerhuis 2018 en bijbelkring

Leerhuis 2018-2019 Wat geloven wij nu?

Catechismus, een oud woord dat doet denken aan vroeger, aan lesjes uit je hoofd leren, aan vragen stellen terwijl de antwoorden al klaar liggen. Onderricht in wat geloven inhoudt, dat is wat het woord catechismus betekent. Maar dat werd steeds meer: vaste leerstelligheden, waar je niet vanaf mocht wijken. Als gelovige – en

helemaal als voorganger – moest je er wel voor zorgen binnen de lijntjes van de geloofsleer te blijven.

Catechismus, of zoals we nu meestal zeggen, catechese, is in de loop der jaren van vorm en inhoud veranderd.

Het is nu veel meer een zoektocht naar wat geloven betekent, wat het voor jou – in jouw leven en in de wereld van nu – inhoudt. In zijn boek Alles voor allen, een nieuwe catechismus neemt Huub Oosterhuis ons mee langs de geloofsmonumenten van de traditie. Het boek volgt de klassieke onderwerpen: Wie is God, en wie was Jezus

van Nazareth, de moeder van Jezus, Heilige Geest, lijden, dood en opstanding, liturgie, doop en eucharistie, schuld en vergeving, hiernamaals, het komt allemaal langs. Hij stelt er vragen bij, weeft er beelden omheen, geeft er nieuwe kleur aan. ‘Ja’, denk je als je het leest: ‘zo zou het kunnen, zo worden oude begrippen in onze

tijd nieuw gevuld’. Zijn schrijfstijl is meditatief en betrokken. Zijn zoektocht naar een hedendaags verstaan heeft een stevig uitgangspunt: een intensieve en zorgvuldige omgang met de Schrift. Hij schrijft een catechismus die bijbels-theologisch is en niet dogmatisch. Maar er is ook ruim aandacht voor de inbreng van literatuur en filosofie. Hij geeft geen afgeronde, logisch kloppende leer, er blijft ruimte en openheid. Niet alle vragen krijgen een antwoord en de antwoorden die hij geeft blijven voorlopig. Een citaat uit het voorwoord:

“Geloven betekent oorspronkelijk: vertrouwen schenken en goede hoop hebben; wat het betekent tussen mensen in vriendschap en liefde. Een grote liefde is een groot geloof.”

In het leerhuis – joods begrip voor een gesprekskring over geloofsvragen – gaan we het komende seizoen met deze nieuwe catechismus van Oosterhuis aan de slag. De titel die ik heb gekozen voor ons leerhuis is: wat geloven wij nu? Het boek van Oosterhuis is daarbij leidraad, maar niet het laatste woord. Ook zullen we andere

visies erbij betrekken. Maar het gaat eerst en vooral om onze eigen zoektocht met betrekking tot de vraag: wat geloven wij nu?

Huub Oosterhuis, Alles voor allen, een nieuwe catechismus. Uitgeverij Kok, 2016

De bijeenkomsten van het leerhuis zijn steeds op donderdagavond van 20:00 – 21:30 uur in het Trefpunt.

Data: 11 oktober, 15 november, 24 januari, 21 februari en 21 maart

Als u mee wilt doen, wilt u zich dan even bij mij opgeven? Tel: 06 23903020 of per email dsanjakosterman@gmail.com

 

 

Bijbelkring 2018-2019

In de bijbelkring zijn we vorig seizoen bezig geweest met het boek van ds Ad van Nieuwpoort Uit de tijd. Wat bezielt een liberale dorpsdominee?. Daarin vertelt Van Nieuwpoort over zijn ervaringen als predikant en legt die steeds naast een bijbelverhaal. Zo geeft hij zicht op een manier van bijbellezen die niet historiserend is,

maar steeds aansluit bij de ervaringen van mensen nu. Levensverhaal en bijbelverhaal krijgen betekenis in het licht van elkaar.

Omdat het boek nog niet uit was hebben we besloten ook het komende seizoen hiermee aan de slag te gaan.

Iedere bijeenkomst lezen we een hoofdstukje uit het boek en het bijbehorende bijbelverhaal. We duiken wat dieper in de bijbeltekst, kijken wat deze voor ons kan betekenen en wat Van Nieuwpoort ermee doet. Werpt dat nieuw licht op het verhaal, gaat het daardoor meer voor ons leven? Hebben we zelf misschien een ervaring die

bijdraagt aan een levendig begrip van het verhaal?

In het komende seizoen lezen we over psalm 23, de bruiloft te Kana, de profeet Jona en de beide scheppingsverhalen (Genesis 1 en 2). Omdat elk hoofdstuk op zichzelf staat en er steeds een ander bijbelverhaal aan de orde is, is het geen enkel bezwaar als u nu besluit mee te gaan doen met de kring, terwijl u vorig jaar niet

meedeed. Wilt u zich wel even bij mij melden? Tel: 06 23903020 of per email dsanjakosterman@gmail.com

De bijbelkring komt steeds bijeen op woensdagmiddag van 14:30 – 16:00 uur in het Trefpunt.

Data: 17 oktober, 28 november, 16 januari, 13 februari en 13 maart.