Orde van Dienst 17 mei 2020

Trefpuntkerk Glimmen, 17 mei 2020

>> Desgewenst kan de onderstaande tekst hier worden gedownload >>

Voorganger: da. Frederique Karelse
Muziek: Chris van Bruggen
Techniek: Eric de Hoog
.

Orgelspel

Welkom

Groet, bemoediging en drempelgebed

Muziek: ‘Heel de aarde jubelt en juicht voor de Heer’
(uit: Liedboek 2013, 67a)

Gebed

Glorialied ‘Hoe moeten wij U loven om liefde mateloos’
(uit: Liefste lied van overzee, 2-20 – Sytze de Vries)

Lezing Nieuwe Testament: Johannes 16, 16-24 (Naardense vertaling)

Muziek: ‘U kennen uit en tot U leven’
(uit: Liedboek 2013, 653, 1 en 7 – opname: Nederland Zingt EO)

Epistellezing: 1 Petrus 3, 8 – 18

Muziek:  ‘Dat heel mag worden mijn huis’
(uit: Zangen van Zoeken en Zien, 122  (Psalm 133) – opname: CD Zielsverlangen)

Meditatie

Muziek: ‘Wij geloven in het leven’
(uit: Zangen van Zoeken en Zien, 229)

Gebeden

Inzameling van de gaven

Muziek:  ‘Op een stem van ver gehoord’ – Reislied
(uit: Zangen van Zoeken en Zien, 1)

Zegen

Orgelspel

.

—————-

De liederen zijn afkomstig van cd’s die met toestemming van de betrokkenen gebruikt mogen worden t.b.v. onze internetdiensten tijdens de coronacrisis.

.


.