Orde van Dienst 10 mei 2020

Trefpuntkerk Glimmen, 10 mei 2020

>> Desgewenst kan de onderstaande tekst hier worden gedownload >>

Lector: Henriëtte van der Kamp
Muziek: Chris van Bruggen
Techniek: Eric de Hoog
.

Orgelspel

Welkom

Openingslied: Psalm 98
Dit keer een luisterlied. Het is een chant van Gert Oost gebaseerd op de Geneefse melodie van Psalm 98. De vertaling van Psalm 98 is uit de Naardense Bijbel.

Lezing Oude Testament: Deuteronomium 6, 20 t/m 25

Lied: ‘Deze woorden aan jou opgedragen
(uit: Zangen van Zoeken en Zien, 584)

Evangelielezing: Johannes 14, 1 t/m 14

Antwoordlied ‘Dat jij op komt dagen’
(uit: Zangen van Zoeken en Zien, 549)

Epistellezing: 1 Petrus 2, 1 t/m 10

Lied ‘Christus is de ware hoeksteen’
(uit: Het liefste lied van overzee – van Sytze de Vries
teven opgenomen in liedbundel Weerklank, 274)

Gebeden en het Onze Vader

Slotlied: ‘Zolang wij ademhalen’
(uit: Liedboek 2013, 657: 1,3 en 4)

Orgelspel


—————-

De liederen zijn afkomstig van cd’s die met toestemming van de betrokkenen gebruikt mogen worden t.b.v. onze internetdiensten tijdens de coronacrisis.

.


.