‘Predikanten die Joden hielpen’ – vervalt

Vanwege persoonlijke omstandigheden van de spreker komt deze lezing helaas te vervallen…
.

Lezing door ds. Geert Hovingh

Op 25 april 2023 hoopt ds. Geert Hovingh, emeritus predikant te Zuidlaren, een lezing te houden over het onderwerp “Predikanten die Joden hielpen”.
Min of meer bij toeval – tijdens een bezoek aan het World Holocaust Remembrance Center Yad Vashem in Jeruzalem – kwam hij erachter dat er feitelijk nog nooit grondig onderzoek was gedaan naar deze groep, met als direct gevolg dat de Synode van de PKN bij haar schuldbelijdenis aan de Joodse gemeenschap in 2021 verzuimd heeft melding te maken van het feit dat juist veel predikanten zich tijdens de oorlog wel degelijk hebben ingezet om Joodse levens te redden. Belangrijkste uitkomst van zijn onderzoek is dat met zekerheid kan worden vastgesteld dat een kleine zeshonderd dominees van alle protestantse kerken in Nederland (20% van alle predikanten) lijf en leven heeft geriskeerd om Joodse vluchtelingen (al ver voor de oorlog) en onderduikers (1940-1945) de oorlog door te helpen.

Ds. Hovingh wil daar graag in grote lijnen – het zijn vaak indrukwekkende verhalen – het één en ander over vertellen, met name over predikanten-netwerken die uitstekend hebben gefunctioneerd. Maar hij zal zich daarbij ook richten op predikanten-Jodenhelpers uit de directe omgeving van Glimmen. Mocht u geïnteresseerd zijn in het onderwerp en beetje digitaal vaardig zijn, dan kunt u de lijst met domineesnamen en -verhalen vinden op het internet door “predikanten die Joden hielpen VII” in te tikken.

Ten slotte wil ds. Hovingh – toch niet meer één van de jongsten – nog proberen om op dit onderwerp te promoveren tot doctor in de theologie aan de Theologische Universiteit Kampen.
====

Inleider: ds. Geert Hovingh
Dinsdagavond 25 april 2023 om 20.00 uur
Trefpuntkerk
Aanmelden (vóór 21 april) bij Frederique Karelse: frederiquekarelse@gmail.com