Orde van Dienst 4 mei 2020

Vespers – Trefpuntkerk Glimmen, 4 mei 2020

>> Desgewenst kan de onderstaande tekst hier worden gedownload >>

Voorganger: da. Frederique Karelse
Muziek: Chris van Bruggen
.

De Paaskaars brandt

Orgelspel

Welkom en groet

Bemoediging

Muziek: ‘Wie in de schaduw Gods mag wonen’
(uit: Liedboek 2013, 91a)

Lezen:  Psalm 43

Muziek:  ‘Bei Gott bin ich geborgen’
(uit: Zangen van Zoeken en Zien, 310 – Psalm 62:2, Taizé)

Lezing: Zondagochtendgebed’ / Etty Hillesum

Muziek: Requiem – een compositie van Peter Rippen

Gebeden en Onze Vader

Muziek: ‘Komen ooit voeten gevleugeld mij melden de vrede’
(uit: Gezangen voor Liturgie, 484)

Slotwoord

Orgelspel

.

—————-

De liederen zijn afkomstig van cd’s die met toestemming van de betrokkenen gebruikt mogen worden t.b.v. onze internetdiensten tijdens de coronacrisis.

.