Orde van Dienst 29 maart 2020

Trefpuntkerk Glimmen, 29 maart 2020

>> Desgewenst kan de onderstaande tekst hier worden gedownload >>

.

De vijfde zondag in de Veertigdagentijd – Zondag Judica
In deze 40-dagentijd lezen we een verhaal van verdriet en vreugde, van geloof in het onmogelijke. Pijn en lijden, en ook de dood gaan niet aan Jezus voorbij. Want Lazarus, zijn vriend in Bethanië, is ziek en sterft, zo berichten zijn zussen Martha en Maria. Jezus is er niet bij maar komt 4 dagen later, op zijn tijd. Dan zegt Jezus dat Lazarus zal verrijzen. En dat gelooft Martha ook. Maar toch, als Jezus bij hen was geweest was hun broer niet gestorven. Maar Jezus’ macht gaat verder. ‘Je broer zal opstaan!’ En niet aan het einde van de tijden zoals Martha denkt.
Het leven kan voor ons zo doods en beperkt lijken. En je kunt denken dat er nooit een verandering komt in de ellende. Maar vanmorgen horen we: ‘Ik ben de opstanding en het leven’. Wie in het licht van Jezus leeft, ziet dat leven van ziekte, van dood en verderf kan veranderen in nieuw leven in het licht en in de liefde van God. Een boodschap van hoop in bange tijden.

Voorganger: da. Frederique Karelse
Muziek: Chris van Bruggen
Techniek: Eric de Hoog
.

Lied: ‘Veertig dagen nog tot Pasen’
(uit: De Graankorrel – Oratorium voor de Veertigdagentijd en Pasen)

Woord van welkom
Bemoediging, groet en gebed

Lied: ‘Dat woord is niet in steen geschreven’
(uit: Zangen van Zoeken en Zien, 581)

Lezing uit Johannes 11, 1 – 45 (gedeelten)

Korte meditatie

Lied: ‘Toen ik nog ziek was’
(uit: Zangen van Zoeken en Zien, 483)

Voorbeden – Onze Vader

Aandacht voor de gaven

Lied: ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’
(uit: Liedboek 2013, 416)

Zegen
.