Orde van Dienst 10 april 2020

Liturgie voor Goede Vrijdag
Een deel uit: Als de graankorrel sterft – oratorium voor de Veertigdagentijd en Pasen.
Tekst: Marijke de Bruijne, Muziek: Anneke Plieger-van der Heide, Peter Rippen, Chris van Bruggen.


>> Desgewenst kan de onderstaande tekst hier worden gedownload >>
.
___

Lied:
Verborgen God, laat Je toch vinden,

Marcus 15: 1
Morgens, in alle vroegte, kwamen de opperpriesters met de familiehoofden
en de schriftgeleerden in voltallige vergadering bijeen.
Ze lieten Jezus boeien, leidden hem weg en leverden hem uit aan Pilatus.

Lied:
Driemaal vergeefs gezocht naar een reden

De geestelijke macht,
de wereldlijke macht,
en die van de bezetter…
Zij vonden geen reden om hem te doden. . . . . . . . .

Dus bespotten zij hem
en geselden hem
en deden of hij, hun arrestant, een koning was
om hun gebrek aan bewijs en kwaad opzet te verhullen.

Zij koelden hun woede en hun onmacht
op zijn onschuld,
want hij maakte het hen moeilijk
hun onrecht en eigenbelang overeind te houden.

En de schijn van recht, de huichelarij,
de willekeur, draait rond van
de geestelijke macht
naar de wereldlijke macht
naar die van de bezetter.

En eindelijk vonden zij een reden om hem te doden.
Een drogreden,
een vals getuigenis,
een uit zijn verband gerukt verhaal.

En de geestelijke macht
en de wereldlijke macht
en die van de bezetter
konden rustig slapen gaan.

Lied:
Driemaal vergeefs gezocht naar een reden

En toch,
temidden van belangen en partijen,
van politieke doelen en bedrog,
die dolgedraaide duivelsdans der macht,
stond daar de machtige bezetter
die zijn verdachte vroeg:
Wat is waarheid?

Een vraag die stilte was….

Oog in de wervelstorm
van machtsbelustheid, eigenwaan
opzwepen van onwetend,
snel opstandig volk.

Wat is waarheid?
Het windstil ogenblik
was in een flits voorbij,
en in de storm
van overmacht en dwangbevel,
van worgwet, half en heel verraad,
de slinkse strijd van invloed en van geld,
ging weer de waarheid ten onder.

Lied:
Waarheid is een stille stem,

En zij vonden een reden om hen te doden.
Zo hadden de gebeurtenissen hun beloop.

Zoals zo vaak,
zoals in alle tijden
en overal….

Licht dat terugkomt?
Hoop die niet sterven wil?
Vrede die bij ons blijft?

Marcus 15: 17- 20
Ze deden hem een purperrode mantel om, vlochten een krans van doorntakken en zetten die op zijn hoofd. En ze begonnen hem te begroeten: “Dag, koning van de Joden!” Met een stok sloegen ze hem op zijn hoofd, ze bespuugden hem, maakten een kniebuiging en brachten hem hulde. Na deze bespotting deden ze hem de purperrode mantel af en trokken hem zijn kleren weer aan en leidden hem de stad uit om hem te kruisigen.

Hier sterft een mens,
en als goden sterven
sterven zij om op te staan,
maar door de dood zullen zij gaan.

Vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen

Vergeef het hun.
Oh, God houd mij vast!

Vandaag nog zul je bij mij zijn in het paradijs

Oh, God houd mij vast!

Vrouw, dat is je zoon. Dat is je moeder

In alle eenzaamheid en lijden
blijft de angst om hen van wie je houdt,
die in gedachten bij je blijven,
– dat zij sterk staan! –
Je beveelt hen
in elkanders liefde aan.
Oh, God houd mij vast!

Lucas 23: 44 en 45
Het was al ongeveer twaalf uur toen het over het hele land donker werd tot drie uur in de middag; er was een zonsverduistering. Het gordijn in de tempel scheurde doormidden.

Hoe diep de ellende!
Zelfs de zon wordt verduisterd,
het licht wordt weggenomen
van de aarde
van hen die daar leven
weg ook van hen
die gaan tot het uiterste.

Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten?

Lied:
Hoeveel doden moet ik sterven

Verlaten, oh, verlatenheid,
dat is het allerergste!

Oh, God hou mij vast!

Wat mij rest, is overgave
overgave in den blinde.
Overgave.

Maar, God hou mij vast!

Lied:
Grijze nevel om mij heen

lk heb dorst.

Nog even, voor ik sterf, te drinken
van het leven, van de wijn
die mij met zijn kracht benevelt.
Lieve wereld, mijn geliefden,
en lief leven,
a Dieu.

Het is volbracht.

Wat wordt het stil!
Is alles uitgeleden?
Is alles nu gedaan?

Wat is het stil!
Is deze stilte vrede?
Is alles nu volbracht?

Het blijft zo stil,
zo stil in mij, zo stil rond mij
alles wordt zo licht, zo ruim.

En luidkeels roep ik om mij heen,
in die verwondering:
het is volbracht!

Vader, in uw handen leg ik mijn leven.

In Jouw handen, bron van mijn bestaan,
begin en einde, Die mij adem gaf
en Die mij op zal nemen in Jouw vrede
in Jouw geheim,
leg ik mijn dood en leven.
Leg ik mijn leven.

Lied:
De aarde beeft.

Verder leeft wat onsterfelijk is.

Mattheüs 27: 57-61
s’ Avonds kwam een welgesteld man van Arimatea. Hij heette Jozef en was ook een leerling van Jezus. Hij ging naar Pilatus en vroeg hem om het lichaam van Jezus. Pilatus gaf opdracht het aan hem af te staan. Jozef haalde het lichaam van het kruis af, wikkelde het in schoon linnen en legde het in zijn eigen grafkamer die hij pas in de rotsen had laten uithakken. Hij rolde een grote steen voor de ingang en ging weg.

Lied:
Laten wij dan nu begraven
____
.

Stemmen: Cor Bouw, Corke van der Weijden, Marit Stokkendreeff.
Liederen: CD ‘Als de graankorrel sterft’ Pepergasthuiskoor Groningen o.l.v. Chris van Bruggen
solozang: Anneke van der Heide en Henk Vos
gemeente: Studenten van de Pabo ‘Nijenborg’ te Groningen
.