Tafelgesprekken op maandagmiddag

Aan de hand van uiteenlopende, inspirerende en ook humorvolle thema’s wordt er over allerlei maatschappelijke, politieke, persoonlijke en levensbeschouwelijke onderwerpen gesproken. Op tafel liggen kaartjes met daarop allerlei vragen / stellingen, waarop ieder kan reageren.
Bijvoorbeeld: idealen vroeger en nu, vreugde, een brief schrijven: aan wie?, voltooid leven, samenleving, eenzaamheid, etc.
De Tafelgesprekken reiken ons thema’s aan waar we allemaal mee te maken hebben, maar die niet altijd ter sprake gebracht worden.
====

Gespreksleiding: da. Frederique Karelse
Plaats: Trefpuntkerk
Tijd: 14.00 – 15.30 uur
Data 2022: maandagmiddag 10 oktober, 14 november, 12 december
Data 2023: maandagmiddag 9 januari, 13 februari, 13 maart