Orde van Dienst 28 juni 2020

Opname uit de Trefpuntkerk te Glimmen

>> Desgewenst kan de onderstaande tekst hier worden gedownload >>

Voorganger: ds. Ari Troost
Muziek: Chris van Bruggen
Techniek: Eric de Hoog
.

Orgelspel

Welkom, Groet en bemoediging

Lied: ‘Herschep ons hart’
(uit: Zangen van Zoeken en Zien, 97) 

Gebed om ontferming

Glorialied Lied van het lied – ‘Er is een woord’
(tekst: Michaël Steehouder, muziek: Chris van Bruggen)

Gebed

Eerste lezing Romeinen 6: 3-4. 8-11

Tussenzang: ‘Hoor. Maar ik kan niet horen’
(uit: Zangen van Zoeken en Zien, 614) 

Tweede lezing: Matteüs 10:34-40

Lied  ‘Wie zijn leven niet wil geven’
(uit: Verzameld Liedboek, 441) 

Overweging

Lied: ‘Dat een nieuwe wereld komen zal’
(uit: Zangen van Zoeken en Zien, 411) 

Gebeden
– Gezongen Onze Vader – ‘Onze Vader verborgen’ 
(uit: Zangen van Zoeken en Zien, 303) 

Slotwoord en Zegen

Slotlied: ‘Dat ik aarde zou bewonen’
(uit: Zangen van Zoeken en Zien, 123) 


—————-

De liederen zijn afkomstig van cd’s die met toestemming van de betrokkenen gebruikt mogen worden t.b.v. onze internetdiensten tijdens de coronacrisis.

.


.