Orde van Dienst 14 juni 2020

Opname uit de Trefpuntkerk te Glimmen

>> Desgewenst kan de onderstaande tekst hier worden gedownload >>

Voorganger: ds. Rob Fortuin
Muziek: Chris van Bruggen
Techniek: Eric de Hoog
.

Orgelspel en voorbereidende stilte

Welkom

Openingslied: ‘Heer, onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig’
(uit: Liedboek 2013, 275)

Groet en bemoediging

Gebed van toenadering

Lied: ‘Geef vrede, Heer, geef vrede’
(uit: Liedboek 2013, 1010, vers 1 en 3)

Gebed om ontferming

Kyrie
(uit: Liedboek 2013, 301k)

Inleiding op de Bijbellezing

Loflied: Lied van het lied – ‘Er is een woord dat diep in mij gaat leven’
(tekst: Michaël Steehouder, muziek: Chris van Bruggen)

Gebed bij de opening van de Schriften (Gebed van de zondag)

Bijbellezing: Psalm 91

Lied: Psalm 91 – ‘Wie woont onder de hoede van…’
(uit: Psalm vrij van Huub Oosterhuis)

Uitleg en verkondiging

Stilte

Meditatieve muziek

Lied: ‘Wie in de schaduw Gods mag wonen’
(uit: Liedboek 2013, 91a)

Dankzegging en voorbeden:  

Lied: ’Laat onze woorden stijgen’
(uit: Zangen van Zoeken en Zien, 676) 

Stil gebed

Lied: ‘Onze Vader’
(uit: Zangen van Zoeken en Zien, 297) 

Slotlied: ‘Liefde eenmaal uitgesproken’
(uit: Liedboek 2013, 791)

Zending en zegen:

Muziek

.

—————-

De liederen zijn afkomstig van cd’s die met toestemming van de betrokkenen gebruikt mogen worden t.b.v. onze internetdiensten tijdens de coronacrisis.

.


.