Orde van Dienst 12 april 2020

Trefpuntkerk Glimmen, 29 maart 2020

>> Desgewenst kan de onderstaande tekst hier worden gedownload >>

Voorganger: da. Frederique Karelse
Muziek: Chris van Bruggen
Techniek: Eric de Hoog
.

VOORBEREIDING

De nieuwe Paaskaars brandt
Orgelspel

Woord van welkom

Zingen: ‘U zij de Glorie, opgestane Heer’
(uit: Liedboek 2013, 634)

Paasgroet
De Heer is opgestaan!
Het Licht van Christus zal de duisternis wegnemen.

Bemoediging, groet en drempelgebed

Zingen:  ‘Licht dat terugkomt’
(uit: Zangen van Zoeken en Zien, 182)

Gebed om ontferming

Glorialied: ‘Licht, geluid, beweging, lied’
(uit: Zangen van Zoeken en Zien, 725)

RONDOM DE SCHRIFTEN

Gedicht              

Muziek: ‘De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja’
(uit: Liedboek 2013, 635, 1, 2, 3 en 8)

Lezing van het Paasevangelie: Johannes 20, 1 – 18

Muziek: ‘Wat dreef mij naar het graf’
(uit: Zangen van Zoeken en Zien, 728, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 en 10  )

Meditatie

Muziek: ‘Dan zal ik leven’
(uit: Zangen van Zoeken en Zien, 723 )

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN

Inzameling van de gaven

Voorbeden en het Onze Vader

Slotlied: ‘De steppe zal bloeien’
(uit: Liedboek 2013, 608)

ZENDING EN ZEGEN

Zegen

Orgelspel

—————-

De liederen zijn afkomstig van de volgende CD’s en mogen met toestemming van de betrokkenen worden gebruikt t.b.v. onze internetdiensten tijdens de coronacrisis

Met hart en ziel.
De buitenschoolse koorschool Utrecht en het Vocaal Theologen Ensemble o.l.v. Hanna Rijken. uitgave: BV liedboek

Als de graankorrel sterft.
Oratorium voor de Veertigdagentijd en Pasen
Tekst: Marijke de Bruijne
Muziek: Chris van Bruggen, Anneke van der Heide en Peter Rippen
Koor van de Pepergasthuiskerk in Groningen en studenten van de Pabo Nijenborg
uitgave: Narratio Gorinchem

Laat mij maar zingen II
Koor van de Amsterdamse Studentenekklesia (uitgebreid) o.l.v. Tom Löwenthal
piano: Henri Heuvelmans
Uitgave : Nieuwe liefde Amsterdam

.