Het strooiveld bij de begraafplaats

Op 11 september 2021 werd de begraafplaats uitgebreid met een strooiveld voor de as van gecremeerde overledenen. Het veld – waardoor een speels graspad loopt – is ingezaaid met diverse bloemen. Hiermee wordt tevens een bijdrage geleverd aan de biodiversiteit in het dorp. In de open ruimte aan de rand van het veld staat een bankje dat uitkijkt op een gedachtenismonument van drie houten palen. Hierop kunnen plaatjes met de namen van de overledenen aangebracht worden.
.


Wie kunnen er uitgestrooid worden?

Geldt voor de begraafplaats dat daar alleen inwoners uit Glimmen, Noordlaren en Harendermolen begraven kunnen worden, het gebruik van het strooiveld staat open voor het uitstrooien van inwoners van de oude gemeente Haren, dus ook voor inwoners van Haren en Onnen.
Aanvraagformulier voor Uitstrooiing >>


Regels voor het strooiveld

Voor het strooiveld in Noordlaren (gelegen achter de begraafplaats aan de Zuidlaarderweg 67 die toegankelijk is via de Pollseweg) gelden de volgende regels en procedures:

 1. Mensen die willen uitstrooien, dienen daarvoor een aanvraagformulier (bijlage 1) in dat gestuurd wordt naar de beheerder van het strooiveld: mw. Hanneke Ossenkoppele: kosternoordlaren@pkn-ng.nl of via post naar: Zuidlaarderweg 24, 9756 TM Glimmen, zo mogelijk tegelijk met het formulier ontvangst asbus, die men van het crematorium heeft ontvangen.
  .
 2. Als aan de voorwaarden wordt voldaan, ontvangt de aanvrager een toestemmingsformulier . Een kopie daarvan gaat naar het Kerkelijk Bureau in Assen (Collardslaan 2a, 9401 GZ Assen), die een rekening stuurt aan de aanvrager;
  .
 3. In geval de aanvrager heeft aangegeven dat men een herinneringsplaatje wenst, laat de beheerder een herinneringsplaatje maken en zorgt ervoor dat deze na de datum van uitstrooien wordt aangebracht;
  .
 4. Het Kerkelijk Bureau bewaakt dat de factuur wordt betaald;
  .
 5. De beheerder bewaakt dat het formulier ontvangstbewijs asbus wordt ontvangen en zorgt voor het aanbrengen van het herinneringsplaatje, als men dat besteld heeft;
  .
 6. De beheerder draagt zorgt voor het actueel houden van een register. Geregistreerd worden:
  – voornamen overledene
  – achternaam overledene
  – geboortedatum en -plaats van de overledene
  – overlijdensdatum en -plaats van de overledene
  – datum van uitstrooien
  – naam, adres, telefoonnummer en e mail adres van aanvrager
  – wel of geen herinneringsplaatje.
  Het register is openbaar (met uitzondering van de gegevens over de aanvrager) en wordt geplaatst op de website www.pkn-ng.nl
  .
 7. Nabestaanden kunnen bloemen achterlaten bij de herdenkingszuilen. Twee weken na het uitstrooien worden deze weggehaald;
  .
 8. Het tarief voor het uitstrooien van één persoon is 160 euro.
  Indien men een gedenkplaatje wenst, komt daar nog 240 euro bij. Het plaatje wordt voor een periode van 30 jaar geplaatst. (Tarieven 2023).
  .

Download het Reglement Strooiveld Noordlaren >>
.