Leerhuis “Bidden”

Leerhuis over ‘bidden’

Etty Hillesum schreef:

“Binnen in me zit een heel diepe put. En daarin zit God. Soms kan ik erbij, maar vaker liggen er stenen en gruis voor die put, dan is God begraven. Dan moet hij weer opgegraven worden. Ik stel me voor, dat er mensen zijn die bidden met hun ogen naar de hemel geheven. Die zoeken God buiten zich. Er zijn ook mensen, die het hoofd diep buigen en in de handen verbergen, ik denk dat die God binnen in zich zoeken.”

In het seizoen 2017-2018 is bidden het thema van een leerhuis.

Een vast en belangrijk onderdeel van onze vieringen is het gebed.

Sommigen bidden ook thuis dagelijks, voor het eten, voor het naar bed gaan, bij het opstaan.

Het lijkt vanzelfsprekend, maar wat is bidden eigenlijk? En tot wie richten we ons?

Heeft bidden zin? Welke gebedsvormen zijn er en welke daarvan spreken ons aan?

Op deze en andere vragen gaan we in in het leerhuis over bidden.

We gebruiken geen boek, maar laten ons leiden door de vragen die er bij ons leven.

Als (achtergrond)literatuur kunnen we kijken naar verschillende artikelen, die worden toegestuurd, o.a. van Henk Jongerius, Abraham Joshua Heschel, Anselm Grün, Huub Oosterhuis en Kornelis Heiko Miskotte.

 

Ook maken we nader kennis met verschillende gebedsvormen: het formuliergebed, vrij gebed, het Onze Vader, stil gebed, meditatie, zingend bidden, litanie, labyrint lopen.

Als daar belangstelling voor is kunnen we de avond afsluiten met een avondgebed.

 

Het leerhuis wordt gehouden in het Trefpunt, Nieuwe Schoolweg 5 te Glimmen op donderdagavonden van 20:00 – 21:30 uur.

Data van het leerhuis zijn:

9 november, 7 december, 11 januari, 8 februari, 8 maart, 12 april en 9 mei.

U kunt ook af en toe eens komen.

 

Voor nadere informatie en aanmelding kunt u terecht bij ds Anja Kosterman, ahkosterman@gmail.com of 06 23903020