Poëziemiddag ‘Aan tafel’ – AFGELAST

door Friso Bavinck

“Aan tafel!”: ik hoor het mijn moeder nog roepen als het etenstijd was. En mijn broer en ik deden wie het eerst beneden in de keuken was (hij won meestal). Het is een voor de hand liggende associatie: aan tafel – eten.

Bij een poëzie-presentatie rond het thema ‘Aan tafel’ is het even voor de hand liggend dat er teksten over eten en drinken op tafel komen. En of daarbij ook werkelijk iets geserveerd wordt… ? U moet maar gewoon komen om dat vast te stellen. En wat misschien nog wel veel belangrijker is dan de consumptie is het samen ‘Aan tafel’ zijn.
Daarmee krijgt het thema een andere inhoud. Aan tafel kijk je elkaar in de ogen, raak je met elkaar in gesprek: je legt iets van jezelf op tafel of je gaat ‘om tafel’ zitten om iets uit te praten of om te onderhandelen. Heel wat tv-programma’s kunnen niet zonder tafel! Alle ruimte dus om het thema ‘Aan tafel’ in proza en poëzie breed te trekken.

Tot slot het begin van een gedicht van Fedde Schurer naar Prediker 9, 7-12:
Het goede leven
Eet je brood met vreugde, drink met een vrolijk hart je wijn.
‘Ik hoop u te zien in januari 2023’, schrijft Friso Bavinck.
====

Inleider: Friso Bavinck
Maandagmiddag 16 januari 2023 van 14.00 – 16.00 uur
Trefpuntkerk
Aanmelding (vóór 12 jan.) bij Frederique Karelse: frederiquekarelse@gmail.com