Startweekend 2017

We hadden een mooi startweekend! Wat een enthousiasme en inspiratie is er gedeeld met elkaar. We hebben gezien en gehoord, dat er iemand in onze gemeente is die mij prima kan vervangen als ik eens niet kan preken (Henriëtte), we blijken dichters in ons midden te hebben (Jan en Berend), van wie we vast nog meer van zullen horen!
Dat we een geboren leraar in ons midden hebben (Ruben) was geen nieuws, maar dat hij ook een
carrière als dierenarts zou kunnen overwegen wel.
En dat we goede zangers en een goede cantor hebben wisten we al, maar is daarom niet minder fijn! En dit zijn dan nog maar een paar talenten, die ik er nu even uitlicht, maar er zijn veel meer mensen actief in onze gemeente. Maar ook de op dit moment wat minder actieve gemeenteleden, die wat meer op de achtergrond de gemeente omgeven met warmte en verbondenheid, zijn belangrijk voor onze gemeenschap!
We hadden een mooi avondgebed op zaterdagavond en op zondagochtend was het eindelijk zover, dat ik in uw midden mocht voorgaan in een Avondmaalsviering. Ik heb dat als heel bijzonder en feestelijk ervaren.
Met elkaar vieren in woord en gebaar, dat je deel wilt uitmaken van de gemeente van Christus, is toch het hart van ons geloof. Voor de Bijbelkring hebben zich voorlopig al tien mensen opgegeven. Het gekozen boek is Uit de tijd van ds Ad van Nieuwpoort.
Wilt u ook meedoen, wilt u zich dan bij mij opgeven? Data en tijd stellen we in overleg vast. Dit geldt ook voor het Leerhuis, dat dit jaar over het onderwerp ‘bidden’ zal gaan. Hiervoor hebben zich al negen mensen voorlopig opgegeven.
Ook hier is nog ruimte, meldt u zich gerust nog aan.
U kunt mij telefonisch bereiken op 06 23903020 en via email ahkosterman@gmail.com

Hartelijke groet voor u allen, Anja Kosterman.