Orde van Dienst 31 mei 2020

PINKSTEREN in de Trefpuntkerk te Glimmen

>> Desgewenst kan de onderstaande tekst hier worden gedownload >>

Voorganger: ds. Jan Hommes
Muziek: Chris van Bruggen
Techniek: Eric de Hoog
.

Muziek

Woord van welkom

Muziek: ‘Wij vieren vandaag het feest’
(uit: Liedboek 2013, 693)

Votum, groet, gebed

Muziek:  Psalm 126a ‘Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap’
(uit: Liedboek 2013, 126a)

Lezen: Exodus 24: 3-8

Muziek: ‘Laat onze woorden stijgen’
(uit: Zangen van Zoeken en Zien, 668) 

Overweging

Muziek: Wij leven van de wind’
(uit: Liedboek 2013, 687)

Lezing: Handelingen 2: 1-6

Overweging

Muziek: ‘Dat wij volstromen met levensadem’
(uit: Liedboek 2013, 694)

Gebeden

Zegen

Muziek: ‘Kom Schepper Geest’
(uit: Liedboek 2013, 697)

Muziek

.

—————-

De liederen zijn afkomstig van cd’s die met toestemming van de betrokkenen gebruikt mogen worden t.b.v. onze internetdiensten tijdens de coronacrisis.

.


.