Orde van Dienst 24 mei 2020

Trefpuntkerk Glimmen, 24 mei 2020

>> Desgewenst kan de onderstaande tekst hier worden gedownload >>

Lector: Elsbeth Willemse
Muziek: Chris van Bruggen
Techniek: Eric de Hoog
.

Orgelspel

Welkom

Openingslied: ‘Zo vriendelijk en veilig als het licht’
(uit: Liedboek 2013, 221)

Lezing Oude Testament: Psalm 126

Lied: ‘Als God ons thuisbrengt’
(uit: Liedboek 2013, 126a)

Evangelielezing: Johannes 17, 1 – 19

Lied: ‘Gij die voor alle mensen de wereld hebt gemaakt’
(uit: Zangen van Zoeken en Zien, 506)

Epistellezing: 1 Petrus 4, 12 – 19

Lied ‘Zie ons, als de mensen naar uw beeld’
(uit: Zangen van Zoeken en Zien, 318)

Gebeden afgesloten met Onze Vader

Slotlied: ‘Naam van Jezus, nu verheven’
(uit: Liedboek 2013, 664)

.


—————-

De liederen zijn afkomstig van cd’s die met toestemming van de betrokkenen gebruikt mogen worden t.b.v. onze internetdiensten tijdens de coronacrisis.

.


.