Orde van Dienst 26 april 2020

Trefpuntkerk Glimmen, 26 april 2020

>> Desgewenst kan de onderstaande tekst hier worden gedownload >>

Voorganger: da. Frederique Karelse
Muziek: Chris van Bruggen
Techniek: Eric de Hoog
.

Orgelspel

Welkom

Muziek  ‘Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven’
(uit: Liedboek 2013, 632)

Groet en bemoediging

Gebed

Muziek: ‘Zing voor de Heer een nieuw gezang!’
(uit: Liedboek 2013, 655)

Lezing Oude Testament: Psalm 116

Muziek: ‘Is onze toekomst vastgelopen’
(uit: Zangen van Zoeken en Zien, 285)

Lezen Nieuwe Testament: Johannes 21, 1 – 14

Muziek: ‘Het moet in de zomer gebeuren’
(uit: Zangen van Zoeken en Zien, 651)

Meditatie

Orgel/pianospel

Gebeden + Onze Vader

Inzameling van de gaven

Muziek: ‘Ga met ons mee op onze wegen’
(uit: Zangen van Zoeken en Zien, 32)

Zegen

Orgelspel

.

—————-

De liederen zijn afkomstig van cd’s die met toestemming van de betrokkenen gebruikt mogen worden t.b.v. onze internetdiensten tijdens de coronacrisis.

.


.