Orde van Dienst 21 juni 2020

Opname uit de Trefpuntkerk te Glimmen

>> Desgewenst kan de onderstaande tekst hier worden gedownload >>

Voorganger: da. Gonny de Boer
Muziek: Chris van Bruggen
Techniek: Eric de Hoog
.

Muziek

Openingswoorden – Welkom

Lied: ‘Onstilbare tonen’
(uit: Zangen van Zoeken en Zien, 181) 

Gebed

Lied ‘Dit is een morgen als ooit de eerste’
(uit: Liedboek 2013, 216)

Lezing: Matteüs 9:35 – 10:15

Lied: ‘Vind je liefde op je weg’
(uit: Zangen van Zoeken en Zien, 55) 

Overweging

Muziek

Gebeden
–  dank- en voorbeden
–  stil gebed
–  Onze Vader     (uit: Zangen van Zoeken en Zien, 297) 

Lied: ‘O grote God die liefde zijt’
(uit: Liedboek 2013, 838: 1 en 4)

Zending en zegen

Muziek


—————-

De liederen zijn afkomstig van cd’s die met toestemming van de betrokkenen gebruikt mogen worden t.b.v. onze internetdiensten tijdens de coronacrisis.

.


.