Predikant

Onze gemeente is vacant momenteel en heeft geen reguliere gemeentepredikant.
Bij bijzonderheden kan contact opgenomen worden met scriba Dick Vos, telefoon 0610695490, e-mail scriba@pkn-ng.nl.

Interim-predikant en consulent: Ds. H. (Harmen) Jansen
Bijstand in het pastoraat: Ds. C.A. (Nelleke) Boonstra

.

.